نمایندگی بیمه البرز پیرنیا کد ۶۵۸۰

نمایندگی بیمه البرز پیرنیا کد ۶۵۸۰

مشاوره و صدور انواع بیمه نامه

امکان کارشناسی و بازدید بیمه های اتومبیل در محل

بازدید بیمه بدنه اتومبیل های بالای یک میلیارد

صدور بیمه های مسئولیت مهندسی،باربری،عمر و سرمایه گذاری

بیمه های آتش سوزی و بیمه های مسافرتی

امکان ارسال بیمه نامه با پیک

تخفیف های قابل توجه در بیمه نامه های بدنه انواع خودرو های بالای صدمیلیون و زیر صد میلیون تومان و همچنین اتومبیل های صفرکیلومتر

تهران -ستارخان

نرسیده به میدان توحید -جنب بانک مسکن و رستوران سوپ چی

طبقه اول پلاک ۲۹

نمایندگی بیمه البرز پیرنیا کد ۶۵۸۰

۰۲۱-۴۴۱۲۶۱۸۸

۰۲۱-۴۴۱۲۶۲۰۷

۰۹۱۲۴۱۹۰۸۳۵

Bimealborz6580@gmail.com

۱۰ صبح الـــــــــــی ۱۸

با مدیریت:پیرنیا

بیمه های مسئولیت

بر اساس قانون مسئولیت مدنی ایران كلیه افراد جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در قبال زیان و صدمات وارده به دیگران مسئول می باشند و نسبت به جبران آن باید اقدام نمایند. موضوع بیمه مسئولیت مدنی، تامین و جبران خسارت هایی است كه براثر تقصیر و خطا و یا فعالیت مخاطره آمیز بیمه گذار متوجه دیگران می شود .در بیمه مسئولیت مدنی خسارت های مورد پوشش شامل خسارت های بدنی و خسارت های مالی می باشد . از انواع متداول بیمه های مسئولیت مدنی می توان به موارد زیر اشاره نمود :

۱ – بیمه مسئولیت مدنی كارفرما در قبال كاركنان 
كلیه كارفرمایان نسبت به جبران خسارات وارده به كاركنان و كارگران كه ناشی از حوادث حین كار باشد و منجر به صدمات جسمانی و جانی شود، مسئول هستند.این بیمه نامه مسئولیت مدنی بیمه گذار را در مقابل كاركنان، تحت پوشش بیمه قرار می دهد.تمامی كاركنان شاغل در محدوده محل كار تحت پوشش این بیمه نامه خواهند بود.به موجب این بیمه نامه غرامت فوت و نقص عضو كارگران در حد دیه و همچنین هزینه پزشكی آنان تا سقف خریداری شده تحت پوشش می باشد.

۲- بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ناشی از انجام عملیات ساختمانی 
گاهی در طول انجام  عملیات ساختمانی ،خسارت مالی و صدمات جسمانی  به اشخاص ثالث وارد می آید كه ناشی از عملیات تخریب، گودبرداری ، پی كنی، نصب اسكلت فلزی و سایر كارهای عمرانی است. این خسارت ها شامل نشست ساختمان های مجاور، ریزش ساختمان های مجاور، خسارت مالی وارد به اثاثیه ساختمان های مجاور در اثر ریزش،خسارت وارد به خیابان، پیاده رو  و اموال عمومی از جمله فضای سبز، خسارات وارد به تأسیسات تحت الارضی از جمله خطوط انتقال آب، گاز  و تلفن  و همچنین خسارات جانی وارد به عابرین و همسایگان می باشد. با اخذ این بیمه نامه مسئولیت صاحبكار و كلیه عوامل اجرایی به طور مشترك در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش قرار می گیرد.

۳-بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین طراح ،‌محاسب و ناظر ساختمان
این بیمه در جهت برقراری تأمین حرفه ای مهندسین طراح ، محاسب و ناظر ساختمان كه در عضویت سازمان های نظام مهندسی استان ها،دارای پروانه اشتغال از وزارت مسكن و شهر سازی و شماره امضاء شهر سازی از شهرداری می باشند، در برابر مالكین ساختمان ها، اشخاص ثالث(شامل همسایگان،عابرین و…) و كاركنان اجرایی پروژه ساختمانی(جانی و مالی) عرضه شده است.  تعهدات بیمه ای برای خسارت بدنی تا مبلغ دیه  قانونی برای هر نفر و برای خسارت مالی مطابق تقاضای مهندس طراح ، محاسب و ناظر خواهد بود. مدت بیمه برای هر پروانه ساخت از تاریخ صدور پروانه (شامل دوره اجرای عملیات ساختمانی و پس از آن ) شروع می گردد.

۴- بیمه مسئولیت جامع C.G.L
این بیمه نامه برای پیمانكاران پروژه های ساختمانی و تأسیساتی ارائه می شود، مطابق شرایط این بیمه نامه مسئولیت مدنی پیمانكار در اجرای پروژه بصورت جامع در برابر كاركنان و اشخاص ثالث تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.

۵- بیمه‌ مسئولیت‌ حرفه‌ ای‌ پزشكان‌،پیراپزشكان‌،دندانپزشكان‌،آزمایشگاه‌،تشخیص‌ ‌طبی و رادیولوژی‌
 موضوع‌ این‌ بیمه‌، جبران‌ مسئولیت‌ حرفه‌ای‌ بیمه‌ گذار ” پزشك‌” كه‌ ناشی‌ از قصور، خطا، اشتباه‌ یا غفلت‌ وی‌ در انجام‌ امور پزشكی‌ است‌ كه‌ منجر به‌ ورود صدمات‌ جسمانی‌ یا فوت‌ اشخاص‌ گردد و در ارتباط‌ با معالجه‌، مداوا یا عمل‌ جراحی‌ بیماران‌ باشد همچنین‌ مسئولیت‌ ناشی‌ از اعمال‌ انجام‌ شده‌ در مدت ‌بیمه‌ نامه‌ در صورت‌ احراز انتساب‌ آن‌ به‌ اعمال‌ مذكور، ظ‌رف‌ مدت‌ سه‌ سال‌ از تاریخ‌ انجام‌ عمل‌ نیز تحت‌ پوشش‌ می‌باشد هزینه‌های‌ دادرسی‌ متعلقه‌ در هر دعوی ‌مشمول‌ تعهدات‌ بیمه‌گر محسوب‌ می‌ گردد.
مواردی‌ كه‌ خارج‌ از تعهد بیمه‌گر است‌ و غرامت‌ یا خسارتی‌ پرداخت‌ نمی‌شود (استثنائات‌) :
– خسارات‌ ناشی‌ از درمان‌ یا عمل‌ جراحی‌ خارج‌ از تخصص‌ بیمه‌گذار.
– خسارات‌ ناشی‌ از هرگونه‌ معالجه‌، مداوا و یا عمل‌ جراحی‌ توسط بیمه‌گذار در صورتی‌ كه‌ وی‌ از مواد مخدر یا داروهای‌ خواب‌آور و یا مشروبات‌ الكلی‌ استفاده‌ كرده‌ باشد.
– غرامت ‌ناشی‌از هرگونه ‌معالجه‌، مداوا و یا عمل‌جراحی‌كه‌ خلاف‌  قوانین‌ و مقررات‌ جاری‌ كشور باشد.
– غرامت‌ ناشی‌ از هرگونه‌ بیهوشی‌ عمومی‌ كه‌ خارج‌ از درمانگاه‌ یا بیمارستان‌ انجام‌ شده‌ باشد.
– غرامت‌ ناشی‌ از دعاوی‌ اشخاص‌ ثالث‌ در خصوص‌ عدم‌النفع.‌
– غرامت‌ ناشی‌ از انجام‌ معالجه‌، مداوا و یا عمل‌ جراحی‌ نسبت‌ به‌ منسوبین‌ درجه‌ یك‌ (سببی‌ و نسبی‌)
– غرامت‌ ناشی ‌از انجام‌ هرگونه ‌مداوا، معالجه‌ و یا عمل‌جراحی‌ به‌منظور زیبایی‌.
در این‌ نوع‌ بیمه‌نامه‌ تعهد بیمه‌گر در هر مورد محدود به‌ جبران‌ غرامت‌ مسئولیت‌ مدنی‌ بیمه‌گذار براساس‌ حداكثر سقف‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ است‌. لازم‌ به‌ توضیح‌ است‌ كه‌ در مورد این‌ بیمه‌نامه‌ حداكثر سقف‌ تعهدات‌ مالی‌ برای‌ جرح ‌و فوت‌ باید به ‌نحوی‌ تعیین‌ شود كه‌ منطبق ‌با آراء صادره‌ از محاكم‌ و مراجع‌ ذیصلاح‌ قانونی‌ باشد.

۶- بیمه مسئولیت مسئولین فنی بیمارستان 
موضوع  بیمه نامه  مسئولیت مدنی مسئول فنی عبارت از جبران خسارات بدنی وارد به بیماران، ذوی الحقوق آنها و سایر اشخاص ثالث در محدوده  بیمارستان  ناشی از مسئولیت وی مطابق با شرح وظایف مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می باشد.ادعاهای حقوقی علیه مراكز درمانی به علل عدم كارآیی،فقدان،نقائص در امكانات پزشكی، تجهیزات فنی، تأسیساتی، در مدت معالجه، مداوا، جراحی و دوران بستری بیمار كه منجر به خسارت بدنی بیماران و اشخاص ثالث (مراجعین ، عیادت كنندگان و…) گردد تحت پوشش این بیمه نامه می باشد.

۷- بیمه‌مسئولیت‌ مدنی‌ مالكین‌ آسانسور

 امروزه‌ آسانسورها در ساختمان‌ های‌ تجاری‌ و مسكونی‌،جزء تأسیسات ‌اساسی‌ به‌ شمار می‌روند هر چند كه‌ تعمیر و نگهداری‌ دوره‌ ای‌ آسانسورها از ط‌رف‌ مالكین‌ انجام‌ می‌ شود ولیكن‌ بروز حوادث‌ ناشی‌ از سهل‌ انگاری‌ در نگهداری‌، عیوب‌ قسمت‌ های‌ مكانیكی‌ و الكتریكی‌ “كه‌ ناگهانی‌ بروز می‌ نماید” سبب‌ ورود صدمات‌ جانی‌ به‌ استفاده‌ كنندگان‌ از آسانسور می‌ گردد بیمه‌ مسئولیت ‌آسانسور قراردادی‌ است‌ كه‌ غرامت‌ فوت‌ و نقص‌ عضو سرنشینان‌ آسانسور را در صورت‌ وقوع‌ حوادث‌ جبران‌ می‌ نماید.

۸- بیمه مسئولیت مدیران باشگاه های ورزشی
چنانچه افراد در زمان حضور و استفاده از اماكن ورزشی و انجام تمرینات و مسابقات، دچار حادثه منجر به صدمات جسمانی شوند و مدیریت مجموعه طبق قوانین، مسئول جبران خسارت وارده شناخته شود خسارت جبران می گردد.

۹- بیمه مسئولیت مدیران هتل ها و سالن های پذیرائی
براساس این طرح بیمه ای، خسارات جانی و مالی مسافرین در اثر حوادث در طول مدت اقامت در هتل یا مسافرخانه ، بیمه می گردد. در ضمن چنانچه  واحد اقامتی دارای امكاناتی نظیر استخر، مجموعه ورزشی، پاركینگ و … باشد خسارات مالی و جانی وارد به استفاده كنندگان جبران خواهد شد.

۱۰- بیمه مسئولیت حمل و نقل
 بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل بین المللی بر اساس كنوانسیون C.M.R براساس شرایط این نوع بیمه، مسئولیت مدنی شركت های حمل و نقل بین المللی مطابق كنوانسیون بین المللی  C.M.Rتحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد .
 
۱۱- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل زمینی (داخلی)
در این  بیمه نامه، مسئولیت مدنی شركت های حمل و نقل زمینی داخلی (بنگاههای حمل و نقل داخلی) در برابر صاحبان كالا مطابق قانون تجارت و شرایط بارنامه های صادره تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرند.

۱۲- بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل هوایی 
این بیمه نامه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل هوایی را در برابر صاحبان كالا یا ذوی الحقوق آنان بر اساس شرایط بارنامه های حمل و نقل هوایی صادره و كنوانسیون ورشو تحت پوشش قرار می دهد.  

 سایر انواع رشته های بیمه مسئولیت مدنی عبارتند از :
– بیمه مسئولیت مدنی مدیران مهد كودك.
– بیمه مسئولیت برگزاركنندگان تورهای سیاحتی و زیارتی.
– بیمه مسئولیت مدنی مدیران شهربازی درقبال استفاده كنندگان.
– بیمه مسئولیت نگهبانان مسلح بانك ها.
– بیمه مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخرها.
– بیمه مسئولیت مدنی مدیران آموزشگاه ها و سینماها.
– بیمه مسئولیت مدنی استراحتگاه های ساحلی.
– بیمه مسئولیت مدنی پاركینگ های عمومی.
– بیمه مسئولیت مدنی تعمیرگاه های خودرو.
– بیمه مسئولیت مدنی طرح های احداث شبكه های آب و فاضلاب، گاز، برق،‌ مخابرات و …
– بیمه مسئولیت مدنی جامع شهرداری ها در قبال شهروندان.
– بیمه مسئولیت آتش سوزی.
– بیمه مسئولیت مدنی شركت های برق منطقه ای در قبال مشتركین.
– بیمه مسئولیت مدنی مهندسین بازرسان گاز.
– بیمه مسئولیت مدنی شركت های تولید و نصب سیستم های گازسوز خودرو.
– بیمه مسئولیت مدنی شركت های تولید و نصب تابلوهای تبلیغاتی.
– بیمه مسئولیت مدنی دارندگان جرثقیل.

بیمه های مهندسی

پروژه های عمرانی،سازه های صنعتی و ساختمانی از ابتدای شروع عملیات ساخت و در تمام مدت نصب تجهیزات و ماشین آلات و  همچنین در دوره آزمایش و راه اندازی تا تحویل موقت در معرض خطرات گوناگون و آسیبهای ناشی از وقوع حادثه و از بین رفتن سرمایه بوده و این احتمال نیز وجود دارد که پیمانکار و عوامل بیمه گذار در نتیجه سهل انگاری یا خطاهای انسانی باعث زیان هایی نیز به اشخاص ثالث گردند که قانوناً مسئول شناخته شوند.

انواع بیمه های مهندسی به شرح زیر است
۱-( C.A.R )بیمه تمام خطر پیمانکاران
۲-( E.A.R)بیمه تمام خطر نصب
۳- (C.P.M)بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری
۴-(C.E.C.R) بیمه سازه های تکمیل شده
۵-(D.O.S) بیمه فساد کالا در سردخانه
۶-(E.E) بیمه تجهیزات الکترونیک
۷-(M.B) بیمه شکست ماشین آلات
۸-(M.L.O.P) بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات
۹-بیمه بویلر و مخازن تحت فشار( B.P.V) 

بیمه تمام خطر پیمانکاران(C.A.R)
 به موجب این بیمه طرح های عمرانی و ساختمانی مانند پروژه های احداث واحدهای مسكونی،  تجاری، اداری، مدارس، كارخانجات، نیروگاه ها، راه آهن ها، فرودگاه ها، جاده ها، پل ها، سدها، شبكه های فاضلاب  و … تحت پوشش قرار می گیرند. مدت بیمه از زمان تخلیه مصالح در محل اجرای پروژه شروع  و تا اتمام آن  و تحویل كار به كارفرما  ادامه دارد. تحت این بیمه نامه ساختمان های موقت ، تجهیزات و  ماشین آلات ساختمانی ، اموال مجاور و مسئولیت در قبال اشخاص ثالث نیز قابل بیمه شدن می باشند. این پروژه ها از تاریخ شروع تا زمان تحویل به کارفرما در مقابل هرگونه خسارت ناشی از هر حادثه همچنین خسارت های مادی، جرح، صدمات بدنی وارده به اشخاص ثالث، پاکسازی محیط و برداشت ضایعات تحت پوشش این بیمه قرار گیرد. بیمه تمام خطر پیمانكاران از جمله بیمه های تمام خطر می باشد، به این معنی كه تقریباً هرگونه زیان یا خسارت ناگهانی و غیر قابل پیش بینی كه در طول مدت بیمه به اموال بیمه شده واقع در محل اجرای پروژه ساختمانی وارد شود مشروط بر اینكه به نحوی مشخص در بیمه نامه مستثنی نشده باشد تحت پوشش قرار می دهد كه مهم ترین آنها   عبارتند از :

الف : آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سقوط هواپیما، كاربـرد آب یا سـایـر اقـداماتی كه به منظور اطفاء حـریق صورت می گیرد.
ب : سیل، طغیان آب، باران، برف، بهمن، امواج عظیم دریا در اثر آتشفشان.
ج : هرنوع طوفان.
د : زمین لرزه ، نشست زمین ، لغزش زمین و صخره ها.
ه : دزدی ساده ، سرقت با شكست حرز.
و : اجرای ناصحیح كار، عدم مهارت، سهل انگاری، اعمال توأم با سوءنیت.
ز : از بین رفتن یا خسارت وارد به مصالح ساختمانی، ماشین آلات ساختمانی و لوازم و تجهیزات ساختمانی را كه در حین حمل و نقل در محدوده اجرای پروژه، انبار داری، یا در هنگام سواركردن یا پیاده كردن ماشین آلات به وقوع بپیوندد را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه تمام خطر نصب(E.A.R)
این بیمه‌نامه خسارت‌های فیزیكی غیرقابل  پیش‌بینی ناشی از حادثه كه در حین اجرای عملیات نصب و یا مونتاژ انواع ماشین‌آلات و تجهیزات و نیز نصب هرگونه سازه با اسكلت فلزی دركارگاه های كوچك و بزرگ صنعتی، صنایع خودروسازی، شیمیائی، فولاد،غذائی، چوب و كاغذ، چرم، كاشی سازی صنایع وابسته به كشاورزی، همچنین سیستم‌های مخابراتی ابزارهای دقیق آزمایشگاهی، نیروگاه‌ها، پروژه‌های انتقال آب، گاز وخطوط انتقال نیرو را تحت پوشش قرار می‌دهد.

در بیمه‌نامه تمام خطر نصب، خسارت‌های ناشی از آتش‌سوزی، صاعقه، انفجار، زلزله، سیل، طوفان، لغزش و رانش زمین، دزدی با شكست حرز تحت پوشش قرار می‌گیرد. مواردی نظیر طراحی غلط، مصالح معیوب، اجرای غلط، خطرات بوجود آمده در كارخانه سازنده ماشین‌آلات و تجهیزات بكار گرفته  شده برای نصب نیز قابل بیمه شدن هستند. پوشش بیمه تمام خطر از زمان شروع عملیات نصب و ساختمانی آغاز و شامل دوره آزمایش و نگهداری نیز خواهد شد. مسئولیت مالی و جانی در برابر اشخاص ثالث نیز در بیمه تمام خطر تحت پوشش قرار می‌گیرد.

بیمه ماشین آلات و تجهیزات پیمانكاری(C.P.M)
این بیمه نامه برای انواع ماشین آلات و تجهیزات مانند: بلدوزر، گریدر، بیل مكانیكی و سایر وسایل و تجهیزات مشابه كه در كارهای ساختمانی و نصب  مورد استفاده پیمانكاران قرار می گیرد، صادر می شود و خسارت های وارده را با رعایت شرایط و استثنائات بیمه نامه تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه سازه های تكمیل شده(C.E.C.R)
مالکان پروژه های بزرگ راه و ساختمان، همواره به دنبال پوشش بیمه جامعی بوده اند که بتواند پروژه های تکمیل شده عمرانی را در مقابل خطرهای طبیعی و… تحت پوشش قرار دهند. اهم سازه هایی که می توانند تحت پوشش این بیمه نامه قرار گیرند عبارتند از:ساختمان های مسكونی، اداری، برج ها، جاده ها، راه آهن، باندهای فرودگاه، پل ها، تونل ها، سدها، کانال ها، بندرگاه ها، شبکه های آبیاری، مخازن ذخیره آب، خطوط لوله آب، نفت، گاز و فاضلاب ونیز انبارها و معادن در زمان بهره برداری.
این بیمه نامه خسارت های فیزیکی ناگهانی و غیرقابل پیش بینی که نیاز به تعمیر و یا تعویض مورد بیمه داشته باشد تحت پوشش قرار می دهد.
خطرهای تحت پوشش عبارتند از: تصادم وسایط نقلیه زمینی، دریایی، هوایی و یا سقوط اجسام، زمین لرزه، امواج عظیم دریا در اثر آتشفشان، طوفان، سیل یا طغیان آب ،نشست زمین، لغزش زمین و صخره ها یـــا هر گونه حرکت دیگر زمین، یخبندان، یخ و برف، خرابکاری عمدی، آتش سوزی، صاعقه و انفجار.

بیمه فساد كالا در انبار سردخانه(D.O.S) 
هدف از ارائه این بیمه پاسخگویی به نیاز اشخاصی است که کالای خود را در سردخانه ها انبار نموده و در قبال فساد کالایشان دراثر شکست ماشین آلات سرد کننده، خواستار پوشش بیمه می باشند بدین معنی چنانچه حادثه ای موجب از بین رفتن یا خسارت  وارد به  تجهیزات سردکننده بشود و غرامت ناشی از آن، تحت شرایط بیمه شکست ماشین آلات  قابل جبران باشد، فساد محصول در اثر چنین حادثه ای تحت پوشش خواهد بود لازم به ذکر است که بیمه فساد کالا مکمل پوشش ارائه شده در بیمه (شکست) ماشین آلات و اخذ آن جز در ارتباط با بیمه ماشین آلات موردی ندارد.

 بیمه تجهیزات الكترونیك (EE)  
این بیمه خطرات وارد به انواع تجهیزات الكترونیكی مورد استفاده در كارگاه‌های صنعتی، صنایع، لوازم پزشكی و آزمایشگاهی، لوزم اداری، سیستم‌های هشدار دهنده، تجهیزات بیمارستانی، دستگاه‌های كنترلی، تجهیزات مربوط به سینما و فیلمبرداری، دستگاه‌های تست مواد، تجهیزات گیرنده و فرستنده، كامپیوتر و مانند آنها را تحت پوشش قرار می‌دهد.
برخی از این انواع وسایل الکترونیکی که می تواند تحت پوشش بیمه نامه تجهیزات الکترونیک قرار گیرد به شرح زیر است:
الف – کامپیوترها و قسمت های خارجی آنها مانند صفحه کلید، چاپگر، واسطه ها، صفحه نمایش، قلم نوری و پلاتر و همچنین تجهیزات اضافی که برای بهره برداری مورد نیاز است مانند سیستم تهویه و ترانسفورماتور.
ب – کارت پانج، نوارهای مغناطیسی و دیسک های نوری.
ج – تجهیزات پزشکی مانند دستگاه اشعه X ، تجهیزات دندانپزشکی، آزمایشگاهی، تشخیص طبی و…
د- دستگاههای الکترونیکی مخابراتی مثل تلفنخانه مرکزی، دستگاههای تلکس، تجهیزات ایستگاه های رادیو تلویزیون، رادار، سیستم ناوبری دریایی و هوایی.
هـ – وسایل فیلمبرداری، دوربین ها، ویدئو، دستگاههای ضبط و پخش صدا.
و – ماشین های اداری ، مانند دستگاه فتوکپی ،کامپیوترهای شخصی و غیره.
مهمترین خطرهایی که می تواند تحت پوشش قرار گیرد عبارتند از :
آتش سوزی، صاعقه، انفجار، سیل، طغیان آب و طوفان در مناطقی که در معرض مستقیم خطرات مذکور قرار دارند، شکست در اثر عوامل الکترونیکی و مکانیکی در صورتی که خسارت مذکور در تعهد فروشنده یا تحت پوشش قرارداد نگهداری مورد بیمه باشد، بیمه گر تعهدی در جبران خسارت نخواهد داشت. سقوط هواپیما، دوده، خوردگی، گرد و خاک، رطوبت، غبار، خسارت عمومی بـه وسیلـــه کـارکنـان، زمیــن لرزه ، ریزش کوه، سقوط بهمن.

بیمه‌ شکست ماشین آلات(M.B)
این بیمه نامه خسارات وارد بر ماشین آلات و تجهیزات كارخانجات ناشی از عیوب مكانیكی و یا الكتریكی كه بطور ناگهانی و غیر قابل پیش بینی به وقوع می پیوندد را تحت پوشش قرار می دهد.  ماشین آلات ودستگاههای زیر می توانند از این نوع پوشش بیمه ای استفاده نمایند :
• ژنراتور ها، توربین ها
• ماشین آلات تراشكاری، بافندگی، چاپ
• ماشین آلات تولید مواد غذائی

برخی ازخطرات تحت پوشش در این نوع بیمه نامه عبارتند از :
• عیوب ناشی از شكست مكانیكی ماشین آلات

• اشتباه در سیستم روغن كاری
• عوامل جوی
• خسارات فیزیكی ناگهانی و غیر قابل پیش بینی
• طراحی غلط
• شكست الكتریكی كه عمدتاً ناشی از نوسانات برق می باشد
• اشتباهات عمدی و خرابكارانه كارگران
• افتادن اشیاء خارجی به درون ماشین

بیمه شكست ماشین آلات دارای بعضی استثنائات نیز می باشد كه برخی از آنها عبارتند از :
• خساراتی كه توسط بیمه نامه های دیگر تحت پوشش قرار دارند

• خسارات طبیعی
• جنگ
• عمل عمدی بیمه گذار و یا نمایندگان او
• استهلاك و خوردگی

بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات (M.L.O.P)
این بیمه‌نامه مكمل بیمه شكست ماشین‌آلات می‌باشد و چنانچه در اثر خطرات ناگهانی وارد به ماشین‌آلات، وقفه‌ای در تولید كارخانه به وجود آید، زیان ناشی از عدم تولید را كه شامل هزینه‌های جاری، حقوق و دستمزد كاركنان در طول دوره تعطیلی و سود از دست رفته است را بیمه می‌نماید.  زیان ناشی از عدم تولید به مراتب بیشتر از خسارت فیزیكی وارد به ماشین‌آلات خواهد بود.

بیمه های آتش سوزی

بیمه های آتش سوزی از انواع بیمه های بازرگانی و زیر مجموعه بیمه های اموال به شمار می آیند. بیمه آتش سوزی قراردادی است كه در آن بیمه گر متعهد می گردد در قبال دریافت حق بیمه خسارت ناشی از خطرهای تحت پوشش بیمه نامه به اموال و دارایی های متعلق به بیمه گذار را در طول مدت مشخصی جبران كند.
بیمه آتش سوزی خسارت وارده به اموال و دارایی های منقول و غیر منقول همانند ماشین آلات و تجهیزات، لوازم و اثاثیه منزل، ملزومات اداری، موجودی فروشگاه ها و  انبارها و ساختمانها و تأسیسات واحدهای صنعتی، غیر صنعتی، تجاری ومسكونی را جبران می كند.

انواع بیمه های آتش سوزی
۱-بیمه آتش سوزی منازل مسكونی كه شامل ساختمان و اثاثیه آن می شود.
۲-بیمه آتش سوزی واحدهای تولیدی و مراكز صنعتی و انبارها (مراكز صنعتی میتوانند ساختمان ها،ماشین آلات،تأسیسات،موجودی مواد اولیه،موجودی مواد در حال تولید،موجودی انبارها و… را بیمه نمایند.)
۳-بیمه آتش سوزی مراكز غیر صنعتی (مراكز غیرصنعتی شامل مراكز تجاری،مراكز اداری،مراكز خدماتی،مراكز عمومی و مطب پزشكان و… می شود كه می توانند ساختمان و تأسیسات و موجودی و اثاثیه و… را بیمه نمایند.)
۴-سایر اماكن و اموال بیمه پذیر

خطرهای تحت پوشش
خطرهای تحت پوشش به دو بخش خطرهای اصلی و اضافی تقسیم می شوند.
۱-خطرهای اصلی: خطرهای اصلی شامل آتش سوزی، صاعقه وانفجار (آصا) می باشند.
۲-خطرهای اضافی: خطرهای اضافی را بیمه گذار به اختیار خود و بنا به ضرورت می تواند انتخاب كند كه این خطرها عبارتند از:
– زلزله                                                                       – سرقت با شكست حرز
– آتشفشان                                                                – انفجار ظروف تحت فشار
– خود سوزی                                                             – سیل،طغیان آب رود و دریا
– سقوط بهمن                                                             – تركیدگی لوله آب و فاضلاب
– شكست شیشه                                                        – ضایعات ناشی از برف و باران  
– آشوب و اغتشاش                                                      – برخورد اجسام خارجی به ساختمان
– طوفان،تندباد وگردباد                                                   – سقوط هواپیما و بالگرد و پرتاب شدن قطعات آن

انواع بیمه های آتش سوزی از نظر شرایط
۱-بیمه نامه با سرمایه ثابت:
بیمه گذار در زمان تكمیل پیشنهاد در بیمه می بایست ارزش واقعی را اعلام نماید تا هنگام بروز حادثه احتمالی با خسارتی كه دریافت می دارد بتواند مورد بیمه را به وضعیت قبل از حادثه درآورد.

۲-بیمه نامه با شرایط توافقی
:

بیمه نامه بر اساس سرمایه توافقی صادر می گردد بدین ترتیب پس از توافق طرفین بیمه گر و بیمه گذار سرمایه توافق شده ملاك رسیدگی و پرداخت خسارت احتمالی خواهد بود.

۳-بیمه نامه با شرایط جایگزین
:

تورم و افزایش قیمت ها موجب شده قیمت ساختمانها و ماشین آلات واحدهای صنعتی افزایش یابد بدین ترتیب بیمه گذارانی كه ساختمان و ماشین آلات آنها بر اثر آتش سوزی از بین می رود نمی توانند با دریافت خسارت ، ساختمان ها و ماشین آلات را بازسازی و جایگزین كنند.بنابراین با در خواست بیمه گذار و بر اساس موافقت بیمه گر می توان بیمه نامه را بر اساس ارزش جایگزین و بازسازی بیمه نمود تا مشكلات فوق مرتفع گردد.

۴-بیمه نامه با شرایط فرست لاس first loss:
در مواردی كه امكان از بین رفتن كامل مورد بیمه بر اثر تحقق خطر تحت پوشش بیمه نامه وجود ندارد،یعنی اموال بیمه شده در سطح نسبتاً وسیع پراكنده است به گونه ای كه در صورت وقوع حادثه احتمالی تنها بخشی از اموال مورد بیمه دچار خسارت می شود كه در صورت تمایل بیمه گذار به صدور بیمه نامه به صورت فرست لاس، با انجام بازدیدهای فنی بزرگترین خسارت احتمالی برآورد و بر اساس آن بیمه نامه مناسب طراحی می گردد.

۵-بیمه نامه با شرایط شناور:
این بیمه نامه معمولاً برای موجودی انبارها با توجه به نوسان موجودی صادر می شود طبق این بیمه نامه بیمه گذار موجودی انبار را در پایان هر ماه بر اساس اسناد و مدارك موجود به بیمه اعلام می نماید كه در این روش حق بیمه بر اساس میانگین سرمایه اظهار نامه های ارسالی تعیین می شود.

بیمه های درمان

یكی‌ از انواع‌ پوشش های‌ بیمه‌ای‌ ، بیمه‌ درمان تكمیلی است ‌. با توجه‌ به‌ اینكه‌ بشر همواره‌ در معرض‌ خطر انواع ‌مختلف‌ بیماری ها بوده‌ است‌، ناچار برای‌ بهبودی‌ و معالجه‌، متقبل‌ هزینه‌های‌ سنگین‌ پزشكی‌، دارو  و اعمال‌ جراحی‌ و  نیز مخارج‌ بیمارستان‌ می‌شود. به‌ منظور كمك‌  به‌ مردم‌ در چنین‌  مواردی ، شركت های‌ بیمه‌ طرح های‌ گوناگون‌ بیمه‌های ‌بیماری‌ را ارائه‌ می‌كنند. همچنین‌ در اغلب‌ كشورها كاركنان‌ دولت‌ و یا واحدهای‌ صنعتی‌ و تولیدی‌ از طرح های‌ بیمه درمان جمعی‌ استفاده‌ می‌كنند.
در حال‌ حاضر بیمه‌ درمان تكمیلی‌ یكی‌ از رشته‌های‌ مهم‌ بیمه‌ در كشورهای‌ جهان‌ شمرده‌ می‌شود. این‌ نوع‌ بیمه‌ در كشور ایران‌ به‌ صورت‌ گروهی‌ عرضه‌ می‌گردد.   

مواردی‌ كه‌ تحت‌ پوشش‌ بیمه‌ درمانی‌ قرار می‌گیرد:
بیماری‌ در قراردادهای‌ بیمه‌ درمانی‌ بدین‌ صورت‌ تعریف‌ می‌شود كه‌ بیماری‌ عبارت‌ است‌ از هرگونه‌ عارضه ‌جسمی‌ و تغییر نامساعد و اختلال‌ در اعمال‌ عادی‌ و طبیعی‌ اعضا كه‌ از سوی‌ مراجع‌ پزشكی‌ قابل‌ تشخیص‌ بوده‌ و ارتباطی‌ با اعمال‌ ارادی‌ بیمه‌ شده‌ نداشته‌ باشد.

بنابراین‌ تعهدات‌ بیمه‌گر عبارت‌ است‌ از جبران‌ كلیه‌ هزینه‌های‌ درمانی‌ و بیمارستانی‌ هریك‌ از بیمه‌ شدگان‌ كه ‌بر اساس‌ شرایط قرارداد و با رعایت‌ فرانشیز توافق‌ شده‌ قابل‌ پرداخت‌ است‌.

به‌ طوركلی‌ تعهدات‌ بیمه‌گر شامل موارد زیر می باشد:
-‌ هزینه‌های‌ بیمارستانی(عمومی و تخصصی)
‌-هزینه های پاراكلینیكی
‌- هزینه زایمان
-هزینه لیزیك
                                                                                                                                                           
لازم به ذكر است موارد و پوشش های متنوع و گسترده تری نیز قابل ارائه می باشد  كه می بایست در قراردادها به صورت اختصاصی به آن ها اشاره و بین بیمه گذار و بیمه گر مورد موافقت قرار گیرد.

موارد خارج از تعهد بیمه گر(استثنائات)
پرداخت‌ هزینه‌های‌ زیر خارج‌ از شمول‌ تعهدات‌ بیمه‌گر است‌.

– كلیه‌ هزینه‌های‌ اعمال‌ جراحی‌ كه‌ به‌ منظور زیبایی‌ و یا رفع‌ و كاهش‌ عیب‌ و نواقص‌ طبیعی‌ و مادرزادی‌ پرداخت‌شود.
– كلیه‌ هزینه‌های‌ معالجات‌ مربوط به‌ عقیم‌ شدن‌.
– كلیه‌ هزینه‌های‌ مربوط به‌ سقط جنین‌، جز در مواردی‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ و قوانین‌ موضوعه‌ برحسب‌ ضرورت‌ انجام‌شده‌ باشد.
– كلیه‌ هزینه‌های‌ پزشكی‌ مربوط به‌ چك‌ آپ‌، مگر بنا به‌ ضرورت‌ و تشخیص‌ صریح‌ پزشك‌ معالج‌.
– كلیه‌ هزینه‌های‌ پزشكی‌ مربوط به‌ بیماریهای‌ روانی‌ (بجز هزینه‌های‌ مربوط به‌ معالجات‌ اعصاب‌)
– كلیه‌ هزینه‌های‌ درمانی‌ ناشی‌ از جنگ‌، شورش‌، آشوب‌، اغتشاش‌ و بلوا.
– كلیه‌ هزینه‌های‌ ناشی‌ از حادثه‌
– كلیه‌ هزینه‌های‌ تهیه‌ شكم‌بند، جوراب‌ واریس‌، اعضای‌ مصنوعی‌ برای‌ جبران‌ نواقص‌ مادرزادی‌.
– كلیه‌ هزینه‌های‌ درمانی‌ كه‌ طبق‌ نظر افراد غیرمجاز به‌ مداخله‌ در امور پزشكی‌ انجام‌ شده‌ باشد، مانند هزینه‌های شكسته‌بندی‌ و غیره‌. 

توضیح‌ آنكه‌، با موافقت‌ بیمه‌گر و پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ اضافی‌، هم‌ می‌توان‌ بعضی‌ از موارد خارج‌ از تعهد را تحت‌ پوشش‌ درآورد و هم‌ میزان‌ تعهدات‌ بیمه‌گر را افزایش‌ داد.

بیمه های باربری

بیمه حمل و نقل کالا یا بیمه باربری،قدیمی ترین رشته در بیمه های بازرگانی است. در این نوع بیمه خسارت های وارد شده به کالا در اثر وقوع خطرهای بیمه شده در مسیر حمل جبران می شود.با توجه به اینکه افراد ذینفع در معاملات بین المللی ( خریدار ، فروشنده ، بانک و شرکت های حمل و نقل ) ملیت های مختلفی دارند و در هر کشور ،قوانین و مقررات خاصی حاکم است ،برای هماهنگی بیشتر در اکثر کشورهای دنیا از شرایط یکسانی برای ارائه پوشش بیمه نامه های باربری استفاده می شود.

انواع پوشش های بیمه ای در بیمه حمل و نقل كالا
الف)بیمه باربری صادراتی و وارداتی
۱٫(total loss)شرط تلف كامل كالا

۲٫شرایط C
۳٫شرایط B
۴٫شرایط A
ب )بیمه باربری داخلی

شرط تلف كامل كالا(total loss)
در این نوع از بیمه خسارت كلی وارد شده به كالا در یك مرحله و در اثر آتش سوزی یا غرق كامل و یا مفقود شدن روی می دهد و یا خسارت وارد شده در حدی است كه هزینه تعمیر یا نجات آن بیش از ارزش كالا باشد،در نتیجه خسارت وارده تحت پوشش این نوع بیمه نامه جبران می شود.

بیمه نامه باربری با شرایط C:
در این نوع بیمه خطرات تحت پوشش شامل موارد زیر است :

-آتش سوزی یا انفجار
-به گل نشستن و زمین گیر شدن، برخورد با كف دریا،غرق یا واژگون شدن كشتی یا شناور
-واژگونی یا از ریل خارج شدن وسیله حمل زمینی
– تصادم یا برخورد كشتی،شناور و یا هر وسیله حمل دیگر با هر جسم خارجی به غیر از آب
 -تخلیه كالا در بندر اضطراری 
-فدا كردن كالا در جریان خسارت عمومی به دریا انداختن كالا جهت سبك سازی كشتی
-زیان همگانی و هزینه های نجات و مسئولیت مشترك تصادم

بیمه باربری با شرایط B:
محدوده خطرات تحت پوشش در شرایط B گسترده تر از محدوده  مندرج در شرایط C می باشد به شكلی كه كلیه خطرات مربوط به شرایط C در این نوع از بیمه تحت پوشش بوده و علاوه بر آن برای خطرات زیر نیز از سوی شركت بیمه جبران خسارت صورت می گیرد:

-زلزله
-آتشفشان یا صاعقه
-ورود آب دریا، دریاچه یا رودخانه به كشتی، شناور، محفظه كالا، كانتینر و یا لیفت وان و یا وسیله حمل
-تلف كلی هر بسته كامل از كالا به علت سقوط در حین بارگیری یا تخلیه از كشتی یا شناور 
در بیمه كالا با شرط B علاوه بر خطرهای یاد شده در شرط B خطرهای عدم تحویل،دزدی، دله دزدی، پارگی، سائیدگی، زنگ زدگی، آبدیدگی، قلابزدگی، روغن زدگی، شكست، خراشیدگی و ضربه دیدگی، نشست و روندگی،خمیدگی و خسارت های ناشی از چنگك و ریزش و كسری با درج در شرایط خصوصی نیز پذیرفته می شود.خسارت ناشی از كالاهای دیگر برحسب نوع كالا با منظور نمودن درصد یا مبلغی به عنوان فرانشیز.

فرانشیز(سهم بیمه گذار از خسارت وارد شده

به استثنای خسارت عدم تحویل و خسارت های ناشی از خطر های یاد شده در شرط B، معادل ۳ درصد ارزش هر بسته ی خسارت دیده مشمول فرانشیز است.

بیمه باربری با شرایط A:
این نوع از بیمه باربری را می توان كاملترین نوع از  بیمه  حمل و نقل دانست و بیشتر برای حمل كالاهای حساس و آسیب پذیر مورد استفاده قرار می گیرد و كلیه خطراتی كه ممكن است در جریان حمل و نقل از مبدأ تا مقصد نهایی اتفاق بیفتد و موجب خسارت شود بدون كسر فرانشیز جبران  می كند  مگر اینكه خسارت ناشی از موارد استثناء شده در این شرط باشد.

استثنائات(مواردی كه از شمول تعهدات بیمه خارج می باشد):
۱-اشعه یون ساز و آلودگی مواد رادیو اكتیو ناشی از هر گونه سوخت یا فضولات هسته ای.
۲-عدم قبول ورود كالا از طرف بیمه گذار و یا ممانعت از ورود كالا توسط كشور وارد كننده كالا.
۳-سوء عمل ارادی بیمه گذار كه منجر به خسارت یا تلف مورد بیمه شده باشد.
۴-نشت و ریزش عادی مورد بیمه و خطرات مشابه آنها مانند كسری عادی وزن و فرسودگی و پوسیدگی.
۵-تلف، آسیب یا هزینه ناشی از ناكافی و نامناسب بودن بسته بندی یا آماده سازی مورد بیمه.
۶-تلف، آسیب یا هزینه ناشی از عیب ذاتی یا ماهیت مورد بیمه.
۷-تلف، آسیب یا هزینه ناشی از كاربرد هر نوع سلاح جنگی كه با انرژی، شكست هسته ای یا واكنش مشابه دیگر یا نیرو و ماده رادیو اكتیو كاركند.
۸-آسیب یا هزینه های ناشی از عدم قابلیت دریا نوردی كشتی یا كرجی.
۹- خطرهای جنگ، اعتصاب، شورش، بلوا و تروریسم نیز جزء موارد استثنا شده بیمه نامه است و در صورتی كه توافقی میان بیمه گر و بیمه گذار انجام پذیرد، این خطرها نیز می تواند تحت پوشش قرار گیرد.

بیمه حمل داخلی:
این نوع بیمه كه شرایط آن بر اساس مقررات و ضوابط داخلی كشور تدوین شده است، محموله هایی را كه مبدأ، مقصد و مسیر حمل آن در محدوده جغرافیایی ایران می باشد در قبال خطرات ناشی از آتش سوزی ، انفجار و همچنین تصادف، تصادم و واژگونی وسیله حمل تحت پوشش قرار می دهد. ضمناً می توان با پرداخت حق بیمه ای اضافی خطرات دیگری مانند سرقت كلی محموله ،خطرات ناشی از تخلیه و بارگیری ،پرت شدن محموله از روی وسیله حمل و برخورد جسم خارجی با محموله را نیز تحت پوشش قرار دهد

بیمه های حوادث

یكی‌ از انواع‌ مختلف‌ پوشش های‌ گروهی‌ بیمه‌های‌ اشخاص‌،پوشش‌ فوت‌ ناشی‌ از حادثه‌ و نقص‌ عضو بوده‌ و نیازهای‌ اقتصادی‌ جوامع‌ انسانی ‌، بویژه‌ جوامع‌ صنعتی‌ باعث‌ رشد و گسترش‌ فوق‌العاده‌ این‌ رشته‌ بیمه‌ شده‌ است‌.این ‌پوشش‌ بیمه‌ای‌ به‌ مرور متحول‌ گردید تا این‌ كه‌ امروزه‌ پوشش‌ اصلی‌ بیمه‌های‌ حوادث‌ شامل‌ فوت‌،نقص‌ عضو جزئی ‌وكلی‌ و از كارافتادگی‌ دائم‌ كلی‌ شده‌ است‌.با توافق‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار می‌توان‌ هزینه‌های‌ پزشكی‌ ناشی‌ از حادثه‌ وغرامت‌ روزانه‌ و هفتگی‌ را هم‌ تحت‌ پوشش‌ قرارداد.

خسارات‌ قابل‌ تأمین‌
هرگاه‌ پیشامدی‌ ناگهانی‌ ناشی‌ از یك‌ عامل‌ خارجی‌، بدون‌ اراده‌ بیمه‌ شده‌ باعث‌ فوت‌ و یا صدمه‌ بدنی‌ وی‌ شود،بیمه‌گر موظف‌ است‌ خسارات‌ وارده را براساس‌ شرایط بیمه‌نامه‌ جبران‌ كند.در بیمه‌نامه‌های‌ حوادث‌ خطراتی‌ از قبیل‌:

– خفگی 
– امراض‌ هاری‌ ‌
– غرق ‌
– مسمومیت 
– برق‌ گرفتگی‌ و صدمات‌ بدنی‌ ناشی‌ از تأثیر اسید و یا هرگونه‌ ماده‌ خورنده‌ دیگر  
– پیچیدگی‌ یا پاره‌ شدن‌ عضلات‌ و رگها  
-كزاز و سیاه‌ زخم‌ دارای‌ پوشش‌ بیمه‌ای‌ است‌. 
در مقابل‌ خطرات‌ ناشی‌ از زمین‌ لرزه‌، آتشفشان‌، جنگ‌، جنگ‌ داخلی‌، شورش‌، آشوب‌، بلوا، ورزش های‌ سنگین‌ و رزمی‌ افراد را می‌توان‌ با توافق‌ بین‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذار پوشش‌ داد. به‌طوركلی‌ در مورد افراد نابینا و ناشنوا یا بیشتر از ۷۰ سال‌ را بیمه‌گر با دریافت ‌حق‌بیمه‌ اضافی‌ تحت‌ پوشش‌ قرار می‌دهد.

دربیمه‌نامه حوادث،‌ فوت‌ و یا صدمه‌ بدنی‌ ناشی ‌از موارد زیر مشمول‌ بیمه‌ نیست‌:
– ارتكاب‌ بیمه‌ شده‌ به‌ جنایت‌، جرح‌ یا مشاركت‌ در آنها.

– خودكشی‌، اقدام‌ به ‌خودكشی‌، یا هرگونه‌ صدمه‌ بدنی‌ كه‌ از روی‌ عمد انجام‌ گیرد.
– استعمال‌ مواد مخدر بدون‌ تجویز پزشك‌.
– مستی‌ به‌ علت‌ مشروبات‌ الكلی‌.
– بیماری‌.
– اشخاص‌ مبتلا به‌ جنون‌.
– هرگونه‌ خطر ناشی‌ از تشعشع‌ مواد رادیو اكتیویته‌ و انفجاراتمی‌، هیدروژنی‌ و نوترونی‌.
– جنگ‌ داخلی‌، خارجی‌، شورش‌، اعتصاب‌ و بلوا.

مواردی‌ كه‌ به‌ عنوان‌ نقص‌ عضو كلی‌ محسوب‌ می‌گردد
موارد زیر به‌ عنوان‌ نقص‌ عضو كلی‌ در بیمه‌های‌ حوادث‌ محسوب‌ می‌شود و بیمه‌گر سرمایه‌ كامل‌ را در مورد آنها پرداخت‌ می‌كند:

– نابینایی‌ كامل‌ دو چشم‌
– قطع‌ یا از كارافتادگی‌ دائم‌ دو دست‌، حداقل‌ از مچ‌
– اختلال های‌ روانی‌ و ضایعه‌های‌ مغزی‌ و نخاعی‌ علاج‌ناپذیر
– قطع‌ یا از كارافتادگی‌ دائم‌ دو پا،حداقل‌ از مچ‌
– غرامت های‌ مربوط به‌ نقص‌ عضو جزئی‌ طبق‌ جدول‌ مندرج‌ در بیمه‌نامه‌ و به‌ میزان‌ درصدی‌ از كل‌سرمایه پرداخت‌ می‌شود.

بیمه‌های‌ حوادث‌ گروهی‌ در خصوص‌ كاركنان‌، به‌ وسیله‌ كارفرمایان‌ و به‌ منظور تأمین‌ آینده‌ افراد وابسته‌ به‌ آنها،طبق‌ سرمایه‌ ثابت‌ یا ضریبی از حقوق‌ و مزایای‌ آنها منعقد می‌گردد.در بیمه‌های‌ حوادث ‌با دریافت‌ حق‌ بیمه‌ اضافی‌ می‌توان‌ هزینه‌های‌ پزشكی‌ و غرامت های‌ روزانه‌ وهفتگی را هم تحت پوشش قرار داد.

دکمه بازگشت به بالا