نمایندگی بیمه البرز کد ۵۲۱۸ کرداحمدی

نمایندگی بیمه البرز کد ۵۲۱۸ کرداحمدی

مشاوره و صدور انواع بیمه های مجاز کشور

امکان صدور بیمه نامه بصورت تلفنی

۱۰درصد تخفیف در صدور بیمه مسئولیت

۱۰درصد تخفیف در بیمه آتش سوزی

۲٫۵ درصد در ثالث اضافه بر سنوات

بیمه بدنه تا ۸۰درصد تخفیف

بازدید و کار شناسی اتومبیل در محل

مشاوره در زمینه پرداخت خسارت

تهران-بلوار آیت الله کاشانی

نبش جنت اباد جنوبی

پاساژ مریم

طبقه دوم -واحد ۸۹

نمایندگی بیمه البرز کرداحمدی

۰۲۱-۴۴۰۰۸۵۴۲

۰۹۱۲۳۲۷۵۰۷۳

۹ صبح الـــــــــــی ۱۸

پنجشنبه ها

  ۹ الی ۱۴:۳۰

با مدیریت:خانم آناهیتا کرداحمدی

شرايط بيمه نامه مسئوليت
هـر روزه حوادث بيشماري در اطراف ما واقع مي شود كه طبق قانون ، فـرد يا افرادي مسئول جبران خسارت شنـاختــه مي شوند ، تأمين مبلغ خسارت يا غرامت زيان ديده كه معمولاً توسط مراجع قضايي تعيين مي شود مشكلات فراواني را براي افراد مسئول حادثه به دنبال دارد ، لذا مناسب ترين و اقتصادي ترين راه حل براي تأمين چنين اتفاقاتي ، پوشش بيمه مسئوليت مي باشد. نمونه اي از تقسيم بندي انواع اين بيمه نامه ها به شرح ذيل مي باشد :

۱. بيمه مسئوليت كارفرمادر قبال كاركنان
كارفرمايان طبق قانون مسئول رعايت اصول ايمني و حفاظت از كارگـران و كاركنان شاغـل در محدوده مكانـي خود مي باشند . عليرغم نظارت و رعايت اصول ايمني ، حوادث متعددي در كارگاه و محل فعاليت كاركنان واقع مي شود كه معمولا” طبق راي صادره از سوي مراجع قضايي ، كارفرما مسئول شناخته مي شود . با توجه به تنوع مشاغل كاري كه كارفرمايان در رابطه با كاركنان خود دارند و جهت سهولت و دسته بندي ريسكها و مشاغل ، كاركنان در سه زيررشته بيمه‌اي به شرح ذيل تقسيم بندي مي شوند:
– كاركنان شاغل در پروژه هاي ساختماني
– كاركنان شاغل در پروژه هاي عمراني
– كاركنان شاغل در واحدهاي خدماتي ، صنعتي ، توليدي ، بازرگاني ، تجاري و …
در صورت وقوع حادثه حين كار كه در طول مدت اعتبار بيمه نامه موجب صدمات جاني به كاركنان شود غرامت هاي تصريح شده در بيمه نامه (غرامت فوت و نقص عضو و هزينه هاي پزشكي) طبق راي دادگاه و يا بصورت توافقي به زيان ديده پرداخت خواهد شد .

۲. بيمه مسئوليت حرفه اي
اين بيمه نامه مسئوليت صاحبان حرفه و ارائه كننده خدمات اعم از حقيقي و حقوقي در قبال اشخاص استفاده كننده از آن خدمات ‌، كه ناشي از قصور ، غفلت و يا بي احتياطي، منجر به خسارت جاني و يا مالي مي گردد و فرد شاغل توسط مراجع ذيصلاح مسئول شناخته مي شود را تحت پوشش قرار مي دهد . از انواع اين بيمه نامه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

الف) بيمه مسئوليت حرفه اي پزشكان و پيراپزشكان

پزشكان و پيراپزشكان مي توانند جهت جبران خسارت در قبال اشخاصي كه به علت خطا، اشتباه، غفلت و يا قصور آنها در انجام امور درماني يا پزشكي دچار صدمات جسمي يا رواني گرديده و يا فوت شوند مسئوليت حرفه اي خود را تحت پوشش بيمه اي قرار دهند . بنابراين مي توانند با اخذ اين بيمه نامه با آرامش و اطمينان خاطر بيشتري به فعاليت بپردازند.

ب) بيمه مسئوليت مدني مديران مهدهاي كودك

در اين بيمه نامه مديران مهدهاي كودك مي توانند غرامت جاني(فوت،نقص عضو وهزينه پزشكي) وارده به كودكان در داخل محدوده مكاني مهدكودك را مشروط بر اينكه مربيان مهد همگي داراي مجوز كار در مهد تحت نظارت سازمان بهزيستي بوده و آموزشهاي مربوطه را طي نموده و داراي مدارك معتبر در اين خصوص باشند، در صورت احراز مسئوليت توسط مراجع قضايي ذيصلاح تحت پوشش بيمه قرار دهند.

ج) بيمه مسئوليت مدني مديران هتلها و واحدهاي اقامتي در قبال مسافران

در اين بيمه نامه بيمه گر در صورت احراز مسئوليت مديران و كاركنان هتل ، خسارت جاني از قبيل فوت ، نقص عضو و هزينه هاي پزشكي وارد به مسافرين از بدو ورود تا زمان خروج از هتل را تا سقف تعهدات بيمه نامه و به ميزان درصد قصور آنها جبران مي نمايد. چنانچه هتل يا مركز اقامتي داراي امكانات تفريحي مانند سالنهاي ورزشي ، استخر ، آسانسور و … باشد خسارات وارد به استفاده كنندگان از اين امكانات نيز تحت پوشش مي باشد .

د) ساير موارد و نمونه بيمه نامه هاي قابل ارائه در رشته مسئوليت حرفه اي به شرح ذيل مي باشد:
– مسئوليت مسئولين فني مراكز درماني ، داروخانه ها ، بيمارستانها و كلينيك ها
– مسئوليت شركت هاي تعمير و نگهداري و دارندگان آسانسور
– مسئوليت مهندسين طراح ، ناظر ، محاسب ساختمان
– مسئوليت مديران شهربازي در قبال استفاده كنندگان
– مسئوليت مديران استخر و ناجيان غريق

– مسئوليت شركت هاي بازرسي كيفي و كمي كالا

۳. بيمه مسئوليت مدني عمومي

اين نوع بيمه نامه، مسئوليت قانوني اشخاص حقيقي و ياحقوقي را در مقابل خسارت هاي مالي و جاني وارده به افراد ثالث ناشي از فعاليت هاي روزمره آنها طبق قوانين جاري كشور تحت پوشش قرار مي دهد . از انواع اين بيمه نامه به موارد ذيل مي توان اشاره نمود:

الف) بيمه مسئوليت مدني در قبال اشخاص ثالث به تبع حريق

اين بيمه نامه مكمل بيمه نامه آتش سوزي بوده و خسارات جاني و مالي وارده به اشخاص ثالث و همسايگان ناشي از تحقق خطرات مندرج در بيمه نامه آتش سوزي را در صورت احراز مسئوليت بيمه گذار طبق راي دادگاه يا بر اساس نظر كارشناس داراي صلاحيت و يا كارشناس بيمه گر تا سقف تعهدات مندرج در بيمه نامه مربوطه جبران مي نمايد .

ب) بيمه مسئوليت مدني ناشي از اجراي عمليات ساختماني در قبال اشخاص ثالث

در جريان تخريب ساختمان ها و بناهاي قديمي و احداث ساختمان جديد مخاطراتي وجود دارد كه بعضا” منجر به بروز خسارت هايي خواهد شد . جهت تامين پوشش براي حوادث مذكور و اطمينان خاطر بيمه گذار بيمه نامه سازندگان ابنيه در قبال اشخاص ثالث ارائه مي گردد. موضوع آن عبارت است از جبران خسارات جاني و مالي وارده به همسايگان ، ساختمان هاي مجاور و ساير اشخاص ثالث و اموال عمومي كه در جريان عمليات ساختماني ممكن است حادث گردد.

ج) ساير موارد و نمونه بيمه نامه هاي قابل ارائه در رشته مسئوليت مدني عمومي به شرح ذيل مي باشد:
– مسئوليت مدني مديران پاركينگ هاي و نمايشگاه هاي فروش خودرو
– بيمه مسئوليت مدني جامع شهرداري در قبال شهروندان
– بيمه مسئوليت مدني ناشي از پروژه هاي عمراني (سدسازي ، پل سازي ، راهسازي و..)
– بيمه مسئوليت مدني پيمانكاران

۴. بيمه مسئوليت قراردادي

دراين نوع بيمه نامه ، مسئوليت بيمه گذاركه ناشي‌از نقض يكي از شرايط وتعهدات مندرج در قرارداد با طرف ديگر باشد اعم از اينكه اين تعهد بطور كامل انجام نگردد ويا بطور ناقص و با تاخير صورت پذيرد تحت پوشش قرار مي گيرد. مواردي از انواع بيمه هاي مسئوليت قراردادي به شرح ذيل معرفي مي گردد:

الف) مسئوليت متصديان حمل ونقل داخلي

براساس اين بيمه نامه ،‌ مسئوليت شركت هاي حمل و نقل داخلي در برابر صاحبان كالا مطابق قانون تجارت (مفاد ۳۷۴ الي ۳۹۷) و شرايط بارنامه صادره در قبال حوادثي نظير آتش سوزي، صاعقه ، انفجار ، تصادف و تصادم ، واژگون شدن ، برخورد با شئي ثابت و پرتاب محموله از روي وسيله حمل تحت پوشش قرار مي گيرد.
ب) مسئوليت حمل ونقل بين المللي كالا از طريق جاده (CMR)
ج) مسئوليت حمل ونقل ريلي
د) مسئوليت حمل ونقل هوايي

هـ) مسئوليت پيمانكار در قبال صاحبكار طبق قرارداد منعقده

۵. بيمه مسئوليت كالا

گسترش صنايع و توليد روز افزون انواع كالاها به همان اندازه كه رفاه بيشتري براي بشر ايجاد نموده مخاطرات بسياري را براي مصرف كنندگان از اين محصولات بوجود آورده است . توليدكنندگان انوع كالاهاي صنعتي و تجاري مطابق با قوانين و مقررات حاكم بر رعايت حقوق مصرف كننده مكلف و ملزم به جبران خسارت هاي جاني و مالي وارده به استفاده كنندگان از محصولات توليدي كه داراي عيب و نقص ، كيفيت نامطلوب و عدم كارايي مي باشند مي تواند تحت پوشش بيمه مسئوليت قرار گيرد .. از انواع اين بيمه نامه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

الف) توليدكنندگان لوازم خانگي از قبيل اجاق گاز ، يخچال ، بخاري و تلوزيون و..
ب) توليدكنندگان لوله و اتصالات پلي اتيلن و پلي پروپيلن
ج) محصولات غذايي و دارويي و فرآورده هاي كشاورزي
د) قطعات خودرو نظير لاستيك ، ميل لنگ

دکمه بازگشت به بالا