بیمه آسیا نمایندگی عباسی کد ۲۶۶۶۱

بیمه آسیا نمایندگی عباسی کد ۲۶۶۶۱

مشاوره و صدور تمامی بیمه های مجاز در کشور
بیمه های اتومبیل ثالث و بدنه
بیمه های عمر و درمان
بیمه های آتش سوزی و باربری
بیمه های مسئولیت و مهندسی
امکان صدور بیمه بصورت تلفنی و ارسال با پیک بصورت رایگان در محدوده
بازدید و کارشناسی اتومبیل در محدوده

تهران-خیابان بهبودی

بالاتر از چهارراه نصرت

پلاک۲۱۳

نمایندگی بیمه آسیا عباسی

۰۲۱-۶۶۵۵۵۴۷۴-۵

همراه ،واتس آپ و تلگرام

۰۹۱۲۵۸۴۸۷۸۴

۰۹۱۲۳۲۷۱۹۴۰

asia26661@gmail.com

۹ صبح الـــــــــــی ۱۴

۱۶ الی۲۰

با مدیریت:آرمین عباسی

بیمه آتش سوزی

اقدامات لازم در زمان وقوع خسارت :

بیمه گذار می بایست بلافاصله پس از وقوع حادثه و یا اطلاع از وقوع آن بیمه گر را مطلع و از هرگونه تغییر و دگرگونی در محل مورد بیمه تا بازدید کارشناسان بیمه گر و اتمام پروسه کارشناسی خودداری نماید .

مدارک لازم جهت اعلام و دریافت خسارت:

بیمه گذار می تواند بصورت تلفنی ،از طریق فاکس یا بصورت حضوری و با اعلام شماره بیمه نامه و یا ارائه یک نسخه از بیمه نامه نسبت به اعلام خسارت اقدام در زمان بررسی کارشناسی همکاریهای لازم در زمینه ارائه اسناد ، مدارک مالی و مرتبط با موضوع خسارت را در کوتاه ترین زمان ممکن در اختیار کارشناس بیمه گر قرار دهد.

  فرآیند دریافت خسارت:

 1. اعلام خسارت
 2. بازدید کارشناسان بیمه گر از محل خسارت
 3. درخواست ارائه لیستهای اقلام خسارتی از بیمه گذار
 4. ارزیابی خسارت
 5. محاسبه و تطبیق خسارات وارده با بیمه نامه
 6. صدور حواله خسارت
 7. ارائه حواله و یا چک پرداخت خسارت به بیمه گذار و تکمیل مفاصاحساب

بیمه شخص ثالث اتومبیل

بیمه شخص ثالث ( خسارت مالی ) :
الف – حسب مصوبات قانونی در صورتیکه میزان خسارت کمتر از مبلغ تعیین شده باشد ارائه گزارش مقامات انتظامی الزامی نمی باشد و طرفین حادثه می توانند با هر دو وسیله به همراه بیمه نامه ها ، کارت شناسایی وسائط نقلیه ، گواهینامه و کارت ملی طرفین به شرکت بیمه اسیا جهت دریافت خسارت مراجعه نمایند . ( در این شرایط بیمه نامه های طرفین در زمان حادثه می بایست معتبر و متوالی باشد )
ب – در صورتیکه میزان خسارت بیشتر از مبلغ تعیین شده از سوی مبادی ذیربط باشد بایستی گزارشات مقامات انتظامی تهیه گردد و وسیله نقلیه زیاندیده جهت دریافت خسارت به شرکت بیمه مراجعه تا خسارت وارده بررسی و پرداخت گردد .
بیمه شخص ثالث ( خسارت منجر به جرح یا فوت ) :
الف – در صورتی که مصدوم بعد از تصادف فوت نماید و از این امر اطمینان حاصل نمودید صحنه حادثه را تغییر ندهید و مراتب را به مقامات انتظامی اعلام فرمائید .
ب – در صورتیکه مصدوم در اثر حادثه مجروح گردید و شما مقصر حادثه هستید بلافاصله مصدوم را به مراکز پزشکی منتقل و مراتب را به مقامات انتظامی اعلام فرمائید .
توجه : مبالغی که از سوی شما جهت کسب رضایت مصدوم پرداخت گردد از شرکت بیمه قابل استرداد نمی باشد .
ج – در صورتیکه مصدوم بر اثر حادثه مجروح گردید و شما مقصر حادثه نیستید بلافاصله مصدوم را به مراکز درمانی منتقل نمایید .

بیمه بدنه اتومبیل

معرفی بیمه نامه بدنه

در بیمه نامه بدنه ، وسایل نقلیه بیمه شده در مقابل خطرات اصلی سرقت ، صاعقه ، آتش سوزی ، انفجار و تصادف تحت پوشش قرار گرفته و خسارت های جزئی و کلی وارد شده ناشی از خطرات اصلی به وسیله نقلیه بیمه شده اعم از دستمزد ، تعمیرات و ارزش لوازم در صورتی که وسیله نقلیه به ارزش معاملاتی بازار بیمه شده باشد به قیمت روز حادثه پرداخت می شود . 
علاوه بر پوشش های    فوق ، می توان با پرداخت حق بیمه اضافی انواع خودرو را در مقابل خسارت های زیر بیمه نمود : 
۱- پوشش سرقت قطعات وسايل نقليه سواري با مورد استفاده غير عمومي و غير كرايه : 
   قطعات اصلي و لوازم منصوبه بيمه شده بدون سرقت وسيله نقليه با پرداخت حق بيمه اضافي تحت پوشش سرقت قطعات قرار مي گيرد . 
 • بيمه گذار موظف است گزارش مقامات انتظامي مبني بر چگونگي وقوع حادثه را ارائه نمايد . 
 • تعهد بيمه گر در مورد سرقت قطعات اصلي و وسايل اضافي منصوبه محدود به  ۵  درصد ارزش وسيله نقليه و حداكثر  تا  ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰  ريال در  طول سال بيمه اي مي باشد . 
 • تعهد بيمه گر براي سرقت هر يك از وسايل اضافي منصوبه با پرداخت خسارت مربوطه خاتمه مي يابد و درخواست پوشش مجدد منوط به موافقت بيمه گر و پس از بازديد اوليه مجدد و دريافت حق بيمه متعلقه امكان پذير مي باشد . 
 • فرانشيز اين پوشش ۲۰ % مبلغ خسارت مي باشد . 
۲٫ پوشش هزينه اياب و ذهاب جهت خودرو هاي سواري : 
در صورت عدم امكان استفاده از وسيله نقليه بيمه شده ناشي از خطرات اصلي موضوع بيمه ( به استثناء سرقت ) باشد با پرداخت حق بيمه اضافي ، روزانه مبلغ مشخصي براي مدت معين به بيمه گذار پرداخت مي شود . 
 • حداكثر هزينه اياب و ذهاب قابل پرداخت جهت خودرو هاي سواري تحت اين پوشش اضافي ، روزانه معادل ۰۰۰ر۵۰ ريال  خواهد بود  و مدت آن از ۳۰ روز در سال بيمه اي پس از كسر دو روز در هر حادثه به عنوان فرانشيز تجاوز نخواهد كرد . 
۳٫ پوشش هزينه توقف جهت خودرو هاي باركش و اتوكار :  
  اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي جهت جبران زيانهاي ناشي از عدم استفاده از وسيله نقليه بيمه شده در زمانيكه از محل يكي از خسارتهاي مشمول تعهد بيمه گر دچار آسيب شده  و غير قابل استفاده  باشد مطابق شرايط زير ارائه مي گردد . 
 • هزينه توقف باركش 
–  با ظرفيت بار پذيري حداكثر دو تن ، روزانه معادل يك صد  هزار ريال  وحداكثر سي  روز با كسر دو  روز فرانشيز .
– با ظرفيت بار پذيري حداكثرپنج تن ،  روزانه معادل يكصد و بيست هزار ريال وحداكثرچهل وپنج روزبا كسر سه روز فرانشيز 
– با ظرفيت بار پذيري بيش از پنج تن  حداكثر تا ده تن ،  روزانه معادل دويست و پنجاه هزار ريال  وحداكثرچهل وپنج روزبا كسر سه روز فرانشيز
– –    با ظرفيت بار پذيري بيش از ده تن ( كاميون و تريلر ) ،  روزانه معادل  دويست و پنجاه  هزار ريال  وحداكثر چهل وپنج روزبا كسر سه روز فرانشيز
 • هزينه توقف اتوكار  
– با ظرفيت سرنشين حداكثر بيست وشش نفر ، روزانه معادل يكصد و بيست هزار ريال  وحداكثرچهل وپنج روز با كسر سه روز فرانشيز
– با ظرفيت سرنشين بيش از بيست وشش نفر ،  روزانه معادل  دويست و پنجاه  هزار ريال  وحداكثرچهل وپنج روزبا كسر سه روز فرانشيز
 • – پوشش نوسانات قيمت 
 جهت انواع وسائل نقليه (به استثنائ موتورسيكلت ) با پرداخت حق بيمه اضافي امكان ارائه پوشش اضافي نوسانات قيمت حداكثر تا سقف ۲۰ % مازاد بر سرمايه بيمه شده وجود دارد . مشروط بر آنکه مورد بیمه در زمان صدور بیمه نامه به قیمت واقعی و ارزش روز بیمه گردد . در غیر این صورت در زمان رسیدگی به خسارت ، مبلغ خسارت به نسبت سرمایه بیمه شده به قیمت واقعی روز بازار در زمان صدور بیمه نامه مشمول اعمال قاعده نسبی سرمایه ( ماده ۱۰  قانون بیمه ) می گردد . 
۵- پوشش بلاياي طبيعي 
  از طريق اين پوشش اضافي مي توان خسارت ناشي از خطرات طبيعي از قبيل سيل و زلزله را تحت پوشش قرارداد
۶- پوشش ناشي از اسيد پاشي و مواد شيميائي
اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي وسيله نقليه بيمه شده در مقابل خسارتهاي ناشي از اسيد و مواد شيميائي امكان پذير مي باشد . 
۷- پوشش حذف استهلاك 
اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي جهت خودروهاي سواري كه داراي تخفيف عدم خسارت ۴۵% به بالا هستند امكان پذير مي باشد 
•  اين پوشش شامل استهلاك مربوط به باطري و لاستيكها نمي باشد . 
۸٫ حذف فرانشيز 
اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي جهت خودروهاي سواري كه داراي تخفيف عدم خسارت ۴۵% به بالا هستند امكان پذير مي باشد 
 • اين پوشش فقط شامل خطرات اصلي بجز سرقت كلي ، سرقت جزئي و خسارت كلي مي باشد 
 • اين پوشش شامل خسارت ناشي از پوشش هاي اضافي بيمه نامه بدنه و فرانشيز گواهينامه نمي باشد 
۹٫ پوشش شكست شيشه به تنهائي 
در اين پوشش با پرداخت حق بيمه اضافي ، وسيله نقليه بيمه شده  به استثناء موتورسيكلت در مقابل خسارت شكست شيشه به تنهائي و بدون برخورد شيئي خارجي و به عللي غير از خطرات اصلي تحت پوشش قرار مي گيرد .  
۱۰٫ پوشش ترانزيت 
از طريق اين پوشش و با پرداخت حق بيمه اضافي ، وسيله نقليه در خارج از مرزهاي جغرافيايي ايران در صورت وقوع خسارت ناشي از خطرات بيمه شده تحت پوشش قرار مي گيرد 
* اين پوشش شامل سرقت كلي و سرقت قطعات در خارج از مرزهاي ايران نمي باشد  . 
۱۱- بیمه حوادث شخصی :

با بیمه حوادث شخصی منضم به بیمه نامه بدنه ، بیمه گذار در تمام مدت ۲۴ ساعت شبانه روز و در تمام نقاط جهان و خارج از وسیله نقلیه و نیز راننده در زمان وقوع حادثه از طریق وسیله نقلیه بیمه شده ، تحت پوشش این بیمه نامه قرار می گیرد . 

فرانشیز
بخشی از خسارت که بر عهده بیمه گذار خواهد بود فرانشیز گفته می شود . این میزان در شرایط خصوصی بیمه نامه تعیین شده است . 
• فرانشیز خسارت جزئی ناشی از حوادث و آتش سوزی ( به استثناء موتور سیکلت ها ) 
۱- خسارت اول ۱۰% مبلغ خسارت حداقل ۰۰۰ر۵۰۰  ریال 
۲- خسارت دوم ۲   برابر فرانشیز بند اول ( درصد و حداقل )
۳- خسارت سوم  ۳ برابر فرانشیز بند اول ( درصد و حداقل ) 
* فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتر از ۳  سال و یا سن راننده کمتر از ۲۵  سال می باشد ۱۰  درصد بیشتر از فرانشیز های فوق الذکر می باشد . 
* فرانشیز خسارت شکست شیشه به تنهایی معادل ۲۰ درصد مبلغ خسارت 
* فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث و آتش سوزی ( به جز سرقت ) ۱۰ درصد مبلغ خسارت 
* فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی 
در صورتی که راننده موضوع بیمه مقصر نباشد و مقصر شناخته شده ای وجود داشته و امکان تعقیب مقصر نیز فراهم گردد ۵۰%  فراننشیز خسارت اول خواهد بود . 
دکمه بازگشت به بالا