تشخیص رنگ خودرو نقیبی

تشخیص رنگ خودرو نقیبی

تنها دارنده گواهینامه تخصصی از دانشگاه صنعتی شریف

بازدید رنگ شدگی خودرو

بازدید اتاق و قطعات تعویضی

بازدید شاسی ها

ارائه برگه ضمانت بازدید رسمی

تهران-سهروردی شمالی

پایین تر از بهشتی-نبش زمانی

پلاک ۳۵۰

مرکز تشخیص رنگ خودرو نقیبی

۰۲۱-۸۸۷۵۹۷۵۵

۰۹۹۰۰۷۴۶۱۶۴

۰۹۱۵۴۲۹۹۱۰۶

۸ صبح الـــــــــــی ۲۲

با مدیریت:محمد نقیبی

دکمه بازگشت به بالا