تعبیر خواب

 

تعبیر خواب از دوران های گذشته زندگی نسل بشر مورد توجه ویژه ای برای انسان قرار داشته است.در ادیان مختلف به صورتهای متفاوتی با این موضوع برخورد می شده تا جائیکه در کامل ترین دین بشری اسلام،خداوند به شکل های مختلفی در قرآن و در آیات متعددی به صراحت در این خصوص اشاراتی داشته است و تصریح داشته پاره ای از خواب ها انعکاس آینده دور یا نزدیک خواهد بود.

یکی از معروفترین خوابهای تاریخ بشری ،خواب پادشاه مصر و تفسیر حضرت یوسف (ع) بوده که زمینه رشد وی را به اذن خوادند تا عزیزی مصر فراهم نمود.

روایتی از حضرت پیامبر اکرم(ص) در خصوص تفسیر و تعبیر خواب ها به این منضمون نقل شده است:

خواب ها و رویاهای انسان بر سه گونه است،گاهی بشارت از ناحیه خداوند است،در برخی از موارد وسیله غم و اندون و نگرانی از سوی شیطان است و در نوع سوم افکاری است که انسان در تصورات خود میپروراند و آنها را در خواب میبینید.

تعبیر خواب

تعبیر خواب
تعبیر خواب

در این قسمت ضمن اینکه شما را به ادامه مطالعه مطلب جامعی که در مجله ایران در خصوص تعبیر خواب تهیه شده دعوت میکنیم تا ابعاد بسیاری از نکات ظریف این موضوع برای شما روشن گردد ،از جدول زیر میتوانید عنوان خواب خود را با توجه به حروف الفبا جستجو نموده و برای روشن شدن تعبیرش روی آنها کلیک نمایید.

چنانچه با گوشی موبایل این مطلب را مشاهده مینمایید برای دیدن کامل جدول زیر ،به سمت راست و یا چپ اسکرول نمایید.

 

تعابیر خواب بر اساس حروف
آ الف ب پ ت ث ج چ ح خ د
ذ ر ز ژ س ش ص ض ط ظ ع
غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

 

مسلما بسیاری از خوابهای انسان که جنبه غیر معنوی داشته و یا نتیجه افکار روزانه آشفته هستند دارای تفسیر روشن و تعبیر قابل قبولی نخواهند بود.

از سوی دیگر غربی ها که تعبیر خواب ها را به سمت و سوی علوم روانشناسی سوق میدهند در بیشتر موراد جنبه های مادی و دنیوی برای آنان قائل شده و آنها را بر اساس آنگونه تفکرات ،تفسیر میکنند.

فروید و پیروان مکتب او یک نوع تفسیر و تعبیر مادی دیگری برای خواب دارند ،آنها میگویند:خواب و رویا عبارتست از ارضای تمایلات واپس زده شده و سرکوفته ای که همیشه با تغییر و تبدیل های مسیر برای فریب ((من)) به عرصه خودآگاهی روی می آورد.

برخی از فلاسفه ،خواب و رویا را بر سه دسته تقسیم میکنند :

۱ – دسته اول مربوط به زندگی گذشته هر انسان است که شامل آرزوها و امیال وی میگردد که معمولا نمیتوان تعبیرهای خاصی برای آنها در نظر گرفت.

۲- دسته دوم خوابهای پریشانی که نامفهوم بوده و متاثر از خیال و توهم است که این نوع خواب ها نیز تعبیر بجا و درستی نخواهند داشت.

۳ – دسته سوم خوابهایی است که مربوط به آینده بوده و گواهی از در خود به همراه دارند.

شکی نیست وجوه روحانی و پاکی درون و اخلاق هر فردی همانطور که در بسیاری از جهات زندگی وی را کمک مینماید در خصوصخواب ها و رویا ها نیز وی را بیشتر در معرض خوابهای صادقانه قرار میدهد.

علم تعبیر خواب از علومی است که معمولا سینه به سینه نقل شده و بیشتر بر اساس تجربه و همچنین تاکید و راهنایی بزرگان بخصوص علمای دینی میباشد.

کسانی که میخواهند به دنبال اینگونه حقایق بروند باید به صورت جدی در طهارت نفس خود و صفای باطن تلاش مجدانه را به ثمر برسانند.

افرادی که باطن آنها به حقایق شکفته میشود به موهبتی رسیده و ابتدا خود خوابهای خوش و پرمعنایی میبینند.هرچند که مسلما صاحب آه و سوز و درد خواهند بود.

برای بسیاری از ما مهمترین منبه شناخت علم تعبیر و قواعد آن قرآن کریم است.قرآن کریم در آیات خود چهره های گوناگون علم رویا را برمیشمرد و به صورت واضح خصوصیات معبران(تعبیر کنندگان) خواب ها و رویا ها را میشناساند.

سوره یوسف از ویژگی بسیار مهمی در این خصوص در قرآن کریم برخوردار است .بجاست که به چند مورد استفاده قرآن در خصوص رویا و تعبیر خواب اشاره ای داشته باشیم:

(آیه ۴۳ سوره یوسف): ای بزرگان مرا به تعبیر خوابم آگاه کنید، اگر علم آنرا میدانید

(آیه ۶۰ سوره اسراء):و خوابی که به تو ارائه دادیم جز برای آزمایش مردم نبود.

(آیه ۲۷ سوره فتح):البته خداوند راستی رویای رسولش را آشکار ساخت.

(آیه ۵ سوره یوسف):خوابت را برای برادرانت بازگو نکن که بر تو حسد و مکر میورزند.

تعبیر خواب
تعبیر خواب

علم تعبیر،دانشی موهبتی

این علم علی رغم اینکه بیشتر موهبتی از سوی پروردگار متعال به انسانهای پاک و با طینت پاک است ،اما اکتسابی نیز میباشد.

صاحبان واقعی این علم معمولا کسانی هستند که مورد توجه حضرت پروردگار قرار گرفته اند و صاحبان این علم اگر چه بطورکلی متکی بر باطن خود بوده اند برخی از آنها بر آموخته ها و یافته های دیگران نیز تکیه میکرده اند.

قرآن کریم در خصوص علم تعبیر حضرت یوسف(ع) میفرماید:

به تو دانش خوتب گزاری را آموخت (آیه ۶ سوره یوسف)

در مذهب شیعیان راس این علم در وجود نازنین حضرت رسوا اکرم(ص) و ائمه معصومین بخصوص حضرت فاطمه زهرا (س) دیده میشود.

برخی از ویژگی های خواب گزاران مورد تایید

مسلما خواب گزار و تعبیر کننده خواب در ابتدا میبایست به گوهر صداقت و پاکی مزین باشد و پس از ان مهارت و آگاهی و دقت در این رشته را در سر لوحه کاری خود قرار دهد .

معبر خوابی که بتوان بر وی تکیه نمود و از راهنمایی او بهره مند شد کسی است که اقتدار دریافت حقایق را به حد لازم داشته باشد.

و اینگونه است که از همه جهات شرعی و معنوی و علمی کا وی مورد تایید خواهد بود.

علم تعبیر خواب یک حقیقت آمیخته شده به زندگی انسانی است ،اما متاسفانه برخی از ناآگاهان بدون در نظر گرفتن اصول و قواعد و مناسبت های روحی و معنوی نسبت به اظهار نظر های غیر اصولی اقدام میکنند که ممکن است با خود پیامدهای ناخوشایندی مانند ناامیدی ها و دور شدن از واقعیت را همراه داشته باشد.

ارکان علم تعبیر و خواب

در علم تعبیر چند رکن کلی وجود دارد که هریک از آنها دارای خصوصیات و احکام خاصی است.

رکن اول :شخص معبر و خصوصیات و شرایط مختلف اوست.

رکن دوم:تشخیص نوع خواب است که میتواند نقش اساسی در یافتن چهره باطنی داشته باشد.

رکن سوم:چگونگی خواب و رویایی است که دیده میشود از جهت ویژگی ها و شرایط کلی آن و همچنین اقسام و انواع زمان و مکان مختلف.

چهارمین رکن:صاحب خواب و فردی است که رویا را دیده است و توجه به خصوصیات و حالات مختلف و نوع اخلاق و روش و منش آن فرد است.

رکن پنجم: نفس تعبیر و حقایق مفهومی و مصداقی تعبیر در جهات ترکیبی و تجزیه و نحوه انتقال و بازیابی واقیت های آن است.

پیچیدگی خواب

هرچقدر عوامل داخلی و خارجی فراوان و مختلفی علل و اسباب خواب و رویا شوند ،تعبیر نیز به همان نسبت گسترئه ،مشگل و پیچیده خواهد بود و حالات و تعابیر گوناگونی میتواند به خود بگیرد.

گاها فردی واقعیتی را در خواب میبیند و تعبیری ندارد و هماندیده شده واقع میشود.

در این راستاست که بایستی کار معبر بسیار دقیق باشد تا با توجه به ارکان مختلف و وجوه گوناگون خواب و رویا فرد بتواند به نزدیک ترین تعبیر صادق اشاره نماید.

علم تعبیر و رویا باید همانند دیگر رشته ها علمی و فنی اصولی باشد.هنگامی که فردی متخصص مشگلی را در محدوده کاری خود نمی بیند و یا حل آنرا در توانایی خود ارزیابی نمیکند بهتر است برای رعایت اصل صداقت آنرا به دیگری که توان و تجربه بهتر و کافی در این خصوص دارد واگذار نماید.

در خصوص تعبیر خواب نیز این موضوع صادق است و بایستی افراد اصل صداقت را بنای کار خود قرار دهند.

دانش فراست

برای تعبیر خواب ،آگاهی در علم فراست به معنی برداشت های فنی و دقیق از ظرایف آفرینش موجودات و اشا ،امری ضروری است تا معبر خواب بتواند به واسطه خصوصیات و حالت های مختلف جسمانی و روحانی و حالات روحی افراد بر نوع تعبیر و ثمر آن خواب اطلاع کامل پیدا کند.مسلما مهمترین این منبع را میتوان قرآن کریم دانست.

روایات مختلفی بر این نکته تاکید دارد که مواظب آگاهی ها و دقت های مومن باشید و مومن را دست کم نبینید و در مقابل وی بی ملاحظه نباشید.

این امور از فطرت و سیمای اهل حق مورد نظر است که انها بیش از دیگران به امور معنوی و مادی اطراف خود دقت لازم را دارند تا نتایج حاصله از امور را بتوانند به شایستگی تحلیل کنند .

بدیهی است این امر در خصوص معبرین خواب و رویا نیز مصداق کاملی از خود بروز پیدا نموده و تاثیر شگرفی در صحت و صداقت تعبیر خواب خواهد داشت

تاویل و یافتن باطن

تاویل و باطن میتواند منحصر به خواب و رویا نباشد و به همه موجودات و اشا پیرامون ما گسترش یابد.

تاویل دستیابی به چهره واقعی و باطن چیزی را گویند.تاویل همانند تعبیر کوششی در جهت یافتن باطن امور و اشیا میباشد همانطور که چنین کوششی را در جهت رویا تعبیر مینامند.

تاویل شعور باطن را بکار میگیرد و عقل و اندیشه انسان را به فعالیت وا میدارد و وی را با حقایقی آشنا میسازد که قابل مقایسه با امور ظاهر نیست.

تعبیر خواب
تعبیر خواب

جدول زمانی تعابیر خواب ها

نقل شده که خواب و رویاهای انسان در مقاطع مختلف زمانی  مانند ساعات مختلف شبانه روز و یا روزهای ماه معمولا با تفاسیر مختلفی روبرو میشوند .آنچه اینجا بیان شده است مطالبی است که از بزرگ تران این علم که نسبت به آن صحه گذاشته اند عنوان شده و البته لازم است با افرادی که در این خصوص تجربه کافی دارند مشورت های لازم صورت پذیرد.

از حضرت امام جعفر صادق (ع) نقل شده است:

خواب اول ماه صادق نیست.

خواب در دوم و سوم ماه برعکس تلقی میشود.

خواب چهارم و پنجم ماه تعابریش به تاخیر زمانی  خواهد افتاد.

خوابهای روزهای ششم و هفتم و هشتم و نهم خوابهای صادق است.

خوابهای روزهای دهم ،یازدهم و دوازدهم با تاخیر زمانی محقق میشود.

خوابهای سیزده ،چهارده و پانزده هر ماه معمولا باطل است.

خوابهای شانزدهم و هفدهم هرماه با تاخیر انجام میشود.

خوابها و رویاهای روزهای هجدهم و نوزدهم صادق است.

خوابها و رویاهای بیستم و بیست و یکم هر ماه صحیح نیست.

خواب و رویاهای روزهای بیست و دوم و بیست و سوم هرماه خبر از شادی و مسرت به دنبال دارد.

خوابهای بیست و چهارم و بیست و پنجم و بیست و ششم و بیست و هفتم هر ماه بر عکس خواهد بود.

خوابهای بیست و هشتم و بیست و نهم و سی ام هر ماه درست است.

از سلمان فارسی در روایتی نقل شده که خوابها را بر اساس روزهای شمسی تقسیم بندی نموده و به شرح زیر عنوان شده است:

روز ششم هرماه بعداز یک یا دو روز قابل تعبیر است.

روز نهم هر ماه در همان روز قابل تعبیر است.

روز یازدهم هرماه بعد از بیست روز انجام میپذیرد.

روز سیزدهم هرماه بعداز ۹ روز تعبیر میشود.

روز چهاردهم بعد از ۲۶ روز انجام میشود.

روز پانزدهم بعد از ۳ روز تعبیر میشود.

و در روزهای بیست و هشتم و بیست و نهم و سی ام هر ماه شمسی تعبیرش در همان روز قابل لمس خواهد بود.

در نقلی دیگر در خصوص دیدن خوابها و رویاها با ملاک ماه های قمری برخی به اشکال زیر اعتقاد بر صحت و باطل بودن آنها دارند:

در ماه ربیع الاول شادی و برکت از خوابها تعبیر میشود.

در ماه ربیع الثانی حواب و رویا خوب دیر تعبیر شده و خوابهای بد زود تعبیر میشود.

در ماه جمادی الاول از نتایج خوابها در تعبیرش از خرید و فروش پرهیز کند.

در ماه جمادی الثانی خوابهای خوب دیر تعبیر میشوند.

ماه رجب بسیار ماه پربرکتی است و گشایش امور در خوابهای خوب و خیر بسیار است و خوابهای بد نیز به خوبی تعبیر میشوند.

در ماه شعبان معمولا هر آنچه هست خیر و نیکی است و خوابهای بد تعبیر نمیشوند.

در ماه مبارک رمضان درهای سختی بسته شده و بنابراین خوابهای خوب بسیار پربرکت و به خواب و رویاهای ناپسند نبایستی توجه کرد.

در ماه شوال خواب و رویاهای بد زود تعبیر میشوند.

در ماه ذیقعده از خوابهای سفر پرهیز کرده و انجام ندهند.

در ماه ذیحجه که بسیار پربرکت است خوابهای سفر را انجام داده و رشته امور را بدست گیرند.

تعبیر خواب
تعبیر خواب

تفاوت خواب زن و مرد

 

متاسفانه یک گفتار قدیمی در بین ایرانیان وجود داشته و آنهم مصداق (خواب زن چپه) فراگیر است.

اما آنچه که از قدیم الایام در این تعبیر بیان شده است خواب (ظن) به معنی گمان و وهم بوده که معمولا از دلمشولی های روزانه و دنیوی و یا مسائل حل نشده زندگی ما نشاط میگیرد مه معبرین با تجربه آنها را برعکس و یادرواقع نادرست میپندارند ،اما مردم در مرور زمان ظن را به زن (به عنوان جنسیت) تلقی نموده اند و اصطلاح (خواب زن چپه) را بین خود بارها تکرار کرده اند و چه بسیار خوابهای مهمی که توسط بانوان دیده شده و خواهد شد و دارای تعابیر عمیق و صحیح میباشد.

بنابراین تفاوتی در خوابهای مردان و زنان نباید جستجو کرد و هر آنچه در خواب آقایان تعبیر دارد ،معمولا در خواب و رویاهای خانم ها نیز مصداق دارد.

معبرین بزرگ خواب و رویا

معمولا آنچه که بر اساس آن خوابها و رویاها تعبیر میشوند از معبرین بزرگ اسلامی و اولیا خدا و همچنین برخی از تعبیر کنندگان علوم روانشناسی غربی قوام گرفته است و استنتاج میشود.

مهبرین بزرگی مانند:

حضرت امام جعفر صادق(ع)

حضرت دانیال نبی(ع)

محمد بن سیرین

جابر مغربی

ابراهیم کرمانی

وهمچنین معبرین غربی مانند

لیلا برایت

زیگموند فروید

کارل گوستاو یونگ

 بسیاری از سرشناسان دیگر.

خواب های متداول در بین افراد

برخی از خوابها و رویاها هستند که بسیاری از مردم را درگیر خود مینمایند .بسیاری از شیوه های زندگی روزمره و همچنین برخی از اعتقادات و باورهای انسانها در بروز این خوابها نقش مهمی ایفا میکنند .

در این مطلب مجله ایران به تعدادی از آنها اشاره خواهیم داشت:

تعبیر خواب
تعبیر خواب

تعبیر خواب مار

مار معمولا به نیروی محرکه و انگیزه افراد یاد میشود.دیدن مار در برخی افراد جریان انرژی و حرکت را نشان میدهد و در برخی دیگر انرزی های خلاق و یا از سوی دیگر افکار مسموم و خطرناک است .

تعبیر خواب مرده

معمولا خواب درگذشتگان که آنها را میشناسیم و در زندگی با آنهاعجین بوده ایم.

برخی از روابط ما با آنها و یادآوری آنها ما را دچار شادی و برخی دیگر در ما احساس خشم بوجود می آورد. ولی آنچه مسلم است دیدن خواب مرده ما را از رویاها به صورا شفاف آگاه ساخته و گاهی حسرت های کوتاهی روابط را با شخص مورد نظر پررنگ تر میکند.

تعبیر خواب گربه

از آنجائیکه گربه حیوانی ارام و اهلی است و هرچند زیاد به وفاداری او نبایستی تکیه نمود و از سوی دیگر با علاقه به فرزندان خود رسیدگی مینماید ،معبرین معمولا از گربه در خواب به جنس زن و نقش او در زندگی و افکار افراد یاد میکنند.

دیدن خواب سگ

دیدن خواب سگ نشانه ای از سخاوت و وفاداری است.دیدن این خواب ممکن است مهارتهایی باشد که بایستی افراد در تجربه خود میداشته اند و از آن غفلت شده است.

تعبیر خواب حاملگی

معمولا دیدن خواب بارداری نشان از رشد و حرکت در جهات مثبت زندگی با خود دارد.از آنجائیکه این پدیده باعث رشد و حرکت جهان است ،بنابراین در تفسیر دیدن خواب بارداری نیز در همین جهت رشد و خلاقیت در مسیر زندگی قابل تعبیر است.

تعبیر خواب موش

معمولا از این حیوان با ابعاد منفی یاد میشود .برخی از غرایز ترسناک ،بیناری ها و نگرانی ها و یا از سوی دیگر درگیری فکری  در مورد یک خائن در زندگی میتواند تفسیر و تعبیر این خواب تلقی گردد.

تعبیر خواب آب

در تعبیر خواب آب گفته های متفاوتی در میان است.

عده ای آنرا نشان دهنده حالات روحی و جریان انرژی احساسی میدانند.

تعبیر خواب آب
تعبیر خواب آب

ابن سیرین میگوید:اگر به خواب ببیند که بر روی آب راه میرود خواه این آب دریا باشد و یا رودخانه نشان از آنست که بر ایمان و اعتقادش افزوده گردد.

همچنین وی اعتقاد دارداگر آب زلال و گوارا را زیاد بنوشد نشان از عمر دراز خواهد داشت و به عکس اگر آب شور بخورد تعبیری به کوتاهی عمر ممکن است باشد.

اگر ببیند که آب دریا را بخورد ،پادشاهی همه جهان را گیرد.

اما کرمانی در این خصوص عقیده دارد اگر آب گرم بنوشد دلیل به رنج و بیماری خواهد بود و همچنین اگر ببیند در آب بیفتد بازهم میتواند دلیلی بر غم تلقی شود.

مطیعی تهرانی در خصوص تعبیر خواب آب میکوید،اگر ببیندآب گرم روی شما میریزند دلیل بر رنج و بیماری است که احتمالا تا دو هفته آینده رخ میدهد و اگر در خواب ببینید آب گرم روی کسی میریزید نشان از آن است که بر وی ظلمی روا خواهید داشت.

جوشاندن آب نشان از فتنه به دنبال دارد و سماور پر از آب جوش را میتوان به همسر بد خلق تعبیر نمود.

از حضرت دانیال نبی (ع) در خصوص تعبیر خواب آب منقول است چنانچه باغ و زمینی زراعی را در حال آبیاری ببیند نشان از برکت و مال و رستگاری است و رهایی از غم نیز از سایر تعبیرهای آن بشمار میرود.

از حضرت امام جعفر صادق (ع) نقل شده :فرو رفتن در آب میتواند نشان از ۵  رویداد داشته باشد

در خدمت مقام مهمی بودن

قوت

یقین

کارهای دشوار

همدم و دوست کسی شدن

اما بطور کلی دیدن آب روان و زلال نشان از برکت و رهایی از غم است و برعکس دیدن خواب راکد نشان از غصه و اندوه را میتوان به دنبال داشته باشد.

آب در کوزه در حالت زلال و شفاف از وجود یک همنشین و دوست خبر میدهد که ممکن است زن باشد ،اما اگر کوزه بشکند و آب بر زمین بریزد احتمالا در حق یک دوست ناسپاسی رخ خواهد داد.

 

تعبیر خواب آبادانی و آباد کردن

 

بطور کلی دیدن حواب آبادکردن و ساختن و آبادانی را معبرین بر گشایش کارها اشارت داده اند.

جابر مغربی در این خصوص میگوید اگر کسی خود را در محیطی آباد میبیند ،دلیل بر منفعتی است که به وی خواهد رسید و قدر این منفعت به اندازه وسعت آبادانی دیده شده در خواب است واگر چنانچه خلاف آبادانی خواب ببیند ،معمولا خواب خوبی تعبیر نخواهد شد.

تعبیر خواب آبادانی
تعبیر خواب آبادانی

محمدبن سیرین میگوید:اگر کسی در خواب ببیند مسجد و مدرسه ای را آباد میکند ،دلیل بر این است که در امور دین و معنویت او اصلاح بوجود آید و اگر ببیند زمینی را آباد کند دلیل بر آن خواهد بود که منفعتی به او برسد.

برخی از معبرین معتقدند چنانچه در خواب ببیند که منطقه ای آباد را سعی در آبادانی مجدد دارد،دلیل بر کار بی ثمر و بیهوده خواهد بود.

اما برخی دیگر اعقتاد دارند آباد کردن زمین زراعی که متعلق به خودمان است ،دلیل بر وجود یک عشق و ازدواج بوده و اگر شخصی متاهل است میتواند بر خبر خیر و منفعت به وی تلقی گردد.

اما حضرت امام جعفر صادق (ع) بصورت بسیار زیبا و خلاصه در خصوص خواب و رویای آبادانی اینچنین فرموده اند:

دیدن آبادانی در خواب ۴ صورت مختلف خواهد داشت:

صلاح کارهای دنیوی ،رسیدن خیر و منفعت ،کامرانی و خوشبختی،گشایش درها و کارهای بسته شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × سه =

دکمه بازگشت به بالا