شرکت خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان

شرکت خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان

مشاوره و صدور بیمه های مجاز کشور

بازدید اولیه در محل توسط کارشناسان شرکت

امکان ارسال بیمه نامه

مشاوره در زمینه تمامی رشته های بیمه ای

کارشناسی و پرداخت خسارات درمان

تهران-سهروردی شمالی

خیابان خرمشهر(آپادانا)

روبروی عشقیار (نیلوفر)

پلاک ۱۶۶ -طبقه دوم

شرکت خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان

۰۲۱-۸۸۵۳۳۷۲۹-۳۰

۰۲۱-۸۸۵۳۵۹۶۶

۰۲۱-۸۸۵۲۰۴۸۰-۱

فاکس

۰۲۱-۸۸۵۳۵۹۶۹

واتس آپ و تلگرام

۰۹۱۹۹۶۳۸۱۲۰

bimesepehr@yahoo.com

شنبه تا چهارشنبه

۸ الی ۱۵:۳۰

پنجشنبه

۸الی ۱۲

دکمه بازگشت به بالا