نمایندگی بیمه ملت کد ۷۲۱۴ صحاف

WhatsApp Image 2019-02-05 at 23.38.20
4c6cb738-e2d3-44b7-b6c5-484279fefce4
f8eefd9a-c73d-4756-9d1a-27a0f46dc304
d27b4f9e-e0b5-4277-bd94-9e6542161ac4

نمایندگی بیمه ملت کد ۷۲۱۴ صحاف

ارائه انواع بیمه های مجاز در کشور

بیمه های حوادث تورهای مسافرتی

بیمه های مسافرین خارج از کشور

بیمه های باربری  (وارداتی و صادراتی و داخلی)

انجام کلیه خدمات بدون نیاز به حضور و با تلفن

6545

تهران- خیابان انقلاب

بین کالج و میدان فردوسی

نبش کوچه پارس -پلاک۸۹

طبقه سوم واحد ۹

۰۲۱-۶۶۷۲۵۸۲۱

فکس و تلفن

۰۲۱-۶۶۷۳۴۲۸۶

واتس آپ و تلگرام

۰۹۰۲۶۴۶۴۱۲۴

 

 

sahafmellatinsurance@gmail.com

۸:۳۰ صبح الـــــــــــی ۱۷

پنجشنبه ها

۸:۳۰ الی ۱۳

با مدیریت:مریم صحاف

بیمه زندگی و سرمایه گذاری

درباره بیمه زندگی و سرمایه‌گذاری چه می‌دانید؟
آیا می‌دانید با پرداخـت مبلغی متناسب با درآمــدتان، عـلاوه بر امکان سـرمایه‌گذاری در آینده از پوشـش بیمـه زندگی در مـقابل خطر مالی ناشــی از فقــدان احـتمالی سرپرسـت خـانواده برخـوردار می‌شوید؟
بیمه زندگی و سرمایه‌گـذاری بیمـه ملت به عـنوان پشـتوانه مـالی در دوران بـازنشـسـتگی و تأمین درآمدهای آیـنـده خـانـواده از قبـیل هــزینـه‌هـای تحصــیل فـرزنــدان، ازدواج، تهیــه مســکن، درمـــان، نقـدینگی مورد نیاز و… همراه شماست.

مزايای سرمايه‌گذاری: 

۱- پرداخت سود سالیانه حاصل از سرمایه‌گذاری، ۱۶ درصد برای دو سال نخست، ۱۳ درصد برای دو سال دوم و ۱۰ درصد برای مدت مازاد بر چهار سال.
۲- پرداخت سود حاصل از سرمایه‌گذاری به صورت مشارکت در منافع علاوه بر نرخ سود علی‌الحساب.
۳- امکان سپرده‌گذاری اولیه.
۴- پرداخت وام به بیمه‌گزار، بدون نیاز به معرفی ضامن و یا دریافت وثایق ملکی، پس از پایان سال دوم.
۵- صـدور کارت اعتباری بیمه ملت مطابق  با ضوابط  بیمه‌گر به منظور خرید اقساطی.
۶- امکان افـزایش حـق بیمـه متناسب با توانایی پرداخت بیمـه‌گزار به صورت سالانه به منظور مقابله با تورم.
۷- امکان پـرداخت کل مبلغ سـرمایه‌گذاری به صـورت یـک‌جا در پـایـان دوره به بیمه‌گزار.
۸- امکان تبدیل بیمه‌نامـه به بیمـه مسـتمری (بازنشـستگی) در پـایـان مدت قرارداد.

مزايای بیمه‌ای:

۱- پرداخت ۵ تا ۲۵ برابر حق بیمه سالانه به ذینفع‌(ها) در صورت فوت بیمه‌شده (به انتخاب شخص بیمه‌گزار).
۲- پرداخت ۵ تا  ۱۲۵ برابر حق بیمه سالانه به ذینفع‌(ها) در صورت فوت بیمه‌شده در اثر حادثه (بیمه عمر + بیمه حادثه).
۳- پرداخت ۵۰ درصـد سـرمایه فوت تا حداکثر مبلغ ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال به صورت بلاعوض در صورت ابتلای فرد بیمه‌شده به امراض خاص شامل سکته قلبی، سکته مغزی، جراحی عروق (کرونر)، سرطان و پیوند اعضای اصلی بدن.
۴- پرداخت سرمایه هزینه پزشکی ناشی از حادثه تا ۲۰ درصد سرمایه فوت بر اثر حادثه و سقف ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.
۵- پرداخت سرمایه نقص عضو، از کار افتادگی جزئی و کلی ناشی از حادثه تا سقف ۲۰۰ درصد سرمایه فوت و سقف ۱،۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.
۶- پرداخت غرامت روزانه بستری شدن در بیمارستان ناشی از حادثه از روز چهارم تا ۹۰ روز و تا سقف ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال.
۷- معافیت از پرداخت حق بیمه تا پایان دوره قرارداد و برخورداری از تمام مزایای بیمه عمـر در صورت از کار افتادگـی کامل و دائم بیمه‌گزار در اثر حادثه و یا بیماری .
۸- امکان برقراری پوشش‌های بیمه‌ای  تا سن ۷۰ سالگی.
۹- امکان تقسیط حق بیمه سالیانه به صورت ماهیانه، ۲ ماهه، ۳ ماهه و ۶ ماهه.
۱۰- پوشش موقت فوت تا زمان صدور بیمه‌نامه به صورت رایگان.
۱۱- معافیت از مالیات بر درآمد و ارث.
۱۲- امکان انتقال مـزایا به غیر و پرداخت سـرمـایه به افراد مورد نظر بیمـه‌گزار.
۱۳- سـامانه شـخصی بیمـه‌گـزار برای پیـگیری وضـعیت بیمـه‌نـامه، پرداخت حق بیمه به صورت الکترونیکی و مشاهده صورتحساب.
۱۴- امکان صدور الحاقیه مالی به منظور ایجاد هرگونه تغییر در شرایط مالی بیمه‌نامه مانند افزایش/کاهش حق بیمه، سرمایه فوت، سرمایه فوت بر اثر حادثه و… .