دفتر ترجمه رسمی شماره ۳۹۳ تهران پیراژ

دفتر ترجمه رسمی شماره ۳۹۳ تهران پیراژ

مترجم زبان انگلیسی در تهران

قبول سفارشات زبانهای دیگر بجز انگلیسی

با سابقه ۳۰ ساله فعالیت

ترجمه رسمی اسناد و مدارک

با تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه

ترجمه غیر رسمی متون و مقالات علمی تخصصی

مکاتبات بازرگانی و حقوقی

آماده عقد قرارداد با شرکتها و دفاتر مهاجرتی

تهران-پل سیدخندان

ورودی سهروردی شمالی

جنب بانک صادرات

نبش برازنده شماره ۷۲۰

دفتر ترجمه رسمی ۳۹۳ پیراژه

۰۲۱-۸۸۷۶۳۰۴۰

۰۲۱-۸۸۷۴۶۲۶۵

۰۹۳۳۹۹۴۱۰۴۴

piraj.trans@gmail.com

۹ صبح الـــــــــــی ۱۹

مترجم مسئول:دادور فائزی رازی

مدیریت:محمدتقی حقی

دکمه بازگشت به بالا