گیلان خوراک

رستوران گیلان خوراک

سرویس رایگان در محدوده

 

گیلان خوراک شهران

تهران-شهران

بین فلکه اول و دوم شهران

روبروی بانک توسعه تهاون

رستوران گیلان خوراک

۰۲۱-۴۴۳۴۱۵۶۲

۰۲۱-۴۴۳۴۱۵۴۶

مدیریت

۰۹۱۲۲۴۳۰۵۶۲

۱۲ الی ۱۶:۳۰

۱۹ الی ۲۳:۳۰

با مدیریت:کرم پور

دکمه بازگشت به بالا