بیمه آسیا نمایندگی حسن نژاد کد 26798

بیمه آسیا نمایندگی حسن نژاد کد 26798

مشاوره و صدور تمامی بیمه های مجاز در کشور
بیمه های اتومبیل ثالث و بدنه
بیمه های آتش سوزی و باربری
بیمه های مسئولیت و مهندسی
بیمه های عمر و درمان
امکان صدور تلفنی بیمه نامه و ارسال با پیک
بازدید و کارشناسی اتومبیل در محل مشتریان گرامی
231

تهران-بلوار آیت الله کاشانی

جنت اباد-نبش دوم غربی

مجتمع الماس طبقه اول

نمایندگی بیمه آسیا حسن نژاد

021-44002395

همراه،واتس آپ و تلگرام

09126661929

09191352879

8:30 صبح الـــــــــــی 17

پنجشنبه ها

8:30 الی 14

با مدیریت:خانم میترا حسن نژاد

 بیمه های مسئولیت

تعریف : بر طبق قانون مدنی به تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا اینکه از فعالیت او ناشی شده باشد مسئولیت مدنی نامیده می شود . در قانون مدنی ایران موضوع مسئولیت تحت عنوان اتلاف و تسبیب در غالب مواد 328 تا 335 آمده است .

بیمه مسئولیت مدنی

تعریف بیمه مسئولیت مدنی: قراردادی است که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) در مقابل دریافت وجهی که حق بیمه نامیده میشود تعهد می کند اشخاصی (بیمه گذاران) را که بر اثر فعالیت خود ممکن است در مقابل دیگران (زیاندیدگان) مسئول مدنی شناخته شوند را جبران می نماید . موضوع بیمه مسئولیت مدنی تامین یا جبران خسارتهایی می باشد که بر اثر غفلت ، خطا ، اشتباه و تقصیر در حین فعالیت های روزمره متوجه دیگران می شود .

با توجه به تنوع و گستردگی انواع بیمه های مسئولیت در یک طبقه بندی کلی به 4 گروه تقسیم می شوند:

1-مسئولیت مدنی کارفرما 2-مسئولیت مدنی حرفه ای 3-مسئولیت مدنی عمومی 4-مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا

بیمه نامه مسئولیت مدنی سازندگان ابنیه در مقابل کارکنان ساختمانی

معرفی:

موضوع بیمه عبارت است از مسئولیت مدنـی حرفه ای بیمه گذاردر قبال پرداخت هزینه پزشکی و غرامت صدمه جسمی ، نقص عضو وفوت کارکنان بیمه گذار ناشی از حادثه موضوع بیمه .

تعهدات بیمه گر :

  1. جهت صدور بیمه نامه ، حداقل و حداکثر تعهد قابل ارائه توسط بیمه گر برای خسارات فوت و صدمات جسمانی برای هر نفر مطابق این تعرفه منحصراً دیه مصوب ماه های عادی و حرام سال صدور بیمه نامه خواهد بود.
  2. حداکثرتعهد قابل ارائه برای هزینه پزشکی ناشی ازحوادث موضوع این بیمه برای هر نفر در هر حادثه طبق این تعرفه 50،000،000 ریال خواهد بود اما با توافق بیمه گر این درخواست قابل ارائه می باشد .
    تبصره : فرانشیز هزینه های پزشکی ، 10% هر خسارت و حداقل 500،000 ریال می باشد .
  3. صدور بیمه نامه برای ارائه پوشش خسارات جانی فقط فوت و صدمات جسمانی بلامانع است در حالیکه صدور بیمه نامه منحصراً برای ارائه پوشش هزینه های پزشکی ناشی از حادثه امکان پذیر نمی باشد .
  4. تعداد تعهد یا ضرایب غرامت مربوط به فوت ،صدمات جسمانی و هزینه پزشکی در طول مدت بیمه نامه می بایست یکسان در نظر گرفته شود. اما در صورت درخواست بیمه گذار مبنی بر عدم یکسان بودن آنها با توافق بیمه گر امکان پذیر خواهد بود .

مدت بیمه نامه :

مدت بیمه نامه یکساله بوده، در صورت درخواست بیمه گذار برای مدت کمتر از یکسال، حق بیمه براساس جدول تعرفه کوتاه مدت محاسبه می گردد .

تبصره : صدور بيمه نامه بصورت یکجا براي مدت بيشتر از يكسال امكان پذير مي باشد و حق بيمه مازاد بر 12 ماه به صورت روزشمار محاسبه مي گردد .

فسخ بیمه نامه :

در صورت فسخ از طرف بیمه¬ گر، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه ¬نامه نسبت به کل مدت اعتبار بیمه نامه به صورت روز شمار و در صورت فسخ از طرف بیمه گذار، حق بیمه مدت سپری شده از بیمه نامه عیناً براساس تعرفه کوتاه مدت محاسبه و أخذ خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا