گلفروشی گلسار تهران

قبول کلیه سفارشات

گلفروشی گلسار تهران

تهران

میدان تیموری

جنب دانشکده مدیریت اقتصادشریف

پلاک۱۳۸

 

۰۲۱-۶۶۰۰۵۶۳۲

۰۹۱۲۵۰۲۹۰۲۹

شعبه دو

۰۲۱-۶۶۵۱۵۲۰۴

۰۹۱۹۵۵۵۵۱۱۰

با مدیریت:حسینی

دکمه بازگشت به بالا