شرکت خدمات بیمه ای مهرماهان بیمه ایران

شرکت خدمات بیمه ای مهرماهان بیمه ایران

مشاوره و صدور تمامی بیمه های مجاز کشور

صدور بیمه های اتومبیل ثالث و بدنه

بیمه های اشخاص حوادث درمان و عمر

بیمه های باربری و آتش سوزی

بیمه های مسئولیت و مهندسی

تهران-خیابان میرزای شیرازی

بالاتر از تخت طاووس

نبش آزادگان

شماره ۲۱۹

طبقه ۴

شرکت خدمات بیمه ای مهرماهان

بیمه ایران

۰۲۱-۸۸۷۰۱۷۷۰

۰۲۱-۸۸۱۰۰۶۱۲

فکس

۰۲۱-۸۸۵۴۹۶۷۱

۰۹۱۲۲۰۹۱۲۶۵

۰۹۱۲۱۵۴۷۰۶۲

۰۹۱۲۱۲۱۲۴۷۳

۰۹۱۲۲۲۳۷۲۳۸

s.amir1980@yahoo.com

۹ صبح الـــــــــــی ۱۸

با مدیریت:سیفی

بیمه اتومبیل

بطور کلی گروه بیمه اتومبیل جبران کننده خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی از جمله تصادف، آتش‌سوزی و سرقت به اتومبیل مورد بیمه، سرنشینان آن و اشخاص ثالث می‌باشد. علاوه بر موارد فوق شکست شیشه اتومبیل، دفاع از حقوق بیمه‌گذار در مراجع دادگستری و مراجعه به مسئول خسارت، کاهش بهای اتومبیل در اثر تصادف، توقف اتومبیل خسارت دیده در مدت تعمیر نیز با دریافت حق‌بیمه اضافی قابل بیمه شدن می‌باشد. خسارت‌هایی که در اثر حوادث اتومبیل متوجه اشخاص ثالث می‌شود به موجب بیمه نامه شخص ثالث مورد تامین قرار می‌گیرد. بیمه شخص ثالث جنبه اجباری دارد و تابع قانون و مقررات خاص خود می‌باشد.
بنابراین این گروه بیمه را می‌توان به دو بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث و سرنشین تقسیم کرد.

بیمه مسئولیت

بیمه های مسئولیت از جمله رشته های بیمه ای است که به طور مستقیم در تنظیم روابط اجتماعی افراد جامعه ، شناخت افراد از حقوق و مسئولیتهای یکدیگر و تامین امنیت حرفه ای مشاغل و فعالیتها تاثیر گذار می باشد .
بطور کل اگرچه بیمه مسئولیت تأمینی برای اشخاص ثالث در قبال مخاطرات ناشی از فعالیت و زیست بیمه گذار می باشد اما بیمه گذار با توجه به جبران خسارت از سوی بیمه گر (شرکت بیمه) آرامش و اطمینان خاطری در زمان فعالیت خود کسب خواهد نمود.
با توجه به مسئولیتهای بیشماری که هریک از ما در قبال سایر افراد جامعه داریم می توان تعداد بسیار متنوعی از بیمه های مسئولیت را برشمرد اما با توجه به میزان استقبال مردم از انواع نسبتا محدود این نوع بیمه و عدم آشنایی با گونه های دیگر آن شرکتهای بیمه نیز بطور معمول تعداد اندکی از این پوششها را به مردم می فروشند.
دکمه بازگشت به بالا