دفتر ترجمه رسمی ۵۸ تهران (۷۱)

دفتر ترجمه رسمی ۵۸ تهران (۷۱)

با سابقه بیش از ۴۰ سال فعالیت

ترجمه فوری

ترجمه رسمی به زبان انگلیسی

قبول سفارشات زبانهای دیگر

تحویل و ارسال مدارک و اسناد با پیک

تاییدات وزارت امورخارجه و دادگستری

ترجمه متون تخصصی و فنی

تهران – خیابان ایرانشهر جنوبی

روبروی مسجد جلیلی

ساختمان شماره ۳۹

طبقه دوم واحد ۱۰

دفتر ترجمه رسمی ۵۸ تهران (۷۱)

۰۲۱-۸۸۳۰۱۳۰۰

۰۲۱-۸۸۳۰۵۸۲۵

فاکس

۰۲۱-۸۸۳۰۱۲۶۱

۰۹۹۰۰۴۱۳۳۱۵

 

 

مترجم مسئول:دکتر ابراهیم چگنی

مدیریت:خانم مینو صابری(مردانی)

دکمه بازگشت به بالا