دارالترجمه ۱۰۵۲

دارالترجمه ۱۰۵۲

مترجم مسئول:دکتر حسن مهربانی یگانه

استاد دانشگاه تهران

عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مترجمان

انگلیسی،عربی،فرانسه،اسپانیایی

دفتر ترجمه رسمی ۱۰۵۲ تهران از اوایل سال ۱۳۹۷ تحت مسئولیت اینجانب دکتر حسن مهربانی یگانه افتتاح گردید.

ترجمه کلیه اسناد و مدارک حقوقی ،مالی ،پزشکی ،کسب و کار و …

با تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه

تهیه و تنظیم قراردادهای تجاری وفق قالب های بین المللی

حضور در جلسات رسمی بین شرکت های ایرانی و خارجی به منظور ترجمه رسمی و تسهیل مذاکرات

مترجم همراه هیئت های بین المللی

ترجمه وبسایت به زبانهای فوق الذکر

دریافت مدارک از محل و تحویل مجدد

ترجمه حرفه ای نرخ مصوب دادگشتری و سرعت در تحویل

اطلاعاتی که به دفتر سپرده میشود محرمانه تلقی میشود.

با توجه به اینکه فعالیت دانشگاهی اینجانب در زمینه علوم دامی بوده است لذا ترجمه اینگونه متون بطور تخصصی انجام میگیرد

تهران-خیابان اسکندری شمالی

تقاطع فرصت شیرازی

پلاک۵۵ -طبقه دوم واحد ۷

۰۲۱-۶۶۵۷۷۳۷۰

۰۹۱۲۳۴۵۶۸۷۹

با مدیریت:دکتر مهربانی یگانه

دکمه بازگشت به بالا