بیمه البرز نمایندگی خبیری کد ۶۷۴۳

بیمه البرز نمایندگی خبیری کد ۶۷۴۳

نماینده رسمی بیمه البرز

ارائه دهنده خدمات مشاوره ای بیمه

صدور انواع بیمه های اموال ،اشخاص و مسئولیت

حضور در محل کار و منزل جهت کارشناسی و بازدید

ارسال رایگان بیمه نامه

نقد و اقساط

تهران-سعادت آباد

پایین تر از میدان کاج

نبش شانزدهم غربی

پلاک ۶۱ -ساختمان کاج

طبقه دوم-واحد ۹

بیمه البرز خبیری

۰۲۱-۲۸۴۲۲۴۵۰

با مدیریت:علی خبیری

 


بيمه اجباري شخص ثالث و حوادث راننده

رشد فزاينده پديده شهرنشيني و زندگي صنعتي در كنار نياز و تمايل بشر به مقوله ارتباطات، حمل و نقل و جابجايي‌ها، به‌رغم مزاياي بي‌شمار تبعات و مصائب پيچيده‌اي را به دنبال داشته است. ساليانه تعداد زيادي از هموطنان عزيز در حوادث و تصادفات رانندگي جان خود را از دست داده و تعداد زيادي نيز با تحمل آثار جراحات، قطع عضو و از كارافتادگي به سختي زندگي مي‌گذرانند. بيمه به عنوان ضامن آرامش و تأمين امنيت خاطر مي‌تواند به كمك انسان‌ها شتافته و از تحميل هزينه‌هاي سرسام‌آور و غيرقابل جبران ناشي از مسئوليت جبران خسارات مادي بكاهد. اين شركت افتخار دارد در راستاي رسالت خود با ارائه پوشش‌هاي بيمه‌اي شخص ثالث و حوادث راننده پاسخگوي نياز و تقاضاي بيمه‌گذاران محترم باشد.


الف: بيمه اجباري شخص ثالث

بر‌اساس قانون ” قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال ۱۳۹۵”، كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) اين قانون نزد شركت بيمه اي كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي داشته باشد، بيمه كنند.
همچنين حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد ( ۵/۲ % ) تعهدات بدني است. بيمه‌گذار مي تواند براي جبران خسارت هاي مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بيمه نامه يا پس از آن، بيمه تكميلي تحصيل كند.

خطرات تحت پوشش در بيمه شخص ثالث
هرگونه سانحه‌اي از قبيل تصادم، تصادف،‌ سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار وسايل نقليه و نيز خساراتي كه از محمولات وسايل نقليه مزبور به اشخاص ثالث وارد مي‌شود.
خسارت هاي قابل جبران:

۱- خسارت بدني:

شامل هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، از كار افتادگي (جزئي يا كلي، موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مي باشد۲- خسارت مالي:
خسارت مالي زيان‌هايي است كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع قانون شخص ثالث به اموال اشخاص ثالث وارد شود.

پرداخت خسارت مالي تا ۲/۵ درصد مبلغ ريالي ديه اعلامي در ماههاي حرام منوط به رويت هم زمان خودروهاي مقصر و زيانديده، دارا بودن بيمه‌نامه‌هاي معتبر طرفين حادثه، احراز وقوع حادثه و اصالت آن توسط بيمه‌گر و قبول تقصير از جانب راننده مقصر خواهد بود. درصورتي كه خسارت وارده بيش از مبلغ مذكور باشد پرداخت خسارت با ارئه گزارش مقامات انتظامي انجام مي پذيرد.ب:بيمه اجباري حوادث راننده
بيمه حوادث راننده غرامت فوت، نقص عضو و از كار افتادگي دائم اعم از كلي و جزئي راننده مسبب حادثه را جبران مي‌كند.
خطرات تحت پوشش در بيمه حوادث راننده
شامل هرگونه سانحه وسيله نقليه مسبب حادثه، تريلر، يدك متصل به آن و يا محمولات آن از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار خواهد بود.

شرايط بيمه نامه بدنه

در اين نوع بيمه مالك وسيله نقليه اتومبيل خود را در برابر خطرات بيمه مي كند تا درصورت بروزحادثه، خسارت وارده را براساس شرايط بيمه نامه جبران نمايد

شرايط عمومي بيمه بدنه خودرو

فصل اول

كليات

ماده ۱: اساس قرارداد

اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۱۶ و پيشنهاد بيمه گذار ( كه جزءلاينفك بيمه نامه مي باشد ) تنظيم شده و مورد توافق طرفين است. آن قسمت از پيشنهادكتبي بيمه گذار كه مورد قبول بيمه گرنبوده و همزمان با صدور بيمه نامه يا قبل از آنبه صورت كتبي به بيمه گذار اعلام گرديده است جزء تعهدات بيمه گر محسوب نميشود.

ماده ۲: اصطلاحات

اصطلاحات زير صرفنظر از هر معني و مفهوم ديگري كه ممكن است داشته باشند در اين شرايط عمومي با تعريف مقابل آن به كار رفته است

۱- بيمه گر:شركت بيمه اي است كه مشخصات آن در اين بيمه نامه درج گرديده است و درازاي دريافت حق بيمه ، جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط اين بيمه نامه به عهده ميگيرد

۲- بيمه گذار:شخص حقيقي ياحقوقي است كه مالك موضوع بيمه است يا به يكي از عناوين قانوني ، نمايندگي مالك ياذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ موضوع بيمه را از طرف مالك دارد و قرارداد بيمه رابا بيمه گر منعقد مي كند و متعهد پرداخت حق بيمه آن مي باشد

۳- ذينفع :شخصي است كه بنا به درخواست بيمه گذار نام ويدر اين بيمه نامه درج گرديده است و تمام يا بخشي از خسارت به وي پرداخت ميشود.

۴- حق بيمه :مبلغي است كه دربيمه نامه مشخص شده و بيمه گذار موظف است آن را هنگام صدور بيمه نامه يا به ترتيبي كه در بيمه نامه مشخص مي شود به بيمه گر پرداخت نمايد

۵- موضوع بيمه :وسيله نقليه زميني است كه مشخصات آن دراين بيمه نامه درج شده است. لوازمي كه مطابق كاتالوگ وسيله نقليه بيمه شده به خريدار تحويل و يا در بيمه نامه درج شده است نيز جزو موضوع بيمه محسوب ميشود.

۶- فرانشيز :بخشي از هر خسارت است كه به عهده بيمه گذار است و ميزان آن در بيمه نامه مشخص مي گردد.
۷- مدت اعتبار بيمه نامه :شروع و پايان مدت اعتبار بيمه نامه به ترتيبي خواهد بود كه در بيمه نامه معين ميگردد.

فصل دوم

خسارت ها و هزينه هاي تحت پوشش

ماده ۳: خسارت هاي تحت پوشش

جبران خسارت هاي وارد به موضوع بيمه و هزينه هاي مربوط ، به شرح زير در تعهد بيمه گر خواهد بود :

۱- خسارتي كه ناشي از برخورد موضوع بيمه به يك جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد اجسام ديگر به موضوع بيمه و يا واژگوني و سقوط موضوع بيمه باشد و يا چنانچه در حين حركت،اجزا و يا محمولات موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و
موجب بروز خسارت شود.

۲- خسارتي كه در اثر آتش سوزي ، صاعقه و يا انفجار به موضوع بيمه و يا لوازم يدكي اصلي همراه آن وارد گردد.
۳- درصورتي كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدي يا شروع به دزدي به وسيله نقليه و يا وسايل اضافي آن كه در بيمه نامه درج شده است خسارت وارد شود., خسارتي كه در جريان نجات و يا انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به آن وارد شود.

۵- خسارت باطري و لاستيك هاي چرخ موضوع بيمه در اثر هر يك از خطرات بيمه شده تا پنجاه درصد قيمت نو قابل پرداخت است.
ماده ۴: هزينه هاي قابل تأمين هزي

نه هاي متعارفي كه بيمه گذار براي نجات موضوع بيمه خسارت ديده وجلوگيري از توسعه خسارت و نيز انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به نزديك ترين محل مناسب براي تعمير آن پرداخت مي نمايد حداكثر تا بيست درصد كل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود

شرايط بيمه نامه باربري

شرايط بيمه نامه:

۱- شرط C با عدم تحويل
۲- شرطB با خطرهاي دزدي،قلاب زدگي،آبديديگي،روغن زدگي،شكست ،خسارت ناشي از كالاي مجاور و ريزش به انضمام عدم تحويل
۳- شرط A كه كليه خطرات به غير از استثنائات تحت پوششش ميباشد.
۴- توتال لاس(total loss)
۵- شرط ترانزيت
يا اينكه ميتوان شرايط عمومي وخصوصي چاپي را به شكل زيرنوشت.

شرايط عمومي:

فصل اول: تعاريف

ماده۱- اساس قرارداد: اين بيمه‌نامه بر اساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه، سال۱۳۱۶ و پيشنهاد كتبي بيمه‌گذار (كه جزء لاينفك اين بيمه نامه مي‌باشد) تنظيم گرديده و مورد توافق طرفين مي‌باشد. آن قسمت از پيشنهاد بيمه‌گذار كه مورد قبول بيمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بيمه‌نامه يا قبل از آن كتباً به بيمه‌گذار اعلام گرديده است، جزء تعهدات بيمه‌گر محسوب نمي‌شود.
ماده۲- تعاريف و اصطلاحات: اصطلاحات زير صرف نظر از هر معني و مفهوم ديگري كه ممكن است داشته باشد، در اين شرايط عمومي با تعريف مقابل آن به كار رفته است:

۱- بيمه گر: بيمه‌گر شركت بيمه‌اي است كه مشخصات آن در اين بيمه‌نامه درج گرديده است و جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط مقرر در اين بيمه‌نامه به عهده دارد.
۲- بيمه‌گذار: بيمه‌گذار شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين بيمه‌نامه مي‌باشد كه پوشش بيمه را اخذ نموده و متعهد به پرداخت حق بيمه آن است.
۳- ذينفع: ذينفع شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين بيمه‌نامه اعم از بيمه‌گذار يا غير آن است كه حق مطالبه و دريافت تمام يا قسمتي از خسارت وارد به كالاي مورد بيمه را دارد.
۴- كالاي مورد بيمه: كالاي مورد بيمه، اموال مندرج در جدول مشخصات اين بيمه نامه است.
۵- انقضاي مدت بيمه: انقضاي اين بيمه بر اساس شرط ۸ مجموعه شرايط پيوست است اما در مورد حمل غير دريايي يا تركيبي، يكي از شرايط زير جايگزين شرط ۴، ۱، ۸ مجموعه شرايط A , B, C مي گردد.
الف ـ در مورد حمل هوايي ۳۰ روز پس از تخليه كامل هر قسمت از كالاي مورد بيمه از هواپيماي حامل در فرودگاه كشور مقصد.
ب ـ در مورد حمل زميني ۶۰ روز پس از تحويل كالاي مورد بيمه به انبار گمرك كشور مقصد.
مدت هاي ياد شده در اين ماده با درخواست بيمه گذار و موافقت بيمه گر و پرداخت حق بيمه اضافي قابل تمديد است.

فصل دوم: شرايط

ماده ۳- حمل كالا با كشتي طبقه بندي شده: حمل دريايي كالاي مورد بيمه بايد به وسيله كشتي طبقه بندي شده انجام شود در غير اينصورت بيمه گذار موظف است مشخصات كشتي و يا شناور هاي مورد نظر را قبل ازشروع حمل به بيمه گر اعلام و موافقت او را اخذ نمايد. چنانچه حمل كالاي مورد بيمه با كشتي طبقه بندي نشده بدون اطلاع بيمه گذارانجام شده باشد بيمه گذار موظف است بلافاصله پس از اطلاع، مراتب رابه بيمه گر اعلام و شرايط و اضافه نرخ مربوط به حمل كالاي مورد بيمه با كشتي طبقه بندي نشده را قبول كند.
ماده ۴- وظيفه بيمه گذار در ارائه اطلاعات به بيمه گر: بيمه گذار موظف است كليه اطلاعات راجع به حمل كالا و دفعات آن از جمله مشخصات وسيله يا وسايل حمل، حداكثر ارزش كالا در هر حمل، تاريخ حركت آنها و همچنين بهاي هر قسمت از محمولات بيمه شده را قبل يا بلافاصله بعد از حمل و به هر حال قبل از ورود وسيله حمل به مقصد به بيمه گر اعلام نمايد. در غير اينصورت بيمه گر حسب مورد بر اساس مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بيمه عمل خواهد نمود.
ماده ۵- ارزش كالاي مورد بيمه: چنانچه بين بيمه گذار و بيمه گر توافق خاصي نشده باشد قيمت كالاي مورد بيمه، معادل مجموع قيمت خريد كالا، هزينه حمل و ساير هزينه هاي متعارف خواهد بود.
تبصره ـ بيمه گر مي تواند در صورت تقاضاي بيمه گذار، با دريافت حق بيمه متعلقه خسارت عدم النفع مربوط به اين بيمه نامه را به مقدار مورد توافق (حداكثر به ميزان ده درصد قيمت كالاي مورد بيمه مندرج دراين ماده)، بيمه نمايد.
ماده ۶- كالاهايي كه به صورت جفت يا دست عرضه مي شوند: در مورد كالاهايي كه به صورت جفت يا دست عرضه مي شوند مسؤوليت بيمه گر بدون توجه به ارزش جفت يا دست بودن آن، بيش ازنسبت قيمت بيمه شده قسمت خسارت ديده به مبلغ بيمه شده جفت يا دست نخواهد بود مگر آن كه بطور صريح توافق ديگري شده باشد.
ماده ۷- حمل مواد مخدر تحت پوشش اين بيمه نامه نيست مگر آن كه:
۱ـ نام ماده مخدر و كشورهاي صادر كننده و وارد كننده آن بطور صريح در بيمه نامه درج شده باشد.
۲ـ پروانه يا گواهي اجازه ورود محموله از مرجع صلاحيت دار كشوري كه ماده مخدر به آنجا وارد مي شود يا پروانه يا گواهي مرجع صلاحيت دار كشوري كه ماده مخدر از آنجا صادر شده است مبين اينكه كشور گيرنده ماده مخدر، صدورآن محموله به مقصد مندرج در بيمه نامه را تاييد كرده است جزو مدارك خسارت به بيمه گر تسليم شود.
۳ـ مسير حمل ماده مخدر، مسير معمولي و عادي براي حمل آن نوع مواد تلقي شود.
ماده ۸- وظايف بيمه گذار در صورت وقوع خسارت: بيمه گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي ملزم به رعايت موارد ذيل هستند:
۱ـ براي هر بسته اي كه مفقود شده بلافاصله از متصديان حمل و يا مقام هاي بندر يا متصرفان ديگر كالاي مورد بيمه به طور كتبي درخواست خسارت نمايند.
۲ـ در مورد خسارات مشهود به محض اطلاع و قبل از تحويل گرفتن كالاي مورد بيمه از متصديان حمل و يا ساير متصرفان كالا بطور كتبي تقاضاي بازديد كنند و براي خساراتي كه هنگام بازديد مشخص مي گردد گواهي مربوطه را كه به امضاي آنها رسيده باشد دريافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نمايند.
۳ـ در مواردي كه از سالم بودن كامل كالاي مورد بيمه مطمئن نباشند رسيد بدون قيد و شرط به متصديان حمل ندهند و با درج موضوع دربارنامه يا رسيدي كه به متصديان حمل مي دهند حق خود را براي مطالبه خسارت محفوظ نگهدارند.
۴ـ هرگاه موقع تحويل گرفتن كالاي مورد بيمه، زيان يا آسيبي مشهود نباشد بيمه گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي بايد حداكثر ظرف سه روز از تاريخ تحويل گرفتن كالا و اطلاع از خسارت، مراتب را بطور كتبي با پست سفارشي يا اظهارنامه به متصديان حمل اعلام نمايند.
۵ـ در مواردي كه موسسه حمل تمام يا قسمتي ازكالاي موردبيمه را به بيمه گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي تحويل ندهد نامبردگان موظفند كه پس از تنظيم صورت مجلس كسر تخليه، گواهي كتبي عدم تحويل را از موسسه مزبور بخواهند. در صورتي كه گواهي عدم تحويل در موعدهاي زير صادر نشود بيمه گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي بايد حداكثر طي يك هفته با اظهار نامه رسمي از موسسه حمل درخواست خسارت بنمايند و مراتب را به بيمه گر اطلاع دهند:
– درصورت حمل با كشتي، حداكثر هفت ماه پس از تخليه كالاي مورد بيمه از كشتي.
– در صورت حمل با كاميون و قطار، حداكثر هفت ماه پس از ورود وسيله حمل به مرز كشور مقصد.
– در صورت حمل با هواپيما، حداكثر سه ماه پس از تخليه كالاي مورد بيمه از هواپيما.
۶ـ بيمه گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي موظفند در مورد خسارت مشهود كه به موجب اين بيمه نامه بيمه گر تعهد جبران آن را دارد، چنانچه مورد بيمه در يد متصديان حمل و نقل است قبل و يا بلافاصله پس از تحويل گرفتن كالا از آنها و چنانچه خسارت در انبار گمرك مشاهده شود، قبل از تحويل گرفتن از انبار ضمن تنظيم صورت مجلس گمركي مراتب را به بيمه گر اعلام نموده و درخواست بازديد از كالا را بنمايد.
ماده ۹- اختيارات بيمه گر در كالاي خسارت ديده مورد بيمه: بيمه گر در صورت توافق با بيمه گذار مي تواند كالاي خسارت ديده و نجات داده شده مورد بيمه را تعمير، تعويض و يا تصاحب نمايد. در صورتي كه بيمه گر در مقابل پرداخت خسارت كامل (حسب مورد با يا بدون كسر فرانشيز) قسمت آسيب ديده كالاي مورد بيمه را تصاحب كند بيمه گذار موظف است مالكيت قسمت مربوط را به بيمه گر منتقل نمايد همچنين بيمه گر بايد تعمير و يا تعويض كالاي مورد بيمه خسارت ديده را در مدتي كه عرفا كمتر از آن ميسر نيست انجام دهد.
ماده ۱۰- مدارك درخواست خسارت: براي درخواست خسارت، بيمه گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي موظفند در اسرع وقت اسناد و مدارك لازم از جمله موارد زير را حسب نوع خسارت به بيمه گر تسليم نمايند:
۱ـ اصل بيمه نامه يا گواهي بيمه.
۲ـ اصل سياهه (فاكتور) كالاي مورد بيمه با مشخصات كامل و صورت توزين و بسته بندي.
۳ـ اصل بارنامه ها و يا قرار داد حمل.
۴ـ صورت وضعيت كالاي مورد بيمه در موقع تحويل گرفتن و صورت وضعيت ميزان توزين كالا در آخرين مقصد مندرج در بيمه نامه.
۵ـ مكاتبات متبادله با متصديان حمل و اشخاص مندرج در ماده ۸
۶ـ در صورت عدم تحويل كالاي مورد بيمه علاوه بر اسناد و مدارك فوق، برگ رسمي گواهي عدم تحويل كه موسسه حمل صادر كرده است هم بايد با توجه به مقررات مندرج در بند ۵ از ماده ۸ به بيمه گر تسليم گردد.
۷ـ پروانه گمركي (برگ سبز) و صورت مجلس كشف اختلاف در صورت صدور.
۸ـ گواهي مبدا.
۹ـ قبض انبار گمرك.
۱۰ـ گزارش بازديد خسارت كه بايستي توسط يكي از اشخاص يا موسسات مجازي كه توسط بيمه مركزي ايران معرفي گرديده اند تهيه شده باشد.
چنانچه بيمه گر علاوه بر اسناد مذكور به مدارك ديگري نياز داشته باشد بايد بلافاصله از بيمه گذار مطالبه نمايد و بيمه گذار موظف است مدارك مورد نياز را در اختيار او قرار دهد.
ماده ۱۱- مهلت پرداخت خسارت: بيمه گر مكلف است حداكثر طي چهار هفته پس از دريافت اسناد و مدارك لازم كه به استناد آنها بتواند حدود تعهد خود را احراز و مقدار خسارت وارده را تعيين كند، خسارت را پرداخت نمايند.
ماده ۱۲- اصل جانشيني: بيمه گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي كند در مقابل اشخاصي كه مسؤول وقوع حادثه يا خسارت هستند جانشين بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي كند كه منافي با اين اصل باشد بيمه گر مي تواند به نسبت تاثير بيمه گذار تمام يا قسمتي ازخسارات را پرداخت نكند.
ماده ۱۳- بازديدكنندگان: بازديد نمايندگان بيمه گر يا موسسات مجاز بازديدكننده از خسارت و ارائه گزارش بازديد از سوي آنها به منزله قبول تعهد از طرف بيمه گر نيست.
ماده۱۴- كتبي بودن اظهارات: هرگونه پيشنهاد و اظهار بيمه گذار و بيمه گر بايد بصورت كتبي به آخرين نشاني اعلام شده طرف مقابل ارسال گردد.
ماده ۱۵- مهلت حمل كالاي مورد بيمه: بيمه گذار موظف است كالاي مورد بيمه را حداكثر تا دوسال بعد از تاريخ صدور بيمه نامه حمل نمايد. در غير اينصورت، بيمه نامه فاقد اعتبار است و بيمه گر تعهدي براي جبران خسارات مربوط به كالاهايي كه بعد از مهلت مقرر حمل مي شود ندارد. حق بيمه مربوط به كالاهاي حمل نشده با ارايه مستندات لازم توسط بيمه گذار قابل استرداد خواهد بود. بيمه گر و بيمه گذار مي توانند قبل از پايان مهلت حمل، درباره تمديد آن توافق نمايند.
ماده ۱۶- ارجاع به داوري: طرفين قرارداد بايد اختلاف خود را تا حد امكان از طريق مذاكره حل و فصل نمايند. اگر اختلاف از طريق مذاكره حل و فصل نشد مي توانند از طريق داوري يا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل كنند. در صورت انتخاب روش داوري، طرفين قرارداد مي توانند يك نفر داور مرضي الطرفين را انتخاب كنند. در صورت عدم توافق براي انتخاب داور مرضي الطرفين، هريك از طرفين داور انتخابي خود را به صورت كتبي به طرف ديگر معرفي مي كند. داوران منتخب، داور سومي را انتخاب و پس از رسيدگي به موضوع اختلاف، با اكثريت آرا راُي داوري را صادر مي كنند. در صورتي كه داوران منتخب براي انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر يك از طرفين قرارداد مي تواند تعيين داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر يك از طرفين، حق الزحمه داور انتخابي خود را مي پردازد و حق الزحمه داور سوم به تساوي تقسيم مي شود.
ماده ۱۷- مهلت اقامه دعوا: هرگونه ادعاي ناشي از اين بيمه نامه بايد حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ بطلان، فسخ و يا انقضاي مدت بيمه نامه و در صورت وقوع حوادث منجر به خسارت، از تاريخ وقوع آن اقامه شود و پس از دوسال مذكور ادعاي ناشي از اين بيمه نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان مي تواند يك نوبت توسط هر يك از طرفين با اظهار نامه رسمي قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان، به مدت باقي مانده مرور زمان يك سال اضافه خواهد شد.

شرايط بيمه نامه مسئوليت

هـر روزه حوادث بيشماري در اطراف ما واقع مي شود كه طبق قانون ، فـرد يا افرادي مسئول جبران خسارت شنـاختــه مي شوند ، تأمين مبلغ خسارت يا غرامت زيان ديده كه معمولاً توسط مراجع قضايي تعيين مي شود مشكلات فراواني را براي افراد مسئول حادثه به دنبال دارد ، لذا مناسب ترين و اقتصادي ترين راه حل براي تأمين چنين اتفاقاتي ، پوشش بيمه مسئوليت مي باشد. نمونه اي از تقسيم بندي انواع اين بيمه نامه ها به شرح ذيل مي باشد :

۱. بيمه مسئوليت كارفرمادر قبال كاركنان
كارفرمايان طبق قانون مسئول رعايت اصول ايمني و حفاظت از كارگـران و كاركنان شاغـل در محدوده مكانـي خود مي باشند . عليرغم نظارت و رعايت اصول ايمني ، حوادث متعددي در كارگاه و محل فعاليت كاركنان واقع مي شود كه معمولا” طبق راي صادره از سوي مراجع قضايي ، كارفرما مسئول شناخته مي شود . با توجه به تنوع مشاغل كاري كه كارفرمايان در رابطه با كاركنان خود دارند و جهت سهولت و دسته بندي ريسكها و مشاغل ، كاركنان در سه زيررشته بيمه‌اي به شرح ذيل تقسيم بندي مي شوند:
– كاركنان شاغل در پروژه هاي ساختماني
– كاركنان شاغل در پروژه هاي عمراني
– كاركنان شاغل در واحدهاي خدماتي ، صنعتي ، توليدي ، بازرگاني ، تجاري و …
در صورت وقوع حادثه حين كار كه در طول مدت اعتبار بيمه نامه موجب صدمات جاني به كاركنان شود غرامت هاي تصريح شده در بيمه نامه (غرامت فوت و نقص عضو و هزينه هاي پزشكي) طبق راي دادگاه و يا بصورت توافقي به زيان ديده پرداخت خواهد شد .

۲. بيمه مسئوليت حرفه اي
اين بيمه نامه مسئوليت صاحبان حرفه و ارائه كننده خدمات اعم از حقيقي و حقوقي در قبال اشخاص استفاده كننده از آن خدمات ‌، كه ناشي از قصور ، غفلت و يا بي احتياطي، منجر به خسارت جاني و يا مالي مي گردد و فرد شاغل توسط مراجع ذيصلاح مسئول شناخته مي شود را تحت پوشش قرار مي دهد . از انواع اين بيمه نامه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

الف) بيمه مسئوليت حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان
پزشكان و پيراپزشكان مي توانند جهت جبران خسارت در قبال اشخاصي كه به علت خطا، اشتباه، غفلت و يا قصور آنها در انجام امور درماني يا پزشكي دچار صدمات جسمي يا رواني گرديده و يا فوت شوند مسئوليت حرفه اي خود را تحت پوشش بيمه اي قرار دهند . بنابراين مي توانند با اخذ اين بيمه نامه با آرامش و اطمينان خاطر بيشتري به فعاليت بپردازند.

ب) بيمه مسئوليت مدني مديران مهدهاي كودك
در اين بيمه نامه مديران مهدهاي كودك مي توانند غرامت جاني(فوت،نقص عضو وهزينه پزشكي) وارده به كودكان در داخل محدوده مكاني مهدكودك را مشروط بر اينكه مربيان مهد همگي داراي مجوز كار در مهد تحت نظارت سازمان بهزيستي بوده و آموزشهاي مربوطه را طي نموده و داراي مدارك معتبر در اين خصوص باشند، در صورت احراز مسئوليت توسط مراجع قضايي ذيصلاح تحت پوشش بيمه قرار دهند.

ج) بيمه مسئوليت مدني مديران هتلها و واحدهاي اقامتي در قبال مسافران
در اين بيمه نامه بيمه گر در صورت احراز مسئوليت مديران و كاركنان هتل ، خسارت جاني از قبيل فوت ، نقص عضو و هزينه هاي پزشكي وارد به مسافرين از بدو ورود تا زمان خروج از هتل را تا سقف تعهدات بيمه نامه و به ميزان درصد قصور آنها جبران مي نمايد. چنانچه هتل يا مركز اقامتي داراي امكانات تفريحي مانند سالنهاي ورزشي ، استخر ، آسانسور و … باشد خسارات وارد به استفاده كنندگان از اين امكانات نيز تحت پوشش مي باشد .

د) ساير موارد و نمونه بيمه نامه هاي قابل ارائه در رشته مسئوليت حرفه اي به شرح ذيل مي باشد:
– مسئوليت مسئولين فني مراكز درماني ، داروخانه ها ، بيمارستانها و كلينيك ها
– مسئوليت شركت هاي تعمير و نگهداري و دارندگان آسانسور
– مسئوليت مهندسين طراح ، ناظر ، محاسب ساختمان
– مسئوليت مديران شهربازي در قبال استفاده كنندگان
– مسئوليت مديران استخر و ناجيان غريق
– مسئوليت شركت هاي بازرسي كيفي و كمي كالا

۳. بيمه مسئوليت مدني عمومي
اين نوع بيمه نامه، مسئوليت قانوني اشخاص حقيقي و ياحقوقي را در مقابل خسارت هاي مالي و جاني وارده به افراد ثالث ناشي از فعاليت هاي روزمره آنها طبق قوانين جاري كشور تحت پوشش قرار مي دهد . از انواع اين بيمه نامه به موارد ذيل مي توان اشاره نمود:

شرايط بيمه نامه هاي مهندسي

اجراي‌ موفقيت‌ آميز و به‌ موقع‌ ط‌رح‌ هاي‌ زير بنايي‌ ، عمراني‌ وصنعتي‌ و تاثيرات‌ مهم‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ آن‌ ، مرهون‌ فن‌ آوريهاي‌ پيشرفته‌،تخصيص‌ سرمايه‌هاي‌ فراوان‌ و به‌ كارگيري‌ نيروهاي‌ انساني‌ كارآمد مي‌ باشد تمركزاين‌ عوامل‌ در موقعيت‌ هاي‌ مكاني‌ محدود ، ميزان‌ خسارات‌ ناشي‌ از حوادث‌ غيرمترقبه‌ را افزايش‌ ميدهد تا آنجا كه‌ ادامه‌ عمليات‌ اجرايي‌ را با مشكلات‌ بي‌شماري‌ روبرو مي‌ نمايد وقوع‌ مخاط‌رات‌ ناگهاني‌ و غير قابل‌ پيش‌ بيني‌ همچون‌حوادث‌ ط‌بيعي‌ ، تكنيكي‌ و انساني‌ در ط‌ول‌ مدت‌ اجراي‌ پروژه‌ها، تهديد بزرگي‌براي‌ سرمايه‌گذاران‌ بخش‌ هاي‌ عمراني‌ و صنعتي‌ خواهد بود مناسبترين‌ راهكاربراي‌ جبران‌ خسارات‌ احتمالي‌ ، استفاده‌ از بيمه‌ هاي‌ مهندسي‌ است با اخذ يك‌بيمه‌ نامه‌ تمام‌ خطر براي‌ مهندسي‌ و تخصيص‌ هزينه‌ ناچيز آن‌ ، كليه‌ افراد ذي‌نفع‌ در ط‌رح‌ اعم‌ از صاحبكار، پيمانكار “اصلي‌ و فرعي”، مهندسين‌ مشاور،همواره‌ منابع‌ مالي‌ نامحدودي‌ را در صورت‌ بروز حوادث‌ در اختيار خواهند داشت‌ و با جبران‌ خسارات‌ مادي‌ مورد بيمه‌ و غرامت‌ ناشي‌ از مسئوليت‌ مدني‌دست‌اندركاران‌ اجرايي‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ ، ادامه‌ و اتمام‌ كار تضمين‌ خواهدشد بيمه‌ تمام‌ خط‌ر پيمانكاران‌ ، بيمه‌ تمام‌ خط‌ر نصب‌ و بيمه‌ بدنه‌ ماشين‌آلات‌ ساختماني‌ – راهسازي‌ از متداول‌ ترين‌ بيمه‌ هاي‌ مهندسي‌ مي‌ باشند كه‌بيمه‌تمام‌ خط‌ركامپيوتر، بيمه‌ تمام‌ خط‌ر تجهيزات‌ الكترونيكي‌، بيمه‌ شكست‌ماشين‌آلات‌ و بيمه‌ سازه‌هاي‌ تكميل‌ شده‌ نيز تحت‌ عنوان‌ بيمه‌ هاي‌ مهندسي ‌شناخته‌ شده‌اند، مشروح‌ انواع‌ بيمه‌نامه‌ هايي‌ كه‌ درچارچوب‌ بيمه‌هاي‌ مهندسي‌،كار فرمايان‌، پيمانكاران‌ ، مهندسين‌ مشاور و موسسات‌ تامين‌ كننده‌ اعتبارات‌مي‌توانند استفاده‌ نمايند به‌ شرح‌ ذيل‌ است‌:

بيمه‌ تمام‌ خطر پيمانكاران
مناسبترين‌ پيشنهاد بيمه‌ براي‌ ط‌رح‌ هاي‌ عمراني‌ و ساختماني‌مانند پروژه‌ هاي‌ مسكوني‌ ، تجاري‌ ، راه‌ آهن‌ ، فرودگاه‌ ، جاده‌، پل‌ تونل‌،سد، تاسيسات‌ آبرساني‌، ساختمان‌ كارخانه‌ ها و نيروگاهها ، بيمه‌ تمام‌ خط‌رپيمانكاران‌ است‌ . پوشش‌ بيمه‌اي‌ از زمان‌ تخليه‌ مصالح‌ و تجهيزات‌ در محل‌اجراي‌ ط‌رح‌ تا اتمام‌ آن‌ و تحويل‌ كار به‌ كارفرما ادامه‌ دارد و خسارات‌ مادي‌وارده‌ به‌ پروژه‌ “مورد بيمه” ناشي‌ از خط‌رات‌ تحت‌ پوشش‌ ، در ط‌ول‌ اين‌ مدت‌جبران‌ خواهد شد. پوشش‌ بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ دست‌اندركاران‌ اجرايي‌ در قبال‌اشخاص‌ ثالث‌ نيز در اين‌ بيمه‌نامه‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ است‌ و بنا به‌ نياز بيمه‌گزاران‌ قابل‌ ارائه‌ خواهد بود.

خطرات‌ تحت‌ پوشش
كليه‌ خط‌راتي‌ كه‌ منجر به‌ بروز حوادث‌ ناگهاني‌ و غير قابل‌پيش‌ بيني‌ شود و موجب‌ وارد شدن‌ خسارت‌ به‌ مورد بيمه‌ گردد به ‌استثناء اشتباه‌در ط‌رح‌ عدم‌النفع‌ ، عيوب‌ مصالح‌ ، جزء خط‌رات‌ تحت‌ پوشش‌ مي‌ باشند و خط‌راتي‌مانند آتش‌ سوزي‌ ، صاعقه‌ انفجار، سقوط ‌، طغيان‌ آب‌ ، سيل‌، زلزله‌، سرقت‌ باشكست‌ حرز، فقدان‌ مهارت‌ ، اشتباه‌ و اهمال‌ در اجراء و خطاي ‌ كاركنان‌ در انجام‌صحيح‌ كار را شامل‌ مي‌ شود.

مورد بيمه
كليه‌ مصالح‌ ، تاسيسات‌ و تجهيزات‌ كارگاهي‌ ، ساختمان‌ هاي‌ موقت‌ ،دفاتر، انبارها، هزينه‌ و دستمزد اجرايي‌، جزء اقلام‌ مورد بيمه‌ مي‌ باشند. ازبين‌ بردن‌ ضايعات‌ باقيمانده‌ از خسارات‌ وارده‌ تا حد مشخصي‌ قابل‌ تامين‌ خواهدشد.

بيمه‌ تمام‌ خطر نصب
جامع‌ ترين‌ و گسترده‌ ترين‌ بيمه‌ نامه‌ براي‌ نصب‌ ماشين‌ آلات‌ وتجهيزات‌ واحدهاي‌ صنعتي‌ ، توليدي‌ و خدماتي‌، بيمه‌ تمام‌ خط‌ر نصب‌ است‌ . اززمان‌ تخليه‌ تجهيزات‌ و ماشين‌ آلات‌ در محل‌ ط‌رح‌ و در كليه‌ مراحل‌ نصب‌ وآزمايش‌ ، خط‌رات‌ ط‌بيعي‌ و اهمال‌ و خطاي‌ عوامل‌ اجرايي‌ در نصب‌ ماشين‌ آلات‌منشاء ورود خسارات‌ فراواني‌ به‌ مورد بيمه‌ خواهد شد.
جبران‌ اين ‌خسارت‌ براي‌صاحبان‌ ، مجريان‌ نصب‌ ، خريداران‌، موسسات‌ تامين ‌كننده‌ اعتباراين‌ ماشين‌آلات‌ با اخذ پوشش‌ بيمه‌ تمام‌ خط‌ر نصب‌ ، به‌ سهولت‌ امكان‌پذير است‌ . پوشش‌دوره‌ نگهداري‌ و مسئوليت‌ مدني‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ نيز در اين‌ بيمه‌ نامه‌پيش‌ بيني‌ شده‌ است‌.

شرايط بيمه نامه آتش سوزي
روزانه دهها مورد منازل مسكوني ، اماكن تجاري و صنعتي در اثر عوامل مختلف دچار آتش سوزي مي گردند و متحمل خسارات مالي زيادي مي شوند ما بر اين باوريم كه بيمه آتش سوزي در صورتي كه كامل صادر گردد مي تواند با جبران زيان هاي وارده ، بيمه گزارا را از نظر وضعيت مالي به حالت تعادل قبل از وقوع حادثه بازگرداند .

بيمه آتش سوزي :
پوششي است كه خسارات و زيان هاي ناشي از وقوع آتش سوزي را كه به اموال مورد بيمه وارد مي شود ، براساس شرايط مندرج در بيمه نامه جبران مي كند

انواع بيمه نامه هاي آتش سوزي :
۱- بيمه نامه هاي مسكوني
۲- بيمه نامه هاي صنعتي و كارخانجات و كارگاه ها
۳- بيمه نامه هاي غير صنعتي و مراكز خدماتي و فروشگاه ها
۴- بيمه نامه هاي انبار
۵- بيمه نامه هاي جامع خانوار
۶- بيمه نامه هاي اصناف

خطرات تحت پوشش در بيمه نامه هاي آتش سوزي :
در بيمه هاي آتش سوزي كليه خسارات مستقيم ناشي از آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار و خسارات و هزينه هاي ناشي از اقدامات لازم كه به منظور جلوگيري از توسعه خسارت صورت مي گيرد و خسارات و هزينه هاي ناشي از نقل مكان ضروري مورد بيمه به منظور نجات آن از خطرات بيمه شده قابل پرداخت مي باشد و از سويي بيمه گزار مي تواند با پرداخت حق بيمه اضافي ، علاوه بر خطر آتش سوزي و صاعقه و انفجار ، خطرات ذيل را نيز به تبع آن خريداري نمايد .

۱- زلزله
خسارت وارده به مورد بيمه كه مستقيماً‌ در اثر وقوع خطر زلزله و همچنين آتش سوزي ناشي از آتشفشان كه در زمان وقوع زلزله ايجاد شده و به تمام يا قسمتي از مورد بيمه آسيب وارد نمايد .
۲- سيل
خسارات مستقيم وارده به مورد بيمه كه ناشي از خروج آب از مسير طبيعي خود بعلت ريزش باران ، طغيان رودخانه يا شكسته شدن سد ايجاد شده باشد .
۳- طوفان ، گردباد ، تند باد
خسارت مستقيم ناشي از طوفان ، گردباد وارده به مورد بيمه مشروط بر اينكه سرعت آن حداقل ۶۲ كيلو متر بر ساعت باشد و وقوع طوفان ، گردباد و تند باد توسط سازمان هواشناسي بعنوان مرجع ذيصلاح در كشور ،‌مورد تاييد قرار گيرد .
۴- سقوط هواپيما هواپيما ، بالگرد و قطعات منفصله آن
خسارت مستقيم از سقوط هواپيما ، بالگرد و قطعات و اشياء جدا شده از آن
۵- شكست شيشه
خسارت ناشي از شكست شيشه هاي منصوب در محل مورد بيمه (با ضخامت حداقل ۶ ميلي متر) در اثر حادثه يا برخورد شي خارجي
۶- تركيدگي لوله هاي آب
خسارت آبديددگي وارده به مورد بيمه ناشي از تركيدن ، سوراخ شدن لوله هاي آب ، لبريز شدن تانكها ، تاسيسات و ساير دستگاههاي آبرساني و لوله كشي آب و فاضلاب كه از محل مورد بيمه عبور و يا نصب شده باشد .
۷- ضايعات ناشي از آب برف و باران
خسارت وارده در نتيجه آب باران ، تگرگ و يا ذوب شدن برف در محل مورد بيمه مشروط بر اينكه آب از طريق بام و يا بعلت گرفتگي لوله ها ،‌ لبريز شدن آبروها و يا ناودان ها به محل مورد بيمه نفوذ كرده باشد .
۸- سرقت با شكست حرز
خسارت وارده در اثر فقدان يا خراب شدن اموال بيمه شده كه ناشي از سرقت با شكستن حرز باشد . پرداخت خسارت سرقت كالا از انبار فروشگاه ها و كارخانجات ،‌ با توجه به تغيير مداوم موجودي ، مشروط به استفاده بيمه گزار از نرم افزار معتبر ثبت ورود و خروج كالا بوده و مبناي محاسبه خسارت ، تطبيق گزارش اخذ شده از نرم افزار مورد نظر با دفاتر ورود و خروج كالا ،‌ كاردكس انبار و تاييد آن توسط كارشناس بيمه گر مي باشد .

موارد ذيل سرقت با شكستن حرز محسوب مي شود :
۱- بازكردن درب بوسيله كليد تقلبي يا هر وسيله ديگر
۲- ورود سارق به محل مورد بيمه با تهديد و اعمال زور
۳- ورود سارق به محل مورد بيمه از روي ديوار ، پشت بام و يا حصار

بيمه عمر چيست؟
بيمه عمر نوعي بيمه است كه مخاطرات زندگي‌ها را تحت پوشش قرار مي‌دهد. بيمه عمر مي‌تواند ريسك‌هائي به شرح زير را در زندگي شما پوشش دهد:
– ريسك مرگ زودهنگام،
– ريسك مرگ طبيعي و به موقع،
– ريسك از دست دادن توانائي كار براي ادامه آبرومندانه زندگي،
– ريسك نداشتن پشتوانه كافي براي مستمري و بازنشستگي در سنين پيري و سالخوردگي،
– ريسك هزينه بالا و دردسرهاي نگهداري و انتقال ثروت امروز زندگي هر شخصي به فرداهاي زندگي خودش،
– ريسك هزينه بالا، ماليات بر ارث در خور توجه و دردسرهاي انتقال ثروت و ماحصل زندگي خود به كساني كه تمايل داريم پس از فوت ما از آن استفاده نمايد،
– ريسك تورم و شرايط نامطلوب اقتصادي در محيط زندگي.
كليه ريسك‌هاي بالا در دو دسته «ريسك مرگ» و «ريسك زنده ماندن» طبقه‌بندي مي‌شوند كه بر اين اساس سه نوع بيمه عمر شكل مي‌گيرد.
نوع اول – بيمه‌هاي عمري كه فقط ريسك مرگ را پوشش مي‌دهند. بيمه‌گر متعهد مي‌شود كه در صورت وقوع مرگ، سرمايه بيمه را بپردازد. اين نوع از بيمه‌ها در صورت زنده ماندن شخص بيمه شده، هيچ سرمايه قابل‌پرداختي ندارند.
نوع دوم – بيمه‌هاي عمر كه فقط ريسك زنده مانده را پوشش مي‌دهند. بيمه‌گر متعهد مي‌شود كه در صورت زنده مانده شخص بيمه شده در زمان يا زمانهاي مشخص شده، سرمايه بيمه را بپردازد. اين نوع از بيمه‌ها در صورت مرگ شخص بيمه شده، هيچ سرمايه قابل‌پرداختي ندارند.
نوع سوم – بيمه‌هاي عمري كه هر دو ريسك بالا را به شكل مختلط پوشش مي‌دهند. در اين نوع، بيمه‌گر هم براي وقوع مرگ و هم براي زنده ماندن شخص بيمه شده، تعهداتي را قبول مي‌كند. به عبارت ديگر، اگر شخص بيمه شده در طول مدت قرارداد فوت نمايد، بيمه‌گر سرمايه فوت را پرداخت مي‌كند و اگر تا پايان مدت بيمه زنده بماند، بيمه‌گر سرمايه حيات را مي‌پردازد.

تمامي محصولات بيمه‌اي عمر بر اساس يكي از اين سه نوع بالا طراحي و معمولاً با نام‌هاي تجاري مختلف عرضه مي‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا