بیمه البرز نمایندگی صالحی کد ۶۴۴۶

بیمه البرز نمایندگی صالحی کد ۶۴۴۶

 

رتبه اول فروش بیمه عمر در غرب تهران در سه سال متوالی

مشاوره و صدور تمامی بیمه های مجاز در کشور

صدور بیمه های اتومبیل ثالث و بدنه

بیمه های عمر و درمان

بیمه های مهندسی و مسئولیت

بیمه های آتش سوزی و باربری

صدور تلفنی بیمه نامه و ارسال بیمه نامه با پیک

امکان کارشناسی و بازدید بیمه های اتومبیل در محل مشتریان گرامی

امکان پیگیری خسارات بیمه گذاران

banere-site
Banner-site-2

تهران-شهران جنوبی

بین خیابان مطهری و قائم آل محمد

ساختمان مقدس – پلاک ۳۰

طبقه دوم واحد ۶

نمایندگی بیمه البرز صالحی

۰۲۱-۴۴۳۱۴۰۵۲

همراه ،واتس آپ و تلگرام

۰۹۱۲۸۴۷۹۳۷۱

۸:۳۰ صبح الـــــــــــی ۱۹

با مدیریت:خانم صالحی

بيمه عمر (به شرط فوت) قراردادي است كه به موجب آن، بيمه گر در مقابل دريافت حق بيمه، متعهد مي شود در صورت فوت بيمه شده در موعد تعيين شده سرمايه بيمه را به استفاده كننده (ذينفع) بپردازد”

الف) بيمه هاي عمرساده زماني: در اين نوع از بيمه هاي عمر، فقط درصورت فوت بيمه شده در طول اعتبار بيمه نامه، سرمايه پرداخت مي شود.
بيمه عمر ساده زماني، قراردادي است كه به موجب آن بيمه گر تعهد مي كند كه در ازاي دريافت حق بيمه از بيمه گذار فقط درصورت فوت بيمه شده در زمان اعتبار بيمه نامه سرمايه بيمه را به استفاده كننده(گان) بپردازد .

تعيين سرمايه
تعيين ميزان سرمايه بيمه عمر با توجه به توان و قدرت مالي بيمه گذار براي پرداخت حق بيمه، در اختيار بيمه گذار است. البته اين به آن معني نيست كه بيمه گر حق اظهار نظر و تصميم گيري در تعيين سرمايه ندارد، بلكه بيمه گر ممكن است با توجه به سن، وضعيت سلامت، سابقه بيمه اي و درآمد بيمه گذار (بررسي ريسك) ميزان سرمايه بيمه را تعديل كند. ضمناً با توجه به نياز مشتري، سرمايه بيمه نامه عمر ممكن است به يكي از سه صورت زير باشد:
الف) سرمايه ثابت: در اين صورت در طول مدت بيمه، سرمايه بيمه ثابت است. به عنوان مثال اگر
بيمه نامه اي پنج ساله و با سرمايه ثابت ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ريال صادر شود، چنانچه در طول مدت اعتبار بيمه نامه بيمه شده فوت نمايد، همان سرمايه ثابت ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ريال به ذينفع (هاي) او پرداخت مي شود.

ب) سرمايه نزولي: در اين نوع بيمه نامه، سرمايه بيمه هرسال نسبت به سال قبل كمتر مي شود، بعنوان مثال يك فرد به مدت پنج سال و با سرمايه اوليه ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ بيمه مي شود كه سرمايه هر سال، ۲۰ درصد نسبت به سال قبل كمتر مي شود.
بنابراين چنانچه اين فرد در سال اول فوت كند ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ريال به ذينفع او پرداخت مي شود. و اگر در سال دوم فوت نمايد، ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ريال و به همين ترتيب اگر در سال پنجم فوت نمايد فقط ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ريال به ذينفع او پرداخت مي شود.
اين نوع بيمه براي افرادي كه وام مي گيرند و مي خواهند مبلغ وام خود را بيمه نمايند تا درصورت فوت، مانده بدهي آنان توسط شركت بيمه پرداخت گردد، مناسب است. و چون اقساط وام به تدريج توسط
وام گيرنده بازپرداخت مي شود، هر سال از مبلغ بدهي او (سرمايه بيمه) كسر مي گردد. و حق بيمه آن نيز نسبت به دو نوع ديگر كمتر است.

ج)‌ سرمايه صعودي: ممكن است بيمه گذار براي حفظ ارزش آتي سرمايه خود بخواهد سرمايه بيمه نامه را باتوجه به نرخ تورم هر سال درصدي افزايش دهد. در اين صورت مي توان بيمه نامه اي با سرمايه صعودي صادر نمود (عكس بيمه نامه نزولي). بديهي است در اين نوع بيمه نامه در صورت فوت بيمه شده، سرمايه قابل پرداخت مبلغي معادل سرمايه زمان فوت او مي باشد.

تعيين حق بيمه و عوامل موثر در آن
در بيمه هاي عمر، عوامل متعددي درتعيين نرخ حق بيمه مؤثرند. از جمله سن، وضعيت سلامت، شغل و جنسيت بيمه شده، و همچنين نرخ بهره را مي توان نام برد. ولي منظور نمودن همه عوامل و تعيين نرخ متناسب با آن براي هر بيمه شده كار دشواري است. بيمه گران براي تعيين نرخ حق بيمه، سه مشخصه اصلي يعني سن و وضعيت سلامت بيمه شده و نرخ بهره را در نظر مي گيرند.

بيمه شخص ثالث و حوادث راننده

بيمه اجباري شخص ثالث و حوادث راننده
رشد فزاينده پديده شهرنشيني و زندگي صنعتي در كنار نياز و تمايل بشر به مقوله ارتباطات، حمل و نقل و جابجايي‌ها، به‌رغم مزاياي بي‌شمار تبعات و مصائب پيچيده‌اي را به دنبال داشته است. ساليانه تعداد زيادي از هموطنان عزيز در حوادث و تصادفات رانندگي جان خود را از دست داده و تعداد زيادي نيز با تحمل آثار جراحات، قطع عضو و از كارافتادگي به سختي زندگي مي‌گذرانند. بيمه به عنوان ضامن آرامش و تأمين امنيت خاطر مي‌تواند به كمك انسان‌ها شتافته و از تحميل هزينه‌هاي سرسام‌آور و غيرقابل جبران ناشي از مسئوليت جبران خسارات مادي بكاهد. اين شركت افتخار دارد در راستاي رسالت خود با ارائه پوشش‌هاي بيمه‌اي شخص ثالث و حوادث راننده پاسخگوي نياز و تقاضاي بيمه‌گذاران محترم باشد.

الف: بيمه اجباري شخص ثالث
بر‌اساس قانون ” قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال ۱۳۹۵”، كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) اين قانون نزد شركت بيمه اي كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي داشته باشد، بيمه كنند.
همچنين حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد ( ۵/۲ % ) تعهدات بدني است. بيمه‌گذار مي تواند براي جبران خسارت هاي مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بيمه نامه يا پس از آن، بيمه تكميلي تحصيل كند.

شرايط بيمه نامه باربري

شرايط بيمه نامه:

۱- شرط C با عدم تحويل
۲- شرطB با خطرهاي دزدي،قلاب زدگي،آبديديگي،روغن زدگي،شكست ،خسارت ناشي از كالاي مجاور و ريزش به انضمام عدم تحويل
۳- شرط A كه كليه خطرات به غير از استثنائات تحت پوششش ميباشد.
۴- توتال لاس(total loss)
۵- شرط ترانزيت
يا اينكه ميتوان شرايط عمومي وخصوصي چاپي را به شكل زيرنوشت.

شرايط عمومي:

فصل اول: تعاريف

ماده۱- اساس قرارداد: اين بيمه‌نامه بر اساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه، سال۱۳۱۶ و پيشنهاد كتبي بيمه‌گذار (كه جزء لاينفك اين بيمه نامه مي‌باشد) تنظيم گرديده و مورد توافق طرفين مي‌باشد. آن قسمت از پيشنهاد بيمه‌گذار كه مورد قبول بيمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بيمه‌نامه يا قبل از آن كتباً به بيمه‌گذار اعلام گرديده است، جزء تعهدات بيمه‌گر محسوب نمي‌شود.
ماده۲- تعاريف و اصطلاحات: اصطلاحات زير صرف نظر از هر معني و مفهوم ديگري كه ممكن است داشته باشد، در اين شرايط عمومي با تعريف مقابل آن به كار رفته است:

۱- بيمه گر: بيمه‌گر شركت بيمه‌اي است كه مشخصات آن در اين بيمه‌نامه درج گرديده است و جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط مقرر در اين بيمه‌نامه به عهده دارد.
۲- بيمه‌گذار: بيمه‌گذار شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين بيمه‌نامه مي‌باشد كه پوشش بيمه را اخذ نموده و متعهد به پرداخت حق بيمه آن است.
۳- ذينفع: ذينفع شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين بيمه‌نامه اعم از بيمه‌گذار يا غير آن است كه حق مطالبه و دريافت تمام يا قسمتي از خسارت وارد به كالاي مورد بيمه را دارد.
۴- كالاي مورد بيمه: كالاي مورد بيمه، اموال مندرج در جدول مشخصات اين بيمه نامه است.
۵- انقضاي مدت بيمه: انقضاي اين بيمه بر اساس شرط ۸ مجموعه شرايط پيوست است اما در مورد حمل غير دريايي يا تركيبي، يكي از شرايط زير جايگزين شرط ۴، ۱، ۸ مجموعه شرايط A , B, C مي گردد.
الف ـ در مورد حمل هوايي ۳۰ روز پس از تخليه كامل هر قسمت از كالاي مورد بيمه از هواپيماي حامل در فرودگاه كشور مقصد.
ب ـ در مورد حمل زميني ۶۰ روز پس از تحويل كالاي مورد بيمه به انبار گمرك كشور مقصد.
مدت هاي ياد شده در اين ماده با درخواست بيمه گذار و موافقت بيمه گر و پرداخت حق بيمه اضافي قابل تمديد است.

شرايط بيمه نامه مسئوليت

هـر روزه حوادث بيشماري در اطراف ما واقع مي شود كه طبق قانون ، فـرد يا افرادي مسئول جبران خسارت شنـاختــه مي شوند ، تأمين مبلغ خسارت يا غرامت زيان ديده كه معمولاً توسط مراجع قضايي تعيين مي شود مشكلات فراواني را براي افراد مسئول حادثه به دنبال دارد ، لذا مناسب ترين و اقتصادي ترين راه حل براي تأمين چنين اتفاقاتي ، پوشش بيمه مسئوليت مي باشد. نمونه اي از تقسيم بندي انواع اين بيمه نامه ها به شرح ذيل مي باشد :

۱. بيمه مسئوليت كارفرمادر قبال كاركنان
كارفرمايان طبق قانون مسئول رعايت اصول ايمني و حفاظت از كارگـران و كاركنان شاغـل در محدوده مكانـي خود مي باشند . عليرغم نظارت و رعايت اصول ايمني ، حوادث متعددي در كارگاه و محل فعاليت كاركنان واقع مي شود كه معمولا” طبق راي صادره از سوي مراجع قضايي ، كارفرما مسئول شناخته مي شود . با توجه به تنوع مشاغل كاري كه كارفرمايان در رابطه با كاركنان خود دارند و جهت سهولت و دسته بندي ريسكها و مشاغل ، كاركنان در سه زيررشته بيمه‌اي به شرح ذيل تقسيم بندي مي شوند:
– كاركنان شاغل در پروژه هاي ساختماني
– كاركنان شاغل در پروژه هاي عمراني
– كاركنان شاغل در واحدهاي خدماتي ، صنعتي ، توليدي ، بازرگاني ، تجاري و …
در صورت وقوع حادثه حين كار كه در طول مدت اعتبار بيمه نامه موجب صدمات جاني به كاركنان شود غرامت هاي تصريح شده در بيمه نامه (غرامت فوت و نقص عضو و هزينه هاي پزشكي) طبق راي دادگاه و يا بصورت توافقي به زيان ديده پرداخت خواهد شد .

شرايط بيمه نامه آتش سوزي
روزانه دهها مورد منازل مسكوني ، اماكن تجاري و صنعتي در اثر عوامل مختلف دچار آتش سوزي مي گردند و متحمل خسارات مالي زيادي مي شوند ما بر اين باوريم كه بيمه آتش سوزي در صورتي كه كامل صادر گردد مي تواند با جبران زيان هاي وارده ، بيمه گزارا را از نظر وضعيت مالي به حالت تعادل قبل از وقوع حادثه بازگرداند .

بيمه آتش سوزي :
پوششي است كه خسارات و زيان هاي ناشي از وقوع آتش سوزي را كه به اموال مورد بيمه وارد مي شود ، براساس شرايط مندرج در بيمه نامه جبران مي كند

انواع بيمه نامه هاي آتش سوزي :
۱- بيمه نامه هاي مسكوني
۲- بيمه نامه هاي صنعتي و كارخانجات و كارگاه ها
۳- بيمه نامه هاي غير صنعتي و مراكز خدماتي و فروشگاه ها
۴- بيمه نامه هاي انبار
۵- بيمه نامه هاي جامع خانوار
۶- بيمه نامه هاي اصناف

بیمه ثالث قسطی در شهران،بیمه ثالث قسطی در غرب تهران،بیمه عمر و زندگی در غرب تهران

دکمه بازگشت به بالا