دفتر ترجمه رسمی آینده شماره ۹۷۷

دفتر ترجمه رسمی آینده شماره ۹۷۷

ترجمه رسمی کلیه مدارک و اسناد با تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه

ترجمه رسمی و غیر رسمی به تمامی زبانها

ترجمه متون تخصصی

ترجمه قراردادها

امکان ترجمه فوری

تاییدات فوری

امکان ترجمه از کلیه شهرستانها و ارسال با پست

564

تهران-میدان فاطمی

جنب مترو جهاد-ابتدای کوچه غزالی

پلاک ۱۰ -طبقه دوم -واحد ۸

دفتر ترجمه رسمی آینده

۰۲۱-۸۸۱۹۹۹۳۶

۰۲۱-۸۸۱۹۹۸۴۹

۰۹۱۲۴۹۶۲۹۸۴

تلگرام

۰۹۳۷۸۷۴۹۵۹۶

ayandehtrans@gmail.com

۸ صبح الـــــــــــی ۱۷

مترجم مسئول:خانم مینا عربی

مترجم همکار:آقای مهدی عبدی

دکمه بازگشت به بالا