مرکز تشخیص رنگ خودروی شجری

مرکز تشخیص رنگ خودروی شجری

کارشناسی و تشخیص رنگ خودرو

بازدید رنگ شدگی ،بازدید اتاق ،بازدید برش نیم تنه
بازدید شاسی ها و ستون ها
بازدید قطعات تعویضی بدنه

جاده قدیم ساوه

سلطان اباد -روبروی کوچه مدرسه

تشخیص رنگ خودرو شجری

۰۹۱۵۳۲۰۹۶۷۹

با مدیریت:مهندس شجری

دکمه بازگشت به بالا