دفتر ترجمه رسمی ۵۳۴ پاشازاده

دفتر ترجمه رسمی ۵۳۴ پاشازاده

ترجمه رسمی اسناد و مدارک به زبانهای زنده دنیا

تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه

ترجمه ناتی و تاجیت

تسهیل در انجام کار

تهران-بعداز تقاطع مفتح

بین مهرداد و سلیمان خاطر

پلاک۱۸۰

طبقه سوم

۰۲۱-۸۸۱۴۱۱۱۵-۶

۰۹۳۹۵۳۵۰۶۷۵

 

 

mehrab293@gmail.com

با مدیریت:پاشازاده

دکمه بازگشت به بالا