دفتر ترجمه رسمی ۴۴۳ نیلا

دفتر ترجمه رسمی ۴۴۳ نیلا

 

ترجمه اسناد و مدارک به زبان انگلیسی

ترجمه به کلیه اسناد رسمی و قراردادها و مدارک تحصیلی

با تایید وزارت امور خارجه و دادگستری

ترجمه به کلیه متون تخصصی و غیر تخصصی ،مکاتبات ،بروشور و کاتالوگ

تهران -خیابان انقلاب

نبش خیابان ۱۲ فروردین

پلاک۱۳۱۴

طبقه سوم

واحد ۹

 

۰۲۱-۶۶۹۵۱۱۹۱

۰۹۱۲۲۲۸۴۶۷۶

www.nilatranslationoffice.com

۴۴۳translation@gmail.com

۸:۳۰ صبح الـــــــــــی ۱۸

با مدیریت:سیدمحسن معصومی

دکمه بازگشت به بالا