دفتر ترجمه رسمی نیک کد ۹۹۰

دفتر ترجمه رسمی نیک کد ۹۹۰

ترجمه کلیه اسناد و مدارک رسمی با تاییدات وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه

ترجمه فوری

اعزام پیک جهت دریافت و تحویل مدارک

تهران-تقاطع ولیعصر و زرتشت

کوچه سروش -ساختمان بهمن

طبقه دوم

۰۲۱-۸۸۸۹۵۴۰۹

۰۹۱۹۰۳۹۱۳۵۲

 

niktranslationoffice@yahoo.com

۹ صبح الـــــــــــی ۱۹

با مدیریت:پوریا افشین نیک

دکمه بازگشت به بالا