نمایندگی بیمه دی امینی کد ۵۸۷۰

نمایندگی بیمه دی امینی کد ۵۸۷۰

مشاوره و صدور تمامی بیمه های مجاز در کشور

بیمه تخصصی مستمری حادثی

بیمه های اتومبیل ثالث و بدنه

بیمه های آتش سوزی و باربری

بیمه های مسئولیت و مهندسی

بیمه های عمر و درمان

صدور تلفنی بیمه و ارسال با پیک

بازدید اتومبیل در محل مشتریان گرامی

23
45435
6456-2

تهران-بلوار اشرفی اصفهانی

بعداز بزرگراه حکیم-سه راه باغ فیض

مجتمع تجاری هامون

طبقه سوم واحد ۸۰

نمایندگی بیمه دی امینی

۰۲۱-۴۴۲۸۵۵۳۷

فاکس

۰۲۱-۴۴۲۸۵۵۳۷

۰۹۰۲۲۹۰۵۹۳۳

۰۹۳۵۴۲۱۴۲۱۰

bimehday5870@gmail.com

۹ صبح الـــــــــــی ۱۶

با مدیریت:خانم ندا امینی

دکمه بازگشت به بالا