نمایندگی برتر بیمه معلم کد۸۹۶ خانم عرب

نمایندگی برتر بیمه معلم کد۸۹۶ خانم عرب

ارائه انواع بیمه های مجاز کشور

بیمه های خاص منحصر به این نمایندگی

طرح آرایشگری

هرکدام از آرایشگران با جواز کسب آرایشگری یا مدرک فنی و حرفه ای آرایشگری میتوانند از مزایای این بیمه نامه برای خود و پرسنل شان بهره مند شوند .در این بیمه نامه بیمه های تکمیل درمان و بیمه های اتومبیل با شرایط و تسهیلات خاص ارائه میگردد.

طرح نوزادان

نوزادان به هنگام تولد و همزمان با مراجعه به سازمان ثبت احوال میتوانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن پنج رقمی این نمایندگی تماس حاصل فرمائید.

۰۲۱-۸۹۳۸۶

تهران-میدان فردوسی

خیابان قرنی-تقاطع طالقانی

پلاک ۹۰ ساختمان ۹۶

طبقه چهارم واحد ۷

نمایندگی برتر بیمه معلم کد۸۹۶ خانم عرب

۰۲۱-۸۹۳۸۶

تلفن مدیریت

۰۹۱۲۳۳۵۳۷۱۵

تلفن مشاور

۰۹۱۲۱۱۷۹۷۷۷

۰۹۳۹۵۴۰۵۷۲۰

bimemoalem896@yahoo.com

۸ صبح الـــــــــــی ۱۷

با مدیریت:سرکار خانم زهرا عرب

مشاور

۰۹۱۲۱۱۷۹۷۷۷

‌ آیا می دانید دربیمه های آسانسور در صورت بروز حادثه ميتواند چهار مقصر وجود داشته باشد.؟

 سازنده آسانسور كه از استانداردها و قطعات مناسب استفاده نكرده باشد.

 نگهداري كننده آسانسور كه بموقع و صحيح نگهداري نكرده باشد.

 مدير مجتمع اداري يا تجاري و مسكوني كه نظارت بر عملكرد آسانسور نداشته است.

 استفاده كننده آسانسور كه بطور ناصحيح از آسانسور استفاده كرده باشد.

در صورت بروز حادثه ممكن است تقصير بصورت تركيبي و درصدي شامل كليه ۴ مقصر باشد كه هر يك بايد بر اساس قوانين جبران خسارت جاني و مالي را بعهده بگيرند.

بيمه مسئوليت مدنی آسانسور

بيمه مسئوليت مدني آسانسور ، خسارت و زيان وارده به اشخاص ثالث را براي استفاده از آسانسور ، هنگام ورود و ‌ترك آسانسور كه ناشي از مالكيت ، مراقبت و تعمير و نگهداري آن بوده و بيمه‌گذار طبق قانون ، مسئول شناخته مي‌شود جبران مي‌كند.
طبق‌ اين قرارداد هرگونه حادثه منجر به خسارت و صدمة بدني كه از نقص فني چرخها ، در و تجهيزات آسانسور ناشي شود پوشش بيمه‌اي خواهد داشت.
پوشش بيمه مسئوليت مدني آسانسور مي‌تواند شامل جرح و صدمة بدني و خسارت مادي وارده به اشخاص ثالث و خسارت ناشي از برخورد فيزيكي خود آسانسور باشد. پوشش اولي و دومي ‌از نوع مسئوليت است.

عمده‌ترين خسارت ناشي از استفاده از آسانسور را مي‌توان در محل‌هايي كه عمومي بوده و افراد مختلف از آن استفاده مي‌نمايند ، مانند هلتها ، مجتمع‌هاي آپارتماني ، ساختمان‌هاي اداري ، انبارها و غيره جستجو كرد.
در مورد كارخانجات ، انبارهاي عمومي ‌و گاراژها كه آسانسور فقط اختصاص به حمل بار دارد ، خسارت اغلب به اموال اشخاص ثالث وارد مي‌شود كه بيمه‌گذار طبق قانون ، مسئول جبران آن خواهد بود.

 

آیا پزشکان در اجرای حرفه خود دارای مسئولیت می باشند؟

پزشکان از چهار نوع مسئولیت برخوردارند که ابتدا مسئولیت اخلاقی است که گستره وسیع تری دارد.

دوم مسئولیت مدنی است که شامل مسئولیت قراردادی و مسئولیت قهری می شود. مسئولیت قراردادی به لحاظ اجرا ننمودن مفاد تعهدی که ناشی از قرارداد است به وجود می آید، مانند قراردادی که فی مابین بیمار و پزشک و یا بیمار با بیمارستان و یا کلینیک منعقد می شود و مسئولیت قهری مربوط به نظم عمومی است و هرگونه توافق میان طرفین برای از بین بردن آن ممکن نیست.

سوم مسئولیت کیفری یا جزایی پزشک است که پزشک باید مرتکب یکی از جرایم مصرح در قانون شده باشد و در آن صورت شخص مسئول به یکی از مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد
و در آخر مسئولیت انتظامی یا حرفه‌ای است، مسئولیتی که پزشکان براساس قراردادهای حرفه‌ای در برابر سازمان نظام پزشکی از آن برخوردارند.

دکمه بازگشت به بالا