بیمه البرز نمایندگی نوروزی کد ۴۱۳۹

بیمه البرز نمایندگی نوروزی کد ۴۱۳۹

مشاوره و صدور تمامی بیمه های مجاز در کشور

بیمه های اتومبیل ثالث و بدنه

بیمه های مسئولیت و مهندسی

بیمه های عمر و درمان

یسمه های آتش سوزی و باربری

امکان صدور بیمه به صورت تلفنی و ارسال با پیک رایگان

بازدید و کارشناسی خودرو در محل مشتریان گرامی

مشاوره و ارائه راهنمایی در زمینه دریافت خسارت های احتمالی

تهران-تقاطع مطهری و مفتح

پلاک ۴۵۳

طبقه دوم – واحد ۳

بیمه البرز نمایندگی نوروزی

۰۲۱-۸۸۸۳۱۸۶۹

۰۲۱-۸۸۸۲۸۷۹۳

همراه،واتس آپ و تلگرام

۰۹۱۲۴۹۷۷۹۵۲

۰۹۱۲۴۹۵۴۱۱۹

mehdinorouzi44@gmail.com

۹ صبح الـــــــــــی ۱۷

پنجشنبه ها

۹الی۱۳

با مدیریت:عباسعلی نوروزی

بيمه آتش سوزي :
پوششي است كه خسارات و زيان هاي ناشي از وقوع آتش سوزي را كه به اموال مورد بيمه وارد مي شود ، براساس شرايط مندرج در بيمه نامه جبران مي كند
انواع بيمه نامه هاي آتش سوزي :
۱- بيمه نامه هاي مسكوني
۲- بيمه نامه هاي صنعتي و كارخانجات و كارگاه ها
۳- بيمه نامه هاي غير صنعتي و مراكز خدماتي و فروشگاه ها
۴- بيمه نامه هاي انبار
۵- بيمه نامه هاي جامع خانوار
۶- بيمه نامه هاي اصناف
خطرات تحت پوشش در بيمه نامه هاي آتش سوزي :
در بيمه هاي آتش سوزي كليه خسارات مستقيم ناشي از آتش سوزي ، صاعقه ، انفجار و خسارات و هزينه هاي ناشي از اقدامات لازم كه به منظور جلوگيري از توسعه خسارت صورت مي گيرد و خسارات و هزينه هاي ناشي از نقل مكان ضروري مورد بيمه به منظور نجات آن از خطرات بيمه شده قابل پرداخت مي باشد و از سويي بيمه گزار مي تواند با پرداخت حق بيمه اضافي ، علاوه بر خطر آتش سوزي و صاعقه و انفجار ، خطرات ذيل را نيز به تبع آن خريداري نمايد .
۱- زلزله
خسارت وارده به مورد بيمه كه مستقيماً‌ در اثر وقوع خطر زلزله و همچنين آتش سوزي ناشي از آتشفشان كه در زمان وقوع زلزله ايجاد شده و به تمام يا قسمتي از مورد بيمه آسيب وارد نمايد .
۲- سيل
خسارات مستقيم وارده به مورد بيمه كه ناشي از خروج آب از مسير طبيعي خود بعلت ريزش باران ، طغيان رودخانه يا شكسته شدن سد ايجاد شده باشد .
۳- طوفان ، گردباد ، تند باد
خسارت مستقيم ناشي از طوفان ، گردباد وارده به مورد بيمه مشروط بر اينكه سرعت آن حداقل ۶۲ كيلو متر بر ساعت باشد و وقوع طوفان ، گردباد و تند باد توسط سازمان هواشناسي بعنوان مرجع ذيصلاح در كشور ،‌مورد تاييد قرار گيرد .
۴- سقوط هواپيما هواپيما ، بالگرد و قطعات منفصله آن
خسارت مستقيم از سقوط هواپيما ، بالگرد و قطعات و اشياء جدا شده از آن
۵- شكست شيشه
خسارت ناشي از شكست شيشه هاي منصوب در محل مورد بيمه (با ضخامت حداقل ۶ ميلي متر) در اثر حادثه يا برخورد شي خارجي
۶- تركيدگي لوله هاي آب
خسارت آبديددگي وارده به مورد بيمه ناشي از تركيدن ، سوراخ شدن لوله هاي آب ، لبريز شدن تانكها ، تاسيسات و ساير دستگاههاي آبرساني و لوله كشي آب و فاضلاب كه از محل مورد بيمه عبور و يا نصب شده باشد .
۷- ضايعات ناشي از آب برف و باران
خسارت وارده در نتيجه آب باران ، تگرگ و يا ذوب شدن برف در محل مورد بيمه مشروط بر اينكه آب از طريق بام و يا بعلت گرفتگي لوله ها ،‌ لبريز شدن آبروها و يا ناودان ها به محل مورد بيمه نفوذ كرده باشد .
۸- سرقت با شكست حرز
خسارت وارده در اثر فقدان يا خراب شدن اموال بيمه شده كه ناشي از سرقت با شكستن حرز باشد . پرداخت خسارت سرقت كالا از انبار فروشگاه ها و كارخانجات ،‌ با توجه به تغيير مداوم موجودي ، مشروط به استفاده بيمه گزار از نرم افزار معتبر ثبت ورود و خروج كالا بوده و مبناي محاسبه خسارت ، تطبيق گزارش اخذ شده از نرم افزار مورد نظر با دفاتر ورود و خروج كالا ،‌ كاردكس انبار و تاييد آن توسط كارشناس بيمه گر مي باشد .
شرايط بيمه نامه بدنه
 در اين نوع بيمه مالك وسيله نقليه اتومبيل خود را در برابر خطرات بيمه مي كند تا درصورت بروزحادثه، خسارت وارده را براساس شرايط بيمه نامه جبران نمايد

شرايط عمومي بيمه بدنه خودرو

فصل اول

كليات

ماده ۱: اساس قرارداد
اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۱۶ و پيشنهاد بيمه گذار ( كه جزءلاينفك بيمه نامه مي باشد ) تنظيم شده و مورد توافق طرفين است. آن قسمت از پيشنهادكتبي بيمه گذار كه مورد قبول بيمه گرنبوده و همزمان با صدور بيمه نامه يا قبل از آنبه صورت كتبي به بيمه گذار اعلام گرديده است جزء تعهدات بيمه گر محسوب نميشود.
ماده ۲: اصطلاحات
اصطلاحات زير صرفنظر از هر معني و مفهوم ديگري كه ممكن است داشته باشند در اين شرايط عمومي با تعريف مقابل آن به كار رفته است
۱- بيمه گر:شركت بيمه اي است كه مشخصات آن در اين بيمه نامه درج گرديده است و درازاي دريافت حق بيمه ، جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط اين بيمه نامه به عهده ميگيرد
۲- بيمه گذار:شخص حقيقي ياحقوقي است كه مالك موضوع بيمه است يا به يكي از عناوين قانوني ، نمايندگي مالك ياذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ موضوع بيمه را از طرف مالك دارد و قرارداد بيمه رابا بيمه گر منعقد مي كند و متعهد پرداخت حق بيمه آن مي باشد
۳- ذينفع :شخصي است كه بنا به درخواست بيمه گذار نام ويدر اين بيمه نامه درج گرديده است و تمام يا بخشي از خسارت به وي پرداخت ميشود.
۴- حق بيمه :مبلغي است كه دربيمه نامه مشخص شده و بيمه گذار موظف است آن را هنگام صدور بيمه نامه يا به ترتيبي كه در بيمه نامه مشخص مي شود به بيمه گر پرداخت نمايد
۵- موضوع بيمه :وسيله نقليه زميني است كه مشخصات آن دراين بيمه نامه درج شده است. لوازمي كه مطابق كاتالوگ وسيله نقليه بيمه شده به خريدار تحويل و يا در بيمه نامه درج شده است نيز جزو موضوع بيمه محسوب ميشود.
۶- فرانشيز :بخشي از هر خسارت است كه به عهده بيمه گذار است و ميزان آن در بيمه نامه مشخص مي گردد.

۷- مدت اعتبار بيمه نامه :شروع و پايان مدت اعتبار بيمه نامه به ترتيبي خواهد بود كه در بيمه نامه معين ميگردد.

فصل دوم


خسارت ها و هزينه هاي تحت پوشش

ماده ۳: خسارت هاي تحت پوشش

جبران خسارت هاي وارد به موضوع بيمه و هزينه هاي مربوط ، به شرح زير در تعهد بيمه گر خواهد بود :

۱- خسارتي كه ناشي از برخورد موضوع بيمه به يك جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد اجسام ديگر به موضوع بيمه و يا واژگوني و سقوط موضوع بيمه باشد و يا چنانچه در حين حركت،اجزا و يا محمولات موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و
موجب بروز خسارت شود.
۲- خسارتي كه در اثر آتش سوزي ، صاعقه و يا انفجار به موضوع بيمه و يا لوازم يدكي اصلي همراه آن وارد گردد.
۳- درصورتي كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدي يا شروع به دزدي به وسيله نقليه و يا وسايل اضافي آن كه در بيمه نامه درج شده است خسارت وارد شود., خسارتي كه در جريان نجات و يا انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به آن وارد شود.
۵- خسارت باطري و لاستيك هاي چرخ موضوع بيمه در اثر هر يك از خطرات بيمه شده تا پنجاه درصد قيمت نو قابل پرداخت است.
ماده ۴: هزينه هاي قابل تأمين هزي
نه هاي متعارفي كه بيمه گذار براي نجات موضوع بيمه خسارت ديده وجلوگيري از توسعه خسارت و نيز انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به نزديك ترين محل مناسب براي تعمير آن پرداخت مي نمايد حداكثر تا بيست درصد كل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود

بیمه های باربری

شرايط بيمه نامه:

۱- شرط C با عدم تحويل
۲- شرطB با خطرهاي دزدي،قلاب زدگي،آبديديگي،روغن زدگي،شكست ،خسارت ناشي از كالاي مجاور و ريزش به انضمام عدم تحويل
۳- شرط A كه كليه خطرات به غير از استثنائات تحت پوششش ميباشد.
۴- توتال لاس(total loss)
۵- شرط ترانزيت
يا اينكه ميتوان شرايط عمومي وخصوصي چاپي را به شكل زيرنوشت.

شرايط عمومي:

 

فصل اول: تعاريف
ماده۱- اساس قرارداد: اين بيمه‌نامه بر اساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه، سال۱۳۱۶ و پيشنهاد كتبي بيمه‌گذار (كه جزء لاينفك اين بيمه نامه مي‌باشد) تنظيم گرديده و مورد توافق طرفين مي‌باشد. آن قسمت از پيشنهاد بيمه‌گذار كه مورد قبول بيمه‌گر نبوده و همزمان با صدور بيمه‌نامه يا قبل از آن كتباً به بيمه‌گذار اعلام گرديده است، جزء تعهدات بيمه‌گر محسوب نمي‌شود.
ماده۲- تعاريف و اصطلاحات: اصطلاحات زير صرف نظر از هر معني و مفهوم ديگري كه ممكن است داشته باشد، در اين شرايط عمومي با تعريف مقابل آن به كار رفته است:
۱- بيمه گر: بيمه‌گر شركت بيمه‌اي است كه مشخصات آن در اين بيمه‌نامه درج گرديده است و جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط مقرر در اين بيمه‌نامه به عهده دارد.
۲- بيمه‌گذار: بيمه‌گذار شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين بيمه‌نامه مي‌باشد كه پوشش بيمه را اخذ نموده و متعهد به پرداخت حق بيمه آن است.
۳- ذينفع: ذينفع شخص حقيقي يا حقوقي مذكور در اين بيمه‌نامه اعم از بيمه‌گذار يا غير آن است كه حق مطالبه و دريافت تمام يا قسمتي از خسارت وارد به كالاي مورد بيمه را دارد.
۴- كالاي مورد بيمه: كالاي مورد بيمه، اموال مندرج در جدول مشخصات اين بيمه نامه است.
۵- انقضاي مدت بيمه: انقضاي اين بيمه بر اساس شرط ۸ مجموعه شرايط پيوست است اما در مورد حمل غير دريايي يا تركيبي، يكي از شرايط زير جايگزين شرط ۴، ۱، ۸ مجموعه شرايط A , B, C مي گردد.
الف ـ در مورد حمل هوايي ۳۰ روز پس از تخليه كامل هر قسمت از كالاي مورد بيمه از هواپيماي حامل در فرودگاه كشور مقصد.
ب ـ در مورد حمل زميني ۶۰ روز پس از تحويل كالاي مورد بيمه به انبار گمرك كشور مقصد.
مدت هاي ياد شده در اين ماده با درخواست بيمه گذار و موافقت بيمه گر و پرداخت حق بيمه اضافي قابل تمديد است.

فصل دوم: شرايط
ماده ۳- حمل كالا با كشتي طبقه بندي شده: حمل دريايي كالاي مورد بيمه بايد به وسيله كشتي طبقه بندي شده انجام شود در غير اينصورت بيمه گذار موظف است مشخصات كشتي و يا شناور هاي مورد نظر را قبل ازشروع حمل به بيمه گر اعلام و موافقت او را اخذ نمايد. چنانچه حمل كالاي مورد بيمه با كشتي طبقه بندي نشده بدون اطلاع بيمه گذارانجام شده باشد بيمه گذار موظف است بلافاصله پس از اطلاع، مراتب رابه بيمه گر اعلام و شرايط و اضافه نرخ مربوط به حمل كالاي مورد بيمه با كشتي طبقه بندي نشده را قبول كند.
ماده ۴– وظيفه بيمه گذار در ارائه اطلاعات به بيمه گر: بيمه گذار موظف است كليه اطلاعات راجع به حمل كالا و دفعات آن از جمله مشخصات وسيله يا وسايل حمل، حداكثر ارزش كالا در هر حمل، تاريخ حركت آنها و همچنين بهاي هر قسمت از محمولات بيمه شده را قبل يا بلافاصله بعد از حمل و به هر حال قبل از ورود وسيله حمل به مقصد به بيمه گر اعلام نمايد. در غير اينصورت بيمه گر حسب مورد بر اساس مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بيمه عمل خواهد نمود.
ماده ۵– ارزش كالاي مورد بيمه: چنانچه بين بيمه گذار و بيمه گر توافق خاصي نشده باشد قيمت كالاي مورد بيمه، معادل مجموع قيمت خريد كالا، هزينه حمل و ساير هزينه هاي متعارف خواهد بود.
تبصره ـ بيمه گر مي تواند در صورت تقاضاي بيمه گذار، با دريافت حق بيمه متعلقه خسارت عدم النفع مربوط به اين بيمه نامه را به مقدار مورد توافق (حداكثر به ميزان ده درصد قيمت كالاي مورد بيمه مندرج دراين ماده)، بيمه نمايد.
ماده ۶- كالاهايي كه به صورت جفت يا دست عرضه مي شوند: در مورد كالاهايي كه به صورت جفت يا دست عرضه مي شوند مسؤوليت بيمه گر بدون توجه به ارزش جفت يا دست بودن آن، بيش ازنسبت قيمت بيمه شده قسمت خسارت ديده به مبلغ بيمه شده جفت يا دست نخواهد بود مگر آن كه بطور صريح توافق ديگري شده باشد.
ماده ۷- حمل مواد مخدر تحت پوشش اين بيمه نامه نيست مگر آن كه:
۱ـ نام ماده مخدر و كشورهاي صادر كننده و وارد كننده آن بطور صريح در بيمه نامه درج شده باشد.
۲ـ پروانه يا گواهي اجازه ورود محموله از مرجع صلاحيت دار كشوري كه ماده مخدر به آنجا وارد مي شود يا پروانه يا گواهي مرجع صلاحيت دار كشوري كه ماده مخدر از آنجا صادر شده است مبين اينكه كشور گيرنده ماده مخدر، صدورآن محموله به مقصد مندرج در بيمه نامه را تاييد كرده است جزو مدارك خسارت به بيمه گر تسليم شود.
۳ـ مسير حمل ماده مخدر، مسير معمولي و عادي براي حمل آن نوع مواد تلقي شود.
ماده ۸- وظايف بيمه گذار در صورت وقوع خسارت: بيمه گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي ملزم به رعايت موارد ذيل هستند:
۱ـ براي هر بسته اي كه مفقود شده بلافاصله از متصديان حمل و يا مقام هاي بندر يا متصرفان ديگر كالاي مورد بيمه به طور كتبي درخواست خسارت نمايند.
۲ـ در مورد خسارات مشهود به محض اطلاع و قبل از تحويل گرفتن كالاي مورد بيمه از متصديان حمل و يا ساير متصرفان كالا بطور كتبي تقاضاي بازديد كنند و براي خساراتي كه هنگام بازديد مشخص مي گردد گواهي مربوطه را كه به امضاي آنها رسيده باشد دريافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نمايند.
۳ـ در مواردي كه از سالم بودن كامل كالاي مورد بيمه مطمئن نباشند رسيد بدون قيد و شرط به متصديان حمل ندهند و با درج موضوع دربارنامه يا رسيدي كه به متصديان حمل مي دهند حق خود را براي مطالبه خسارت محفوظ نگهدارند.
۴ـ هرگاه موقع تحويل گرفتن كالاي مورد بيمه، زيان يا آسيبي مشهود نباشد بيمه گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي بايد حداكثر ظرف سه روز از تاريخ تحويل گرفتن كالا و اطلاع از خسارت، مراتب را بطور كتبي با پست سفارشي يا اظهارنامه به متصديان حمل اعلام نمايند.
۵ـ در مواردي كه موسسه حمل تمام يا قسمتي ازكالاي موردبيمه را به بيمه گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي تحويل ندهد نامبردگان موظفند كه پس از تنظيم صورت مجلس كسر تخليه، گواهي كتبي عدم تحويل را از موسسه مزبور بخواهند. در صورتي كه گواهي عدم تحويل در موعدهاي زير صادر نشود بيمه گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي بايد حداكثر طي يك هفته با اظهار نامه رسمي از موسسه حمل درخواست خسارت بنمايند و مراتب را به بيمه گر اطلاع دهند:
– درصورت حمل با كشتي، حداكثر هفت ماه پس از تخليه كالاي مورد بيمه از كشتي.
– در صورت حمل با كاميون و قطار، حداكثر هفت ماه پس از ورود وسيله حمل به مرز كشور مقصد.
– در صورت حمل با هواپيما، حداكثر سه ماه پس از تخليه كالاي مورد بيمه از هواپيما.
۶ـ بيمه گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي موظفند در مورد خسارت مشهود كه به موجب اين بيمه نامه بيمه گر تعهد جبران آن را دارد، چنانچه مورد بيمه در يد متصديان حمل و نقل است قبل و يا بلافاصله پس از تحويل گرفتن كالا از آنها و چنانچه خسارت در انبار گمرك مشاهده شود، قبل از تحويل گرفتن از انبار ضمن تنظيم صورت مجلس گمركي مراتب را به بيمه گر اعلام نموده و درخواست بازديد از كالا را بنمايد.
ماده ۹- اختيارات بيمه گر در كالاي خسارت ديده مورد بيمه: بيمه گر در صورت توافق با بيمه گذار مي تواند كالاي خسارت ديده و نجات داده شده مورد بيمه را تعمير، تعويض و يا تصاحب نمايد. در صورتي كه بيمه گر در مقابل پرداخت خسارت كامل (حسب مورد با يا بدون كسر فرانشيز) قسمت آسيب ديده كالاي مورد بيمه را تصاحب كند بيمه گذار موظف است مالكيت قسمت مربوط را به بيمه گر منتقل نمايد همچنين بيمه گر بايد تعمير و يا تعويض كالاي مورد بيمه خسارت ديده را در مدتي كه عرفا كمتر از آن ميسر نيست انجام دهد.
ماده ۱۰– مدارك درخواست خسارت: براي درخواست خسارت، بيمه گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي موظفند در اسرع وقت اسناد و مدارك لازم از جمله موارد زير را حسب نوع خسارت به بيمه گر تسليم نمايند:
۱ـ اصل بيمه نامه يا گواهي بيمه.
۲ـ اصل سياهه (فاكتور) كالاي مورد بيمه با مشخصات كامل و صورت توزين و بسته بندي.
۳ـ اصل بارنامه ها و يا قرار داد حمل.
۴ـ صورت وضعيت كالاي مورد بيمه در موقع تحويل گرفتن و صورت وضعيت ميزان توزين كالا در آخرين مقصد مندرج در بيمه نامه.
۵ـ مكاتبات متبادله با متصديان حمل و اشخاص مندرج در ماده ۸
۶ـ در صورت عدم تحويل كالاي مورد بيمه علاوه بر اسناد و مدارك فوق، برگ رسمي گواهي عدم تحويل كه موسسه حمل صادر كرده است هم بايد با توجه به مقررات مندرج در بند ۵ از ماده ۸ به بيمه گر تسليم گردد.
۷ـ پروانه گمركي (برگ سبز) و صورت مجلس كشف اختلاف در صورت صدور.
۸ـ گواهي مبدا.
۹ـ قبض انبار گمرك.
۱۰ـ گزارش بازديد خسارت كه بايستي توسط يكي از اشخاص يا موسسات مجازي كه توسط بيمه مركزي ايران معرفي گرديده اند تهيه شده باشد.
چنانچه بيمه گر علاوه بر اسناد مذكور به مدارك ديگري نياز داشته باشد بايد بلافاصله از بيمه گذار مطالبه نمايد و بيمه گذار موظف است مدارك مورد نياز را در اختيار او قرار دهد.
ماده ۱۱- مهلت پرداخت خسارت: بيمه گر مكلف است حداكثر طي چهار هفته پس از دريافت اسناد و مدارك لازم كه به استناد آنها بتواند حدود تعهد خود را احراز و مقدار خسارت وارده را تعيين كند، خسارت را پرداخت نمايند.
ماده ۱۲- اصل جانشيني: بيمه گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي كند در مقابل اشخاصي كه مسؤول وقوع حادثه يا خسارت هستند جانشين بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي كند كه منافي با اين اصل باشد بيمه گر مي تواند به نسبت تاثير بيمه گذار تمام يا قسمتي ازخسارات را پرداخت نكند.
ماده ۱۳- بازديدكنندگان: بازديد نمايندگان بيمه گر يا موسسات مجاز بازديدكننده از خسارت و ارائه گزارش بازديد از سوي آنها به منزله قبول تعهد از طرف بيمه گر نيست.
ماده۱۴- كتبي بودن اظهارات: هرگونه پيشنهاد و اظهار بيمه گذار و بيمه گر بايد بصورت كتبي به آخرين نشاني اعلام شده طرف مقابل ارسال گردد.
ماده ۱۵- مهلت حمل كالاي مورد بيمه: بيمه گذار موظف است كالاي مورد بيمه را حداكثر تا دوسال بعد از تاريخ صدور بيمه نامه حمل نمايد. در غير اينصورت، بيمه نامه فاقد اعتبار است و بيمه گر تعهدي براي جبران خسارات مربوط به كالاهايي كه بعد از مهلت مقرر حمل مي شود ندارد. حق بيمه مربوط به كالاهاي حمل نشده با ارايه مستندات لازم توسط بيمه گذار قابل استرداد خواهد بود. بيمه گر و بيمه گذار مي توانند قبل از پايان مهلت حمل، درباره تمديد آن توافق نمايند.
ماده ۱۶- ارجاع به داوري: طرفين قرارداد بايد اختلاف خود را تا حد امكان از طريق مذاكره حل و فصل نمايند. اگر اختلاف از طريق مذاكره حل و فصل نشد مي توانند از طريق داوري يا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل كنند. در صورت انتخاب روش داوري، طرفين قرارداد مي توانند يك نفر داور مرضي الطرفين را انتخاب كنند. در صورت عدم توافق براي انتخاب داور مرضي الطرفين، هريك از طرفين داور انتخابي خود را به صورت كتبي به طرف ديگر معرفي مي كند. داوران منتخب، داور سومي را انتخاب و پس از رسيدگي به موضوع اختلاف، با اكثريت آرا راُي داوري را صادر مي كنند. در صورتي كه داوران منتخب براي انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر يك از طرفين قرارداد مي تواند تعيين داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر يك از طرفين، حق الزحمه داور انتخابي خود را مي پردازد و حق الزحمه داور سوم به تساوي تقسيم مي شود.
ماده ۱۷– مهلت اقامه دعوا: هرگونه ادعاي ناشي از اين بيمه نامه بايد حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ بطلان، فسخ و يا انقضاي مدت بيمه نامه و در صورت وقوع حوادث منجر به خسارت، از تاريخ وقوع آن اقامه شود و پس از دوسال مذكور ادعاي ناشي از اين بيمه نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان مي تواند يك نوبت توسط هر يك از طرفين با اظهار نامه رسمي قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان، به مدت باقي مانده مرور زمان يك سال اضافه خواهد شد.
دکمه بازگشت به بالا