رونمایی از پیراهن خاص بارسلونا

رونمایی از پیراهن خاص بارسلونا

باشگاه بارسلونا از لباس سوم فصل ۲۰۱۸-۲۰۱۹ خودش بصورت رسمی رونمایی نمود.

پیراهن جدید باشگاه بارسلونا

پیراهن جدید باشگاه بارسلونا