اتوتکنیک مرتضی

اتوتکنیک مرتضی

تعمیر گیربگس اتومات،تعمیر موتور

اکسل و جلوبندی

خدمات برق و باطری سازی

تعویض روغن گیربگس با دستگاه

خدمات کولر و شارژ کولر

تست و شستشوی انژکتور با دستگاه میزان فرمان با دستگاه

کد سوئیچ ،تعمیر BSM-BSI-ECU

خدمات سیار با تماس مستقیم

۰۹۱۲۷۳۰۶۶۴۶

img001

تهران-خیابان کارگر جنوبی

مابین آذربایجان و جمهوری

نبش بن بست گل کار  – پلاک۱۱۶۵

اتوتکنیک مرتضی

۰۲۱-۶۶۴۰۵۷۹۲

۰۲۱-۶۶۹۷۲۷۶۲

۰۹۱۲۷۳۰۶۶۴۶

۹ صبح الـــــــــــی ۲۱

با مدیریت:مرتضی رمضانی

دکمه بازگشت به بالا