داروخانه دکتر حسنی مرزداران

داروخانه دکتر حسنی مرزداران

داروهای تک نسخه ای

داروهای ترکیبی و ساختنی

مشاوره پوست و مو رایگان

مشاوره دارویی

تایید نسخ بیمه

طرف قرارداد خدمات درمانی ،تامین اجتماعی و نیروهای مسلح

img011

تهران -مرزداران

بلوار آریافر -خیابان جانبازان شرقی

نبش خیابان کمالو

داروخانه دکتر حسنی

۰۲۱-۴۴۲۲۵۴۲۶

۰۹۱۹۸۰۴۹۸۴۳

۹:۳۰ صبح الـــــــــــی۱۴

۱۶:۳۰ الی ۲۱:۳۰

با مدیریت:خانم دکتر حسنی

دکمه بازگشت به بالا