نمایندگی بیمه کارآفرین کد ۱۰۶۷ عیوضی

نمایندگی بیمه کارآفرین کد ۱۰۶۷ عیوضی

ارائه انواع بیمه های مجاز صدور در کشور

مشاوره و صدور بیمه های عمر بصورت تخصصی

صدور بیمه های آتشسوزی مسکونی با ۷۰درصد تخفیف

کارشناسی و بازدید اتومبیل در محل

ارسال بیمه نامه های صادره به تمام نقاط شهر

مشاوره تخصصی حتی در محل

تهران -ستارخان

سه راه تهران ویلا

برج چشم انداز

طبقه اول واحد ۲

نمایندگی بیمه کارآفرین عیوضی کد ۱۰۶۷

۰۲۱-۶۶۵۱۶۶۹۲

۰۹۱۲۴۲۷۸۱۱۷

عیوضی

۰۲۱-۶۶۵۵۲۵۱۴

۰۹۱۲۱۸۷۶۱۰۹

eyvazi1067@yahoo.com

۸:۳۰ صبح الـــــــــــی ۱۸

با مدیریت:عیوضی

عمر اندوخته دار امید

شرکت بیمه کارآفرین با ارائه بیمه‌نامه عمر اندوخته‌دار امید درنظر دارد بر اساس ۱۶ سال تجربه فروش حرفه‌ای در بیمه‌های زندگی نسبت به توسعه خدمات جدید گامی دیگر بردارد.

بیمه اندوخته‌دار امید شرکت بیمه کارآفرین با تمرکز بر نیازهای بیمه‌ای خانواده، در کنار پوشش متداول فوت، ضمن تمرکز بر نحوه ارائه پوشش امراض خاص، ازکارافتادگی، نقص عضو و هزینه‌های پزشکی نگاه تازه‌ای به حقوق بیمه‌گذاران عمر دارد.

شرایط عمومی و اختصاصی

در صورت فوت بیمه‌شده، شرکت بیمه با رعایت موارد زیر، مکلف به پرداخت سرمایه عمر خریداری شده ‌است.

۱٫ بیمه‌گذار/ بیمه‌شده باید از وضعیت جسمانی و سلامتی خود اطلاعات کامل به بیمه‌گر ارائه نماید.

۲٫ بیمه‌گذار حق‌بیمه تعهد‌ شده را در موعد مقرر به شماره حساب ۸۶۲۰۰۲۰۰۹۰ نزد یکی از بانک های کارآفرین و یا ملت به حساب بیمه کارآفرین واریز نماید.

۳٫ در شرایط عمومی بیمه‌نامه عمر مواردی با عنوان استثنائات مشخص شده ‌است که خارج از تعهد بیمه‌گر است.

بازه سنی ارائه محصول: از بدو تولد تا ۸۰ سالگی

سن پذیرش صدور: برای خرید پوشش تا سن ۷۰ سال لازم است افراد قبل از ۶۵ سالگی درخواست نمایند.

برای خرید پوشش تا سن ۸۰ سال لازم است افراد قبل از ۶۰ سالگی درخواست نمایند.

میزان سرمایه

از ۱ تا ۲۵ برابر حق بیمه سالیانه – حداقل معادل ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و حداکثر معادل ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (بیست میلیارد ریال)، از بدو تولد تا ۱۵ سالگی سرمایه حداکثر تا سقف ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و از ۷۰ تا ۸۰ سالگی سرمایه حداکثر تا سقف ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.
شیوه پرداخت حق‌بیمه: سالیانه، شش‌ماهه، سه‌ماهه، ماهیانه
مدت بیمه‌نامه: ۵ تا ۳۰ سال
حق­بیمه: حداقل سالانه ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و در روش ماهیانه با حداقل قسط ۵۰۰٫۰۰۰ ریال معادل ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در سال
ضریب افزایش سالانه حق‌بیمه: ۰، %۱۰، %۱۵، %۲۰ و ۲۵% (به انتخاب بیمه‌گذار)

ضریب افزایش سالانه سرمایه فوت: ۰، %۵، %۱۰، %۱۵ و۲۰% (به انتخاب بیمه‌گذار)
امکان واریز متفرقه: پرداخت وجوه مازاد بر حق‌بیمه با کد شناسه
نرخ سود علی‌الحساب/ طبق آیین‌نامه۶۸/۲: ۲ سال اول ۱۶% – ۲سال دوم ۱۳% – مازاد بر ۴ سال ۱۰%
تامین مالی (وام) از محل ارزش بازخرید: پس از پرداخت کامل دو سال حق‌بیمه و حداکثر تا ۹۰% ارزش بازخرید، به شرط نبود قسط معوق
امکان برداشت ازمحل ارزش بازخرید: پس از پرداخت کامل دو سال حق‌بیمه و حداکثر تا ۹۰% ارزش بازخرید
ارزش بازخرید: از سال اول تا پنجم بیمه‌نامه به ترتیب معادل ۹۰، ۹۲، ۹۴، ۹۶ و ۹۸ درصد و پس از آن به میزان ۱۰۰% اندوخته محاسبه و پرداخت می‌شود.
اعتبار بیمه‌نامه: در صورت عدم پرداخت منظم حق‌بیمه، بیمه‌نامه تا زمان تکافوی اندوخته معتبر است.
خسارت فوت قابل پرداخت: سرمایه فوت بعلاوه اندوخته در تاریخ پرداخت خسارت
صرفه‌های مالیاتی: (معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده ۱۳۶ و ۱۳۷ ق .م .م) با درخواست بیمه‌گذار نسبت به صدور “گواهی مالیاتی” اقدام می‌شود.
معافیت از آزمایشات پزشکی: افراد ۱۶ تا ۶۵ سال تا سقف سرمایه فوت ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از انجام آزمایش های پزشکی معاف هستند و بیمه نامه براساس خود اظهاری صادر می شود.

برای سایر موارد براساس بخشنامه نظام غربالگری و مدیریت ریسک اقدام می شود.

تعهدات و خسارات تحت پوشش

پوشش فوت ناشی از حادثه

حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز نماید.

۱٫ بازه سنی ارائه محصول: از سن ۴ تا ۸۰ سالگی

۲٫ میزان سرمایه: از ۱ تا ۴ برابر سرمایه فوت- حداکثر معادل ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (چهل میلیارد ریال)

۱-۲ برای بازه سنی ۴ تا ۱۵ سالگی، سرمایه حادثه معادل یک برابر سرمایه فوت و تا سقف ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه می‌شود.

۲-۲ برای بازه سنی ۷۰ تا ۸۰ سالگی، سرمایه حادثه تا سقف ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه می‌شود.

پوشش نقص عضو دائم ناشی از حادثه و ازکارافتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه و بیماری

۱٫ بازه سنی ارائه محصول: از سن ۴ تا ۸۰ سالگی

۲٫ میزان سرمایه: از ۱ تا ۴ برابر سرمایه فوت- حداکثر معادل ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (چهل میلیارد ریال)

۱-۲ برای بازه سنی ۴ تا ۱۵ سالگی، معادل یک برابر سرمایه فوت و تا سقف ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه می‌شود.

۲-۲ برای بازه سنی ۷۰ تا ۸۰ سالگی، تا سقف ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه می‌شود.

۳٫ خسارت نقص‌عضو به صورت درصدی از سرمایه تعهد شده بر اساس آیین نامه ۸۴ شورای عالی بیمه پرداخت می‌شود.

۴٫ پرداخت کل سرمایه تعهد شده درصورت ازکارافتادگی کامل و دائم.

۵٫ سرمایه ازکارافتادگی کامل و دائم ناشی از بیماری با رعایت دوره انتظار یک سال، قابل پرداخت است.

پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه

۱٫ سن ارائه: از سن ۴ تا ۸۰ سالگی

۲٫ میزان سرمایه: معادل ۲۰% سرمایه حادثه- حداکثر معادل ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

برای بازه سنی ۴ تا ۱۵ سالگی و ۷۰ تا ۸۰ سالگی، تا سقف ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه می‌شود.

پوشش مقرری روزانه بستری در مراکز درمانی مجاز ناشی از حادثه

۱٫ بازه سنی ارائه محصول: از سن ۴ تا ۸۰ سالگی

۲٫ سرمایه برای تمام سنین: معادل ۰٫۰۰۳ و یا ۰٫۰۰۵ سرمایه فوت به علت حادثه، روزانه تا سقف ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۳٫ اخذ این پوشش منوط به اخذ پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه به صورت همزمان می‌باشد.

۴٫ تعهد بیمه گر از چهارمین روز بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی مجاز محاسبه و حداکثر برای مدت ۹۰ روز خواهد بود.

۵- پس از پرداخت غرامت مقرری روزانه بستری در مراکز درمانی مجاز در هر سال بیمه ای، ارائه این پوشش در سال های بعد تداوم خواهد داشت.

بسته تکمیلی خطرات اضافی حادثی

این بسته شامل پوشش خطرات اضافی ناشی از زلزله، سیل، آتشفشان، موتورسیکلت و ورزش های رزمی یا حرفه‌ای است.
بیمه‌شدگان دارنده‌ی پوشش اصلی حادثه، حق انتخاب این بسته تکمیلی را داشته و در صورت بروز خسارات ناشی از این خطرات، پرداخت خسارت کلیه‌ی پوشش‌های حادثی (در صورت اخذ آن) در تعهد شرکت بیمه کارآفرین خواهد بود.

پوشش معافیت

بیمه‌گذار درصورت ازکارافتادگی کامل و دائم (ناشی از بیماری/حادثه) بیمه‌شده از پرداخت حق‌بیمه‌ تا پایان مدت بیمه‌نامه معاف خواهد بود.

۱٫ بازه سنی ارائه محصول: از سن ۱۸ سالگی تا ۷۰ سالگی

۲٫ دوره انتظار: زمان شروع بیماری منشا ازکارافتادگی، باید حداقل یکسال پس از شروع این پوشش باشد. خطرات ناشی از حادثه دوره انتظار ندارد.

پوشش امراض خاص

ابتلا به بیماری‌های خاص غالبا چالش‌هایی را به خانواده فرد مبتلا تحمیل می‌کند. ارائه این پوشش با هدف حمایت از بیمه‌شده و کمک به مدیریت مطلوب فرآیند معالجات طبی در دوران ابتلا به هریک از بیماری‌های خاص تعهد شده و تامین بخشی از بار مالی هزینه‌های تحمیلی به خانواده در دوران سخت بیماری است.

بیماری های تحت پوشش: ۱٫انفارکتوس قلبی (سکته) ۲٫سکته مغری ۳٫انواع سرطان ۴٫پیوند اعضای اصلی بدن ۵٫ جراحی عروق کرونری ۶٫قراردادن فنردرعروق کرونر(استنت) ۷٫بازکردن تنگی های عروق کرونر توسط بالن ۸٫جراحی تعویض دریچه های قلب ۹٫ترمیم دریچه های قلب۱۰٫قراردادن پیس میکر ۱۱٫بیماری های نورون های حرکتی ۱۲٫نابینایی کامل ۱۳٫ناشنوایی کامل ۱۴٫پارکینسون ۱۵٫آلزایمر و دمانس ۱۶٫نارسایی مزمن کلیوی/ دیالیز ۱۷٫ام اس ۱۸٫کما ۱۹٫مننژیت ۲۰٫هپاتیت ب ۲۱٫هپاتیت سی ۲۲٫اچ آی وی/ایدز ۲۳٫نارسایی کبد ۲۴٫جراحی آئورت قلب ۲۵٫بیماری ماهیچه قلب ۲۶٫تومورخوش خیم مغزی ۲۷٫آنمی آپلاستیک ۲۸٫از دست دادن قدرت تکلم ۲۹٫فلجی ۳۰٫سوختگی‌های درجه سه ۳۱٫ترومای شدید سر

۱. بازه سنی ارائه محصول: از بدو تولد تا ۷۰ سالگی

۲٫ میزان سرمایه: از ۱ تا ۲ برابر پوشش سرمایه فوت به هر علت- حداکثر معادل ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (پنج میلیارد ریال)

۱-۲ سرمایه ی امراض قابل پرداخت بابت موارد ۶ و۷ ، معادل ده درصد سرمایه امراض خاص مقرر و بابت موارد ۲۳ تا ۳۱، معادل یک برابر سرمایه فوت به هر علت می باشد.

۲-۲ در صورت تحقق خطر و پرداخت خسارت موارد مشمول بند ۲-۱، پرداخت خسارت الباقی بیماری های تحت پوشش در این بیمه‌نامه به میزان ما به التفاوت سرمایه مقرر و خسارت پرداختی، در تعهد بیمه گر است.

۳٫ دوره انتظار: شش ماه از شروع این پوشش است.

۴٫ در صورت ابتلا به هریک از بیماری های خاص تعهد شده و عدم فوت تا قبل از۳۰ روز از تاریخ ابتلا، بیمه گر مکلف به پرداخت سرمایه خریداری شده از سوی بیمه گذار است.

۱-۴ سرمایه تعیین شده در صورت ابتلا بیمه شده و تائید مراکز پزشکی مستقل به طور یک جا پرداخت می‌شود.

۲-۴ پوشش امراض خاص پس از پرداخت خسارت فاقد اعتبار می‌شود، ارائه مجدد این پوشش منوط به درخواست بیمه گذار و تحلیل و پذیرش ریسک توسط بیمه‌گر خواهد بود.

۳-۴ در شرایط عمومی پوشش امراض خاص مواردی با عنوان استثنائات مشخص شده است که خارج از تعهد بیمه گر است

بیمه درمان خانواده

بیمه درمان تکمیلی از پرکاربردترین نوع پوشش های بیمه ای است. خطر بیماری ها همواره سلامتی اعضای خانواده را تهدید می کند و در زمان وقوع بیماری، به ناچار هزینه های سنگین درمان به خانواده تحمیل می شود. بیمه های درمان تکمیلی می توانند تا حدودی پرداخت هزینه های درمان را تسهیل نمایند. اما یک واقعیت وجود دارد و آن اینکه، تمام خانواده ها نمی توانند تحت پوشش بیمه های درمان تکمیلی سازمانی قرار گیرند. برای این منظور بیمه درمان خانواده مستقل از نیاز به وجود بیمه های پایه، برای پاسخ گویی به نیاز خانواده ها طراحی شده است.

بیمه درمان خانواده با ارائه طرحهای مختلف، پاسخگوی نیازهای درمانی خانواده ها می باشد که در ازای پرداخت حق بیمه تمام اعضای خانواده که سن آنها کمتر از ۷۰ سال است می توانند از این پوشش بهره مند گردند. برای دریافت این پوشش نیاز به وجود بیمه گر پایه نمی باشد. دوره انتظار جهت پوشش زایمان و سایر هزینه های مرتبط به زایمان و بارداری ۹ ماه می باشد.

در بیمه درمان خانواده هزینه های بیمارستانی از قبیل عمل های جراحی ،بستری، پاراکلینکی، جراحی های سرپائی و هم چنین هزینه های آزمایشگاه ها، آمبولانس، زایمان، عیوب انکساری، ویزیت و دارو و دندانپزشکی قابل پرداخت است. بنابراین متقاضیان می توانند بر اساس توانمدی مالی خود، پوشش مناسب را خریداری نمایند.

بیمه های تخصصی عمر بیمه کارآفرین

بیمه گذار می تواند با توجه به پوشش های مورد نیاز برای تأمین آتیه خود و یا اعضای خانواده یکی از بیمه های عمر را انتخاب نماید.

بیمه کار آفرین افتخار دارد برای نخستین بار جدیدترین نوع بیمه عمر را که در کشورهای پیشرفته رایج است و بیشترین بازده و سود را برای اندوخته های بیمه گذاران تأمین می نماید با عنوان بیمه عمر و سرمایه گذاری به هموطنان گرامی ارائه نماید. همچنین بیمه کار آفرین در سایر انواع بیمه عمر نیز که در حال حاضر در ایران رایج می باشد فعالیت دارد

تعریف بیمه عمر- خطر فوت : در این نوع بیمه خطر فوت شخص بیمه شده مورد تامین قرار گیرد یعنی در صورت فوت ( به هر علت ) شخص بیمه شده در مدت اعتبار قرارداد بیمه , سرمایه بیمه مندرج در بیمه نامه به شخص یا اشخاص ذینفع یا استفاده کنندگان تعیین شده از طرف بیمه گذار پرداخت می شود.

انواع بیمه عمر(خطر فوت ) :

 • بیمه عمر زمانی انفرادی و گروهی :

در این نوع بیمه خطر فوت شخص بیمه شده مورد تامین بیمه گر قرار می گیرد یعنی در صورت فوت شخص بیمه شده در مدت اعتبار قرارداد بیمه، سرمایه بیمه مندرج در بیمه نامه به شخص یا اشخاص ذینفع یا استفاده کنندگان تعیین شده از طرف بیمه شده پرداخت می شود. بیمه عمر زمانی ممکن است برای مدتی کوتاه (۲ یا ۳ سال) و یا برای مدت طولانی (۱۰ یا ۲۵ سال) منعقد شود. گاهی نیز بیمه نامه عمر زمانی برای مدت یکسال منعقد و سال به سال با پرداخت حق بیمه بر اساس نرخ روز تمدید می شود .(مانند بیمه نامه های عمر زمانی گروهی)
حداکثر سن مورد تعهد بیمه گر با احتساب مدت بیمه نامه در این نوع بیمه ۷۰ سال تمام می باشد.
فاکتور های تعیین حق بیمه:

 1. سرمایه بیمه ای .
 2. سن بیمه شده (در قراردادهای گروهی میانگین سنی بیمه شد گان)
 3. مدت پوشش بیمه ای .
 • بیمه عمر مانده بدهکار اعم از انفرادی و گروهی :

بیمه عمر مانده بدهکار نوعی بیمه عمر خطر فوت است که برای تضمین اقساط مانده وام در صورت فوت وام گیرنده به کار می رود.
این بیمه بیشتر مورد نیاز بانک های وام دهنده (بانک های رهنی و موسسات مالی و اعتباری ) و وام گیرندگان است. در صورت فوت وام گیرنده تحت پوشش ( بیمه شده )در مدت قرارداد , اقساط باقیمانده وام از طرف شرکت بیمه یک جا به بانک یا موسسه وام دهنده پرداخت می گردد و وثیقه مورد رهن آزاد شده و در اختیار ورثه یا استفاده کنندگان قرار گیرد.

فاکتور های تعیین حق بیمه:

 1. سرمایه درخواستی(میزان وام )
 2. سن بیمه شده (در قراردادهای گروهی میانگین سنی بیمه شد گان البته بصورت تقریبی )
 3. مدت پوشش(مدت بازپرداخت وام)

لازم به توضیح است حداکثر سن مورد تعهد بیمه گر با احتساب مدت بیمه نامه در این نوع بیمه ۷۰ سال تمام می باشد.

بیمه گذاران محترم می باید با عنایت به موارد درج شده در قسمت شرایط و تعهدات می باید اطلاعات مورد نیاز را با توجه به موارد مورد درخواست در فرم پیشنهاد تکمیل و جهت نزدیک ترین شعبه شرکت بیمه کار آفرین ارائه تا نسبت به اعلام نرخ و شرایط توسط همکاران شرکت با توجه به آخرین آیین نامه های مصوب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد

بیمه های تخصصی عمر بیمه کارآفرین

بیمه گذار می تواند با توجه به پوشش های مورد نیاز برای تأمین آتیه خود و یا اعضای خانواده یکی از بیمه های عمر را انتخاب نماید.

بیمه کار آفرین افتخار دارد برای نخستین بار جدیدترین نوع بیمه عمر را که در کشورهای پیشرفته رایج است و بیشترین بازده و سود را برای اندوخته های بیمه گذاران تأمین می نماید با عنوان بیمه عمر و سرمایه گذاری به هموطنان گرامی ارائه نماید. همچنین بیمه کار آفرین در سایر انواع بیمه عمر نیز که در حال حاضر در ایران رایج می باشد فعالیت دارد

تعریف بیمه عمر- خطر فوت : در این نوع بیمه خطر فوت شخص بیمه شده مورد تامین قرار گیرد یعنی در صورت فوت ( به هر علت ) شخص بیمه شده در مدت اعتبار قرارداد بیمه , سرمایه بیمه مندرج در بیمه نامه به شخص یا اشخاص ذینفع یا استفاده کنندگان تعیین شده از طرف بیمه گذار پرداخت می شود.

انواع بیمه عمر(خطر فوت ) :

 • بیمه عمر زمانی انفرادی و گروهی :

در این نوع بیمه خطر فوت شخص بیمه شده مورد تامین بیمه گر قرار می گیرد یعنی در صورت فوت شخص بیمه شده در مدت اعتبار قرارداد بیمه، سرمایه بیمه مندرج در بیمه نامه به شخص یا اشخاص ذینفع یا استفاده کنندگان تعیین شده از طرف بیمه شده پرداخت می شود. بیمه عمر زمانی ممکن است برای مدتی کوتاه (۲ یا ۳ سال) و یا برای مدت طولانی (۱۰ یا ۲۵ سال) منعقد شود. گاهی نیز بیمه نامه عمر زمانی برای مدت یکسال منعقد و سال به سال با پرداخت حق بیمه بر اساس نرخ روز تمدید می شود .(مانند بیمه نامه های عمر زمانی گروهی)
حداکثر سن مورد تعهد بیمه گر با احتساب مدت بیمه نامه در این نوع بیمه ۷۰ سال تمام می باشد.
فاکتور های تعیین حق بیمه:

 1. سرمایه بیمه ای .
 2. سن بیمه شده (در قراردادهای گروهی میانگین سنی بیمه شد گان)
 3. مدت پوشش بیمه ای .
 • بیمه عمر مانده بدهکار اعم از انفرادی و گروهی :

بیمه عمر مانده بدهکار نوعی بیمه عمر خطر فوت است که برای تضمین اقساط مانده وام در صورت فوت وام گیرنده به کار می رود.
این بیمه بیشتر مورد نیاز بانک های وام دهنده (بانک های رهنی و موسسات مالی و اعتباری ) و وام گیرندگان است. در صورت فوت وام گیرنده تحت پوشش ( بیمه شده )در مدت قرارداد , اقساط باقیمانده وام از طرف شرکت بیمه یک جا به بانک یا موسسه وام دهنده پرداخت می گردد و وثیقه مورد رهن آزاد شده و در اختیار ورثه یا استفاده کنندگان قرار گیرد.

فاکتور های تعیین حق بیمه:

 1. سرمایه درخواستی(میزان وام )
 2. سن بیمه شده (در قراردادهای گروهی میانگین سنی بیمه شد گان البته بصورت تقریبی )
 3. مدت پوشش(مدت بازپرداخت وام)

لازم به توضیح است حداکثر سن مورد تعهد بیمه گر با احتساب مدت بیمه نامه در این نوع بیمه ۷۰ سال تمام می باشد.

بیمه گذاران محترم می باید با عنایت به موارد درج شده در قسمت شرایط و تعهدات می باید اطلاعات مورد نیاز را با توجه به موارد مورد درخواست در فرم پیشنهاد تکمیل و جهت نزدیک ترین شعبه شرکت بیمه کار آفرین ارائه تا نسبت به اعلام نرخ و شرایط توسط همکاران شرکت با توجه به آخرین آیین نامه های مصوب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد

عمر اندوخته دار امید

شرکت بیمه کارآفرین با ارائه بیمه‌نامه عمر اندوخته‌دار امید درنظر دارد بر اساس ۱۶ سال تجربه فروش حرفه‌ای در بیمه‌های زندگی نسبت به توسعه خدمات جدید گامی دیگر بردارد.

بیمه اندوخته‌دار امید شرکت بیمه کارآفرین با تمرکز بر نیازهای بیمه‌ای خانواده، در کنار پوشش متداول فوت، ضمن تمرکز بر نحوه ارائه پوشش امراض خاص، ازکارافتادگی، نقص عضو و هزینه‌های پزشکی نگاه تازه‌ای به حقوق بیمه‌گذاران عمر دارد.

شرایط عمومی و اختصاصی

در صورت فوت بیمه‌شده، شرکت بیمه با رعایت موارد زیر، مکلف به پرداخت سرمایه عمر خریداری شده ‌است.

۱٫ بیمه‌گذار/ بیمه‌شده باید از وضعیت جسمانی و سلامتی خود اطلاعات کامل به بیمه‌گر ارائه نماید.

۲٫ بیمه‌گذار حق‌بیمه تعهد‌ شده را در موعد مقرر به شماره حساب ۸۶۲۰۰۲۰۰۹۰ نزد یکی از بانک های کارآفرین و یا ملت به حساب بیمه کارآفرین واریز نماید.

۳٫ در شرایط عمومی بیمه‌نامه عمر مواردی با عنوان استثنائات مشخص شده ‌است که خارج از تعهد بیمه‌گر است.

بازه سنی ارائه محصول: از بدو تولد تا ۸۰ سالگی

سن پذیرش صدور: برای خرید پوشش تا سن ۷۰ سال لازم است افراد قبل از ۶۵ سالگی درخواست نمایند.

برای خرید پوشش تا سن ۸۰ سال لازم است افراد قبل از ۶۰ سالگی درخواست نمایند.

میزان سرمایه

از ۱ تا ۲۵ برابر حق بیمه سالیانه – حداقل معادل ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و حداکثر معادل ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (بیست میلیارد ریال)، از بدو تولد تا ۱۵ سالگی سرمایه حداکثر تا سقف ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و از ۷۰ تا ۸۰ سالگی سرمایه حداکثر تا سقف ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.
شیوه پرداخت حق‌بیمه: سالیانه، شش‌ماهه، سه‌ماهه، ماهیانه
مدت بیمه‌نامه: ۵ تا ۳۰ سال
حق­بیمه: حداقل سالانه ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال و در روش ماهیانه با حداقل قسط ۵۰۰٫۰۰۰ ریال معادل ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در سال
ضریب افزایش سالانه حق‌بیمه: ۰، %۱۰، %۱۵، %۲۰ و ۲۵% (به انتخاب بیمه‌گذار)

ضریب افزایش سالانه سرمایه فوت: ۰، %۵، %۱۰، %۱۵ و۲۰% (به انتخاب بیمه‌گذار)
امکان واریز متفرقه: پرداخت وجوه مازاد بر حق‌بیمه با کد شناسه
نرخ سود علی‌الحساب/ طبق آیین‌نامه۶۸/۲: ۲ سال اول ۱۶% – ۲سال دوم ۱۳% – مازاد بر ۴ سال ۱۰%
تامین مالی (وام) از محل ارزش بازخرید: پس از پرداخت کامل دو سال حق‌بیمه و حداکثر تا ۹۰% ارزش بازخرید، به شرط نبود قسط معوق
امکان برداشت ازمحل ارزش بازخرید: پس از پرداخت کامل دو سال حق‌بیمه و حداکثر تا ۹۰% ارزش بازخرید
ارزش بازخرید: از سال اول تا پنجم بیمه‌نامه به ترتیب معادل ۹۰، ۹۲، ۹۴، ۹۶ و ۹۸ درصد و پس از آن به میزان ۱۰۰% اندوخته محاسبه و پرداخت می‌شود.
اعتبار بیمه‌نامه: در صورت عدم پرداخت منظم حق‌بیمه، بیمه‌نامه تا زمان تکافوی اندوخته معتبر است.
خسارت فوت قابل پرداخت: سرمایه فوت بعلاوه اندوخته در تاریخ پرداخت خسارت
صرفه‌های مالیاتی: (معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده ۱۳۶ و ۱۳۷ ق .م .م) با درخواست بیمه‌گذار نسبت به صدور “گواهی مالیاتی” اقدام می‌شود.
معافیت از آزمایشات پزشکی: افراد ۱۶ تا ۶۵ سال تا سقف سرمایه فوت ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از انجام آزمایش های پزشکی معاف هستند و بیمه نامه براساس خود اظهاری صادر می شود.

برای سایر موارد براساس بخشنامه نظام غربالگری و مدیریت ریسک اقدام می شود.

تعهدات و خسارات تحت پوشش

پوشش فوت ناشی از حادثه

حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز نماید.

۱٫ بازه سنی ارائه محصول: از سن ۴ تا ۸۰ سالگی

۲٫ میزان سرمایه: از ۱ تا ۴ برابر سرمایه فوت- حداکثر معادل ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (چهل میلیارد ریال)

۱-۲ برای بازه سنی ۴ تا ۱۵ سالگی، سرمایه حادثه معادل یک برابر سرمایه فوت و تا سقف ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه می‌شود.

۲-۲ برای بازه سنی ۷۰ تا ۸۰ سالگی، سرمایه حادثه تا سقف ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه می‌شود.

پوشش نقص عضو دائم ناشی از حادثه و ازکارافتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه و بیماری

۱٫ بازه سنی ارائه محصول: از سن ۴ تا ۸۰ سالگی

۲٫ میزان سرمایه: از ۱ تا ۴ برابر سرمایه فوت- حداکثر معادل ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (چهل میلیارد ریال)

۱-۲ برای بازه سنی ۴ تا ۱۵ سالگی، معادل یک برابر سرمایه فوت و تا سقف ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه می‌شود.

۲-۲ برای بازه سنی ۷۰ تا ۸۰ سالگی، تا سقف ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه می‌شود.

۳٫ خسارت نقص‌عضو به صورت درصدی از سرمایه تعهد شده بر اساس آیین نامه ۸۴ شورای عالی بیمه پرداخت می‌شود.

۴٫ پرداخت کل سرمایه تعهد شده درصورت ازکارافتادگی کامل و دائم.

۵٫ سرمایه ازکارافتادگی کامل و دائم ناشی از بیماری با رعایت دوره انتظار یک سال، قابل پرداخت است.

پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه

۱٫ سن ارائه: از سن ۴ تا ۸۰ سالگی

۲٫ میزان سرمایه: معادل ۲۰% سرمایه حادثه- حداکثر معادل ۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

برای بازه سنی ۴ تا ۱۵ سالگی و ۷۰ تا ۸۰ سالگی، تا سقف ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ارائه می‌شود.

پوشش مقرری روزانه بستری در مراکز درمانی مجاز ناشی از حادثه

۱٫ بازه سنی ارائه محصول: از سن ۴ تا ۸۰ سالگی

۲٫ سرمایه برای تمام سنین: معادل ۰٫۰۰۳ و یا ۰٫۰۰۵ سرمایه فوت به علت حادثه، روزانه تا سقف ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

۳٫ اخذ این پوشش منوط به اخذ پوشش هزینه پزشکی ناشی از حادثه به صورت همزمان می‌باشد.

۴٫ تعهد بیمه گر از چهارمین روز بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی مجاز محاسبه و حداکثر برای مدت ۹۰ روز خواهد بود.

۵- پس از پرداخت غرامت مقرری روزانه بستری در مراکز درمانی مجاز در هر سال بیمه ای، ارائه این پوشش در سال های بعد تداوم خواهد داشت.

بسته تکمیلی خطرات اضافی حادثی

این بسته شامل پوشش خطرات اضافی ناشی از زلزله، سیل، آتشفشان، موتورسیکلت و ورزش های رزمی یا حرفه‌ای است.
بیمه‌شدگان دارنده‌ی پوشش اصلی حادثه، حق انتخاب این بسته تکمیلی را داشته و در صورت بروز خسارات ناشی از این خطرات، پرداخت خسارت کلیه‌ی پوشش‌های حادثی (در صورت اخذ آن) در تعهد شرکت بیمه کارآفرین خواهد بود.

پوشش معافیت

بیمه‌گذار درصورت ازکارافتادگی کامل و دائم (ناشی از بیماری/حادثه) بیمه‌شده از پرداخت حق‌بیمه‌ تا پایان مدت بیمه‌نامه معاف خواهد بود.

۱٫ بازه سنی ارائه محصول: از سن ۱۸ سالگی تا ۷۰ سالگی

۲٫ دوره انتظار: زمان شروع بیماری منشا ازکارافتادگی، باید حداقل یکسال پس از شروع این پوشش باشد. خطرات ناشی از حادثه دوره انتظار ندارد.

پوشش امراض خاص

ابتلا به بیماری‌های خاص غالبا چالش‌هایی را به خانواده فرد مبتلا تحمیل می‌کند. ارائه این پوشش با هدف حمایت از بیمه‌شده و کمک به مدیریت مطلوب فرآیند معالجات طبی در دوران ابتلا به هریک از بیماری‌های خاص تعهد شده و تامین بخشی از بار مالی هزینه‌های تحمیلی به خانواده در دوران سخت بیماری است.

بیماری های تحت پوشش: ۱٫انفارکتوس قلبی (سکته) ۲٫سکته مغری ۳٫انواع سرطان ۴٫پیوند اعضای اصلی بدن ۵٫ جراحی عروق کرونری ۶٫قراردادن فنردرعروق کرونر(استنت) ۷٫بازکردن تنگی های عروق کرونر توسط بالن ۸٫جراحی تعویض دریچه های قلب ۹٫ترمیم دریچه های قلب۱۰٫قراردادن پیس میکر ۱۱٫بیماری های نورون های حرکتی ۱۲٫نابینایی کامل ۱۳٫ناشنوایی کامل ۱۴٫پارکینسون ۱۵٫آلزایمر و دمانس ۱۶٫نارسایی مزمن کلیوی/ دیالیز ۱۷٫ام اس ۱۸٫کما ۱۹٫مننژیت ۲۰٫هپاتیت ب ۲۱٫هپاتیت سی ۲۲٫اچ آی وی/ایدز ۲۳٫نارسایی کبد ۲۴٫جراحی آئورت قلب ۲۵٫بیماری ماهیچه قلب ۲۶٫تومورخوش خیم مغزی ۲۷٫آنمی آپلاستیک ۲۸٫از دست دادن قدرت تکلم ۲۹٫فلجی ۳۰٫سوختگی‌های درجه سه ۳۱٫ترومای شدید سر

۱. بازه سنی ارائه محصول: از بدو تولد تا ۷۰ سالگی

۲٫ میزان سرمایه: از ۱ تا ۲ برابر پوشش سرمایه فوت به هر علت- حداکثر معادل ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (پنج میلیارد ریال)

۱-۲ سرمایه ی امراض قابل پرداخت بابت موارد ۶ و۷ ، معادل ده درصد سرمایه امراض خاص مقرر و بابت موارد ۲۳ تا ۳۱، معادل یک برابر سرمایه فوت به هر علت می باشد.

۲-۲ در صورت تحقق خطر و پرداخت خسارت موارد مشمول بند ۲-۱، پرداخت خسارت الباقی بیماری های تحت پوشش در این بیمه‌نامه به میزان ما به التفاوت سرمایه مقرر و خسارت پرداختی، در تعهد بیمه گر است.

۳٫ دوره انتظار: شش ماه از شروع این پوشش است.

۴٫ در صورت ابتلا به هریک از بیماری های خاص تعهد شده و عدم فوت تا قبل از۳۰ روز از تاریخ ابتلا، بیمه گر مکلف به پرداخت سرمایه خریداری شده از سوی بیمه گذار است.

۱-۴ سرمایه تعیین شده در صورت ابتلا بیمه شده و تائید مراکز پزشکی مستقل به طور یک جا پرداخت می‌شود.

۲-۴ پوشش امراض خاص پس از پرداخت خسارت فاقد اعتبار می‌شود، ارائه مجدد این پوشش منوط به درخواست بیمه گذار و تحلیل و پذیرش ریسک توسط بیمه‌گر خواهد بود.

۳-۴ در شرایط عمومی پوشش امراض خاص مواردی با عنوان استثنائات مشخص شده است که خارج از تعهد بیمه گر است

بیمه درمان خانواده

بیمه درمان تکمیلی از پرکاربردترین نوع پوشش های بیمه ای است. خطر بیماری ها همواره سلامتی اعضای خانواده را تهدید می کند و در زمان وقوع بیماری، به ناچار هزینه های سنگین درمان به خانواده تحمیل می شود. بیمه های درمان تکمیلی می توانند تا حدودی پرداخت هزینه های درمان را تسهیل نمایند. اما یک واقعیت وجود دارد و آن اینکه، تمام خانواده ها نمی توانند تحت پوشش بیمه های درمان تکمیلی سازمانی قرار گیرند. برای این منظور بیمه درمان خانواده مستقل از نیاز به وجود بیمه های پایه، برای پاسخ گویی به نیاز خانواده ها طراحی شده است.

بیمه درمان خانواده با ارائه طرحهای مختلف، پاسخگوی نیازهای درمانی خانواده ها می باشد که در ازای پرداخت حق بیمه تمام اعضای خانواده که سن آنها کمتر از ۷۰ سال است می توانند از این پوشش بهره مند گردند. برای دریافت این پوشش نیاز به وجود بیمه گر پایه نمی باشد. دوره انتظار جهت پوشش زایمان و سایر هزینه های مرتبط به زایمان و بارداری ۹ ماه می باشد.

در بیمه درمان خانواده هزینه های بیمارستانی از قبیل عمل های جراحی ،بستری، پاراکلینکی، جراحی های سرپائی و هم چنین هزینه های آزمایشگاه ها، آمبولانس، زایمان، عیوب انکساری، ویزیت و دارو و دندانپزشکی قابل پرداخت است. بنابراین متقاضیان می توانند بر اساس توانمدی مالی خود، پوشش مناسب را خریداری نمایند.

بیمه های تخصصی عمر بیمه کارآفرین

بیمه گذار می تواند با توجه به پوشش های مورد نیاز برای تأمین آتیه خود و یا اعضای خانواده یکی از بیمه های عمر را انتخاب نماید.

بیمه کار آفرین افتخار دارد برای نخستین بار جدیدترین نوع بیمه عمر را که در کشورهای پیشرفته رایج است و بیشترین بازده و سود را برای اندوخته های بیمه گذاران تأمین می نماید با عنوان بیمه عمر و سرمایه گذاری به هموطنان گرامی ارائه نماید. همچنین بیمه کار آفرین در سایر انواع بیمه عمر نیز که در حال حاضر در ایران رایج می باشد فعالیت دارد

تعریف بیمه عمر- خطر فوت : در این نوع بیمه خطر فوت شخص بیمه شده مورد تامین قرار گیرد یعنی در صورت فوت ( به هر علت ) شخص بیمه شده در مدت اعتبار قرارداد بیمه , سرمایه بیمه مندرج در بیمه نامه به شخص یا اشخاص ذینفع یا استفاده کنندگان تعیین شده از طرف بیمه گذار پرداخت می شود.

انواع بیمه عمر(خطر فوت ) :

 • بیمه عمر زمانی انفرادی و گروهی :

در این نوع بیمه خطر فوت شخص بیمه شده مورد تامین بیمه گر قرار می گیرد یعنی در صورت فوت شخص بیمه شده در مدت اعتبار قرارداد بیمه، سرمایه بیمه مندرج در بیمه نامه به شخص یا اشخاص ذینفع یا استفاده کنندگان تعیین شده از طرف بیمه شده پرداخت می شود. بیمه عمر زمانی ممکن است برای مدتی کوتاه (۲ یا ۳ سال) و یا برای مدت طولانی (۱۰ یا ۲۵ سال) منعقد شود. گاهی نیز بیمه نامه عمر زمانی برای مدت یکسال منعقد و سال به سال با پرداخت حق بیمه بر اساس نرخ روز تمدید می شود .(مانند بیمه نامه های عمر زمانی گروهی)
حداکثر سن مورد تعهد بیمه گر با احتساب مدت بیمه نامه در این نوع بیمه ۷۰ سال تمام می باشد.
فاکتور های تعیین حق بیمه:

 1. سرمایه بیمه ای .
 2. سن بیمه شده (در قراردادهای گروهی میانگین سنی بیمه شد گان)
 3. مدت پوشش بیمه ای .
 • بیمه عمر مانده بدهکار اعم از انفرادی و گروهی :

بیمه عمر مانده بدهکار نوعی بیمه عمر خطر فوت است که برای تضمین اقساط مانده وام در صورت فوت وام گیرنده به کار می رود.
این بیمه بیشتر مورد نیاز بانک های وام دهنده (بانک های رهنی و موسسات مالی و اعتباری ) و وام گیرندگان است. در صورت فوت وام گیرنده تحت پوشش ( بیمه شده )در مدت قرارداد , اقساط باقیمانده وام از طرف شرکت بیمه یک جا به بانک یا موسسه وام دهنده پرداخت می گردد و وثیقه مورد رهن آزاد شده و در اختیار ورثه یا استفاده کنندگان قرار گیرد.

فاکتور های تعیین حق بیمه:

 1. سرمایه درخواستی(میزان وام )
 2. سن بیمه شده (در قراردادهای گروهی میانگین سنی بیمه شد گان البته بصورت تقریبی )
 3. مدت پوشش(مدت بازپرداخت وام)

لازم به توضیح است حداکثر سن مورد تعهد بیمه گر با احتساب مدت بیمه نامه در این نوع بیمه ۷۰ سال تمام می باشد.

بیمه گذاران محترم می باید با عنایت به موارد درج شده در قسمت شرایط و تعهدات می باید اطلاعات مورد نیاز را با توجه به موارد مورد درخواست در فرم پیشنهاد تکمیل و جهت نزدیک ترین شعبه شرکت بیمه کار آفرین ارائه تا نسبت به اعلام نرخ و شرایط توسط همکاران شرکت با توجه به آخرین آیین نامه های مصوب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد

دکمه بازگشت به بالا