تعبیر خواب

تعبیر خواب آبادانی و آباد کردن

بطور کلی دیدن حواب آبادکردن و ساختن و آبادانی را معبرین بر گشایش کارها اشارت داده اند.

جابر مغربی در این خصوص میگوید اگر کسی خود را در محیطی آباد میبیند ،دلیل بر منفعتی است که به وی خواهد رسید و قدر این منفعت به اندازه وسعت آبادانی دیده شده در خواب است واگر چنانچه خلاف آبادانی خواب ببیند ،معمولا خواب خوبی تعبیر نخواهد شد.

تعبیر خواب آبادانی
تعبیر خواب آبادانی

محمدبن سیرین میگوید:اگر کسی در خواب ببیند مسجد و مدرسه ای را آباد میکند ،دلیل بر این است که در امور دین و معنویت او اصلاح بوجود آید و اگر ببیند زمینی را آباد کند دلیل بر آن خواهد بود که منفعتی به او برسد.

برخی از معبرین معتقدند چنانچه در خواب ببیند که منطقه ای آباد را سعی در آبادانی مجدد دارد،دلیل بر کار بی ثمر و بیهوده خواهد بود.

اما برخی دیگر اعقتاد دارند آباد کردن زمین زراعی که متعلق به خودمان است ،دلیل بر وجود یک عشق و ازدواج بوده و اگر شخصی متاهل است میتواند بر خبر خیر و منفعت به وی تلقی گردد.

اما حضرت امام جعفر صادق (ع) بصورت بسیار زیبا و خلاصه در خصوص خواب و رویای آبادانی اینچنین فرموده اند:

دیدن آبادانی در خواب ۴ صورت مختلف خواهد داشت:

صلاح کارهای دنیوی ،رسیدن خیر و منفعت ،کامرانی و خوشبختی،گشایش درها و کارهای بسته شده

سایر تعابیر خواب را اینجا ببینید

بیشتر بخوانید  چرا دل‌کندن از خواب صبحگاهی برای برخی بسیار مشکل است؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − هفت =